GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Kapsam. 1.1. Bu genel kullanım şartları (“Kullanım Şartları”), Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nın (“Sağlayıcı”) Kendi İşim Günü / Own Business Day Platformuna (“Platform”) kayıtlı şirketlerin (“Kullanıcı”) katılımı ve platformun nihai tüketiciler tarafından kullanımı için geçerlidir. 1.2. Kullanım Şartarının kayıt sırasında geçerli olan versiyonu Sağlayıcıyla sözleşme ilişkisi için geçerli olacaktır. Sağlayıcı, Kullanım Şartlarını güncellerse, Kullanıcı'nın ertesi yıl katılım için kayıt yaptığı sırada onayına sunması gerekmektedir. Kullanım Şartları münhasıran geçerli olacak, Kullanıcının aykırı veya farklı hüküm ve koşulları geçerli olmayacaktır ve Sağlayıcı bu tür bir hüküm ve koşulların uygulanmasını reddeder. 2. Platformun Amacı. 2.1. Sağlayıcı, Kendi İşim Günü / Own Business Day (“OBD”) tanıtımı için www.kendiisimgunu.com.tr/www.ownbusinessday.com Platformunu kullanır. Kullanıcılar, Platformda OBD için özel teklifler, platformun dışındaki içeriğe bağlantılar ve diğer veriler sunma imkanına sahiptir (birlikte “Üçüncü Taraf İçeriği”). Tüketiciler, kendi alanlarındaki ilgili Üçüncü Taraf İçeriği hakkında bilgi edinmek için bu Platformu kullanabilir. 2.2. Kullanıcılara ek olarak, Tüketiciler de Platforma ulaşabilir. Tüketicilerin Platforma kaydolma imkanı yoktur. 3. Kayıt. 3.1. Kullanıcılar, Platforma kayıt olmadan önce kayıt işlemi sırasında istenen bilgileri sağlamalıdır. 3.2. Kayıt işleminin başarılı olduğu Sağlayıcı tarafından onaylanacaktır. Kullanıcıların Platforma kabul edilmesi, sadece Sağlayıcının takdirine bağlıdır. 3.3. Kayıt olmak için Metro Türkiye müşterisi olmak şart değildir. 3.4. Kullanıcıların Platforma kaydı akabinde işletmeleri ile ilgili kampanya oluşturma, platformu kullanma vb. herhangi bir işlemini yapamamaları durumunda Sağlayıcının Müşteri Hizmetleri tarafından kendilerine ulaşılacak ve platform üzerindeki işlemler konusunda yardımcı olunacaktır. Kullanıcı, OBD ile ilgili her türlü konuda Sağlayıcıya kendisine temin etmiş olduğu iletişim bilgileri (telefon, faks, SMS, e-posta, sosyal medya kanalları) üzerinden erişim sağlanmasına izin vermektedir. 4. Ücretler. Platforma kayıt ve Platformun kullanılması ücretsizdir. 5. Kullanıcının Yükümlülükleri. 5.1. Kullanıcı bilgi ve sunumlarını düzenli şekilde güncellemeli ve gerekirse düzeltmelidir. Özellikle de geçerli kanunlar veya yasal olarak bağlayıcı hükümlere uymalıdır. 5.2. Kullanıcı, Sağlayıcıyla Kullanıcı arasında iletişim için bir irtibat kişisinin adını vermelidir. İrtibat kişisi başvuru işlemi sırasında sağlayıcıya geçerli bir e-posta adresi ve telefon numarası vermelidir. 5.3. Kullanıcı, Üçüncü Tarafın İçeriği dışında sadece Sağlayıcı veya başka bir Metro Group şirketi tarafından sağlanan tanıtım malzemeleriyle birlikte OBD tanıtımı yapabilir. 5.4. Kullanıcıların, Üçüncü Taraf İçeriği aracılığıyla veya bunlarla ilgili olarak, virüsler, Truva atları, diğer zararlı kodlar, Çerezler, Flash-Çerezler veya izleme pikselleri dahil olmak üzere teknik programların, program bölümlerinin, komut dosyalarının veya başka türdeki herhangi bir bilgi yüklemesine veya sağlamasına izin verilmez (bütün “Yasak Teknolojiler”). Kullanıcı, Üçüncü Taraf İçeriğinin Yasaklanmış Teknolojiler içermediğini taahhüt eder. 5.5. Kullanıcı, Platformu kullanırken ve Üçüncü Tarafın içeriğini sağlarken ilgili yasalara uymakla yükümlüdür. Kullanıcı özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, fikri mülkiyet Hukuku düzenlemeleri ve gıda kanunlarının hükümlerine uygun olarak hareket edecektir. 5.6. Kullanıcı, gerçekleştirdiği ihlallerden kaynaklanan ve/veya onlarla ilgili üçüncü tarafların zarar taleplerine karşı Sağlayıcıyı tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır. 5.7. Kullanıcı, Platform üzerinden alkol ve tütün ürünleri, silah, fişek, mermi ve kuru sıkı gibi ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletlere ilişkin reklam, tanıtım, promosyon, satış teklifi ve satış işlemi yapamaz. Aksi takdirde, Sağlayıcının karşı karşıya kalabileceği her türlü sorumluluk doğrudan ve münhasıran Kullanıcıya ait olup, Sağlayıcının Kullanıcıya rücu hakkı bulunmaktadır. 6. Sağlayıcının Hakları. 6.1. Eğer Kullanıcı 5. Kısımdan kaynaklanan görevlerinden herhangi birini ihlal ederse, Sağlayıcı Kullanıcının Platforma erişimini kısıtlama ve engelleme hakkına sahiptir. Sağlayıcı, Kullanıcıyı bu tür bir kısıtlamadan hemen haberdar edecektir. Kısım 6.2 hükümleri saklıdır. 6.2. Eğer Kullanıcı 5. Kısımdan kaynaklanan görevlerini suç teşkil edecek şekilde tekrarlarsa, Sağlayıcı Kullanıcıyla olan anlaşmasının bildirim yapmadan iptal etme ve Kullanıcının tüm Üçüncü Taraf İçeriğini silme hakkına sahiptir. Bu durum, eğer Kullanıcının görevlerini ihlali büyük ölçüdeyse ve/veya büyük zarar riski varsa da geçerlidir. 6.3. Sağlayıcı, Kullanıcı’nın platform üzerinde oluşturduğu içerikleri tanıtım ve pazarlama amacıyla, Sağlaycı’nın kendi sosyal medya sayfaları, internet sitesi, e-posta bültenleri, satın alınan üçüncü taraf mecraları başta olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayan her türlü başka mecrada kullanma hakkına sahiptir. 7. Üçüncü Taraf İçeriği için Sorumluluk. 7.1. Sağlayıcı, Üçüncü Tarafın içeriği için sorumlu değildir. Sağlayıcı özellikle de Üçüncü Tarafın içeriğinin doğru olduğunu ve/veya belli bir amacı yerine getirdiğini veya bu tür bir amaca hizmet ettiğini garantilemez. 7.2. Sağlayıcı tarafından sağlanan içerik, açıkça kendi içeriği olarak belirlenmiştir. 7.3. Hak sahipleri, özellikle de telif hakkı sahipleri, ticari marka hakkı sahipleri veya diğer mülkiyet hakkı sahipleri kendi haklarını ihlal eden Üçüncü Taraf İçeriğini bildirebilir ve kaldırılması için başvurabilir. Kullanıcılar her zaman Sağlayıcıya Platformun kanun dışı kullanımını 4445040 numaralı müşteri ilişkileri hattını kulanarak haber verebilirler Bu kanun dışı kullanım, Kullanıcının veya şirketinin kimliğiyle ilgili yanlış beyanları içerir (kimlik hırsızlığı). 7.4. Eğer kanun dışı olduğu belli ve/veya kaldırılmadığı takdirde Sağlayıcıya büyük zarar gelmesi riski varsa, Sağlayıcı bu tür Üçüncü Taraf içeriğini hemen kaldırma hakkına sahiptir. Bundan etkilenen Kullanıcı içeriğin Platformda yayınlanmaya devam etmesi veya tekrar yayınlanması için, Üçüncü Taraf içeriğinin kanuna uygun olduğunu kanıtlayabilir. 8. Anlaşmanın Süresi ve Sonlanması. 8.1. Sağlayıcı ve Kullanıcı bu anlaşmayı Platformun süresiz olarak kullanımı için yapmışlardır. Sağlayıcı ve Kullanıcı anlaşmayı aşağıdakilere uygun olarak sonlandırabilirler: Kullanıcı ve Sağlayıcı anlaşmayı bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda gerekçesiz bir şekilde sonlandırma hakkına sahiptirler. Böyle bir durumda Sağlayıcı, Kullanıcı’nın platform üzerindeki hesabını, ilgili tüm bilgilerini, oluşturduğu fırsatları ve her türlü içeriği tek taraflı olarak silme hakkına sahiptir. Kısım. 6.2’den kaynaklanan sonlandırma hakkı etkilenmeyecektir. 8.2. Sağlayıcı, ekonomik koşullar veya hukuki nedenlerden dolayı gerekirse Platforma her zaman son verme hakkına sahiptir. 9. Kullanım Hakları. 9.1. Kullanıcı Sağlayıcıya herhangi bir medya, bilgi, logo, grafik, fotoğraf ve diğer malzemelerin (“Malzeme”) Platformda telifsiz, münhasır olmayan kullanımını Platformda kullanımı ve/veya Platformda kullanımıyla ilgili anlaşmanın hükümleri altında devreder. 9.2. Kullanıcı, üçüncü tarafların Sağlayıcıya karşı Malzemelerle ilgili veya Malzemelerden kaynaklanan zarar taleplerini tazmin edecektir. 9.3. Sağlayıcı, Platformda kullanılması veya Platformla ilgili Tanıtım Paketinin kullanımı için Kullanıcıya telifsiz ve münhasır olmayan hak devreder. 10. Sorumluluk. Sağlayıcının kasıtlı olarak hareket etmesi veya Sağlayıcının dolandırıcılık yapması dışında, Sağlayıcı, ücretsiz olarak sağlanan Tanıtım Paketinden veya Platformun kullanılmasından kaynaklanan veya onunla ilgili zararlardan sorumlu değildir. 11. Değişiklik Yapma Hakkı. Sağlayıcı, bu Kullanım Şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma veya onlara ilave yapma hakkını Sağlayıcı için gerekli olduğu ölçüde ve Sağlayıcının ve Kullanıcının bu anlaşmanın hükümleri altında eşitlik ve hüsnüniyet prensibi altında etkilenmeyeceği şekilde saklı tutar. Kullanıcı güncel Kullanım Şartlarını Platformdaki (https://www.own-business-day.com/tr-tr, https://www.kendiisimgunu.com.tr) Kullanım Koşulları bağlantısından takip edebilecektir. Eğer Kullanıcı güncel Kullanım Koşullarına itiraz ederse, Sağlayıcı anlaşmayı sonlandırma hakkına sahiptir. 12. Son hükümler. 12.1. Taraflar arasında Platformun kullanılması ile ilgili herhangi bir hukuki anlaşmazlık olması durumunda, sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır. 12.2. Münhasır yargılama yeri İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri’dir. 12.3. Bu Kullanım Şartlarının bazı hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi veya eksik olması durumunda, geriye kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Anlaşmayı yapan taraflar, geçersiz hükmün ekonomik amacına mümkün olan en yakın geçerli hükmün getirilmesini birlikte kararlaştırmak zorunda olacaklardır. KULLANICI ONAYI - İŞLETME SAHİBİ (B2B) KULLANICILAR Bu platformun (www.kendiisimgunu.com.tr) yukarıda belirtilen Genel Kullanım Koşullarını kabul ediyoruz ve ücretsiz platforma kayıt oluyoruz. Platforma katılmak için verilerimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi “Metro Türkiye” tarafından alınacak, saklanacak ve kullanılacaktır. E- posta servis sağlayıcısı Optivo özellikle üçüncü tarafla ilgili içeriğimizi ve şirket bilgilerimizi bizim sağladığımız şekilde yayınlayacaktır. Ayrıca, Metro Türkiye’nin bu platformu bizim ihtiyaçlarımıza uygun hale getirmek için geliştirmek üzere verilerimizi kullanmasına, Metro Türkiye tarafından daha önce alınan verilerimizle birleştirilmesine ve bize platform veya kendi işim günü ile ilgili gerekli bilgiler gönderilmesine de izin veriyoruz. Metro Türkiye bize, endüstriye özel bilgiler aktarmak için verilerimizi Metro Group’un yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketlerine veya iş birliği yapılan üçüncü kişi iş ortaklarına aktarabilir. Metro Türkiye’nin bize OBD ve endüstrimiz için özel olarak hazırlanmış diğer tekliflerle ilgili düzenli olarak bildirim yapmak üzere e-posta adresimizi kullanmasına ve telefon ile iletişim sağlamasına açık izin verdiğimizi beyan ediyoruz. Metro Türkiye’ye bildirimde bulunarak Metro Türkiye’nin pazarlama e-postalarına abone olmayı herhangi bir zamanda bırakabiliriz ve Metro Türkiye, artık Metro Türkiye’den pazarlama e-postası almamamız için gerekeni yapacaktır. Bu durumda, Metro Türkiye bizimle yaptığı kullanıcı anlaşmasını sonlandırma hakkına sahiptir. KULLANICI ONAYI - NİHAİ TÜKETİCİ (B2C) KULLANICILAR Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi “Metro Türkiye” bulunduğum bölgedeki Kendi İşim Günü ile ilgili haber bültenini almak istiyorum ve Metro Türkiye’nin bu amaçla e-posta adresimin ve konum bilgilerimin kullanmasına ve telefon ile iletişim sağlamasına açıkça izin verdiğimi beyan ediyorum. Verdiğim izni herhangi bir zamanda geri alabilirim ve haber bültenine aboneliğimi iptal edebilirim.