GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1. Kapsam. 1.1. Bu Genel Kullanım Şartları (“Kullanım Şartları”), kayıtlı şirketlerin (“Kullanıcı”) Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 14 uyarınca METRO Deutschland GmbH 'nın (“Sağlayıcı”) Own Business Day Platformu'na (“Platform”) katılımını düzenlemektedir. 1.2. Kayıt tarihinde geçerli olan Kullanım Şartları, Sağlayıcı ile olan sözleşme ilişkisi bakımından geçerli olacaktır. Kullanım Şartları münhasıran geçerlidir, Kullanıcının aykırılık gösteren şart ve koşulları geçerli değildir ve Sağlayıcı, bu şart ve koşulların uygulanmasını kabul etmemektedir. 2. Platformun Amacı. 2.1. Sağlayıcı, Platformu, Kendi İşim Günü’nü pazarlamak için kullanmaktadır. Kullanıcılar, Platformda Kendi İşim Günü için kampanyalar sunma ve bilgi, harici içeriklere ve diğer verilere bağlantılar (birlikte “Üçüncü Taraf İçeriği”) sağlama olanağına sahiptir. Tüketiciler, Platformu, kendi alanlarındaki ilgili Üçüncü Taraf İçeriği hakkında bilgi edinmek için kullanabilir. 2.2. Kullanıcıların yanı sıra tüketiciler de Platforma erişebilir. Tüketicilerin Platforma kayıt olması mümkün değildir. 3. Kayıt. 3.1. Kullanıcılar, Platforma kaydolmadan önce kayıt işlemi sırasında istenen gerekli bilgileri sağlamalıdır. 3.2. Kayıt işleminin başarılı olduğu Sağlayıcı tarafından onaylanacaktır. Sağlayıcı, Kullanıcıların Platforma kabulüne tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak karar verir. 3.3. Kayıt olmak için Metro müşterisi olmak zorunlu değildir. 4. Ücret. Platforma kayıt ve Platformu kullanım ücretsizdir. 5. Kullanıcının Yükümlülükleri 5.1. Kullanıcı, özellikle yürürlükteki yasal hükümlere uymak amacıyla bilgilerini ve tekliflerini düzenli olarak güncellemeli ve gerekirse düzeltmelidir. 5.2. Kullanıcı, Sağlayıcı ile arasındaki iletişim için bir irtibat yetkilisi ismi vermek zorundadır. Bu irtibat yetkilisi, başvuru sürecinde Sağlayıcıya geçerli bir e-posta adresi sağlamalıdır. 5.3. Üçüncü Taraf İçeriğinin yanı sıra Kullanıcı, OBD'yi yalnızca Sağlayıcı veya başka bir Metro Grup şirketi tarafından sağlanan promosyon malzemeleri ile tanıtabilir. 5.4. Kullanıcının, Üçüncü Taraf İçeriği aracılığıyla veya Üçüncü Taraf İçeriği ile ilgili olarak veya başka araçlar (birlikte “Yasak Teknolojiler” olarak anılacaktır) ile virüsler, Truva atları, diğer zararlı kodlar, çerezler, flash çerezler veya izleme pikselleri dahil olmak üzere, herhangi türde teknik programlar, program bölümleri, komut dosyaları veya başka veriler yüklemesi veya sağlaması yasaktır. Kullanıcı, Üçüncü Taraf İçeriğinin Yasaklanmış Teknolojiler içermediğini taahhüt eder. 5.5. Kullanıcı, Platformu kullanırken ve Üçüncü Taraf İçeriğini sağlarken yürürlükteki yasalara uymak zorundadır. Kullanıcı, özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Alman Federal Veri Koruma Yasası (Bundesdatenschutzgesetz), Alman Haksız Rekabeti Önleme Yasası (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), telif hakkı, ticari marka kanunu, Alman Fiyat Endikasyon Yönetmeliği (Preisangabenverordnung) ile gıda yasası hükümlerine uyacaktır. 5.6. Kullanıcının, üçüncü tarafların kişisel veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, yanlış veya yanıltıcı maddi iddialar içeren, tehdit, iftira niteliğinde olan, müstehcen, yaralayıcı, taciz edici, ırk veya etnik olarak saldırgan ya da başka şekilde zararlı olan, yasa dışı aktiviteleri teşvik eden, cinsel eylem görüntülerini tasvir eden, şiddeti teşvik eden, ırk, cinsiyet, ten rengi, inanç, cinsel yönelim, engellilik bakımından ayrımcı olan, iş ortamında huzuru aralıksız bir biçimde tehlikeye atabilen ya da yasadışı olan, kişileri yaralayıcı veya zarar verici nitelikte olan ya da üçüncü tarafların mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal eden içerikler sağlaması, kaydetmesi, dağıtması veya iletmesi özellikle yasaktır. 5.7. İlgili kişilerin yasaya uygun bir şekilde açık rızası olmaksızın kimliklerinin tespit edilebileceği içerikler yüklemek ve bu şekilde kişisel haklarını ihlal etmek yasaktır. 5.8. Kullanıcı, kendisi tarafından yapılan hak ihlalleri ile ilgili olan ve/veya bu hak ihlallerinden kaynaklanan her tür üçüncü taraf talebi karşısında Sağlayıcıyı tazmin edecek ve bunlardan zarar görmemesini sağlayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden alkol ve tütün ürünleri, silah, fişek, mermi ve kuru sıkı gibi ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletlere ilişkin reklam, tanıtım, promosyon, satış teklifi ve satış işlemi yapamaz. Aksi takdirde, Sağlayıcı Kullanıcının yasaya aykırı bu işlemini/faaliyetini Platformdan tek taraflı olarak kaldırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, Sağlayıcının karşı karşıya kalabileceği her türlü sorumluluk doğrudan ve münhasıran Kullanıcıya ait olup, Sağlayıcının Kullanıcıya rücu hakkı bulunmaktadır. 6. Sağlayıcının Hakları. 6.1. Sağlayıcı, Kullanıcının Madde 5 kapsamındaki görevlerini ihlal etmesi durumunda, Kullanıcının Platforma erişimini sınırlamaya yetkilidir. Sağlayıcı, yapılan bu sınırlama işlemini derhal Kullanıcıya bildirecektir. Madde 6.2 bu durumdan etkilenmez. 6.2. Sağlayıcı, Kullanıcının Madde 5 kapsamındaki görevlerini kendi kusuru nedeniyle ve müteakip defalar ihlal etmesi durumunda, Kullanıcı ile yaptığı sözleşmeyi bildirimsiz feshetme ve Kullanıcının yüklediği tüm Üçüncü Taraf İçeriğini silme hakkına sahiptir. Aynı hüküm, Kullanıcının görevlerini ihlalinin esaslı olması ve/veya esaslı zarar riski bulunması halinde de geçerlidir. 7. Üçüncü Taraf İçeriğinden Sorumluluk 7.1. Sağlayıcı, Üçüncü Taraf İçeriğinden sorumlu değildir. Sağlayıcı, Üçüncü Taraf İçeriğinin doğru, yasal ve/veya belirli bir amaca uygun olduğunu veya böyle bir amaca hizmet ettiğini özellikle garanti etmemektedir. 7.2. Sağlayıcı tarafından sağlanan içerik açıkça kendi içeriği olarak işaretlenir. 7.3. , Hak sahipleri, özellikle de telif hakkı sahipleri, ticari marka hakkı sahipleri veya diğer mülkiyet hakkı sahipleri kendi haklarını ihlal eden Üçüncü Taraf İçeriğini bildirebilir ve bunların kaldırılması için başvurabilir. Kullanıcılar, her zaman Platformunun yasadışı kullanımını 4445040 numaralı müşteri ilişkileri hattını arayarak Sağlayıcıya bildirebilir . Buna Kullanıcının veya şirketinin kimliğine ilişkin yanlış beyanlar kullanılması da dahildir (kimlik hırsızlığı). 7.4. Sağlayıcı, açıkça yasadışı olması ve/veya kaldırılmaması halinde esaslı zarar görme riskinin bulunması durumunda, Üçüncü Taraf İçeriğini derhal kaldırma hakkına sahiptir. Bundan etkilenen Kullanıcı içeriğin Platformda yayınlanmaya devam etmesi veya tekrar yayınlanması için, Üçüncü Taraf içeriğinin kanuna uygun olduğunu kanıtlayabilir. 8. Sözleşmenin Süresi/Feshi. 8.1. Sağlayıcı ve Kullanıcı, Platformunun süresiz olarak kullanımı için bir sözleşme imzalar. Sağlayıcı ve Kullanıcı, söz konusu sözleşmeyi aşağıda belirtildiği şekilde feshedebilir: Kullanıcı, sözleşmeyi istediği zaman bildirimsiz feshetme hakkına sahiptir. Sağlayıcı, sözleşmeyi yedi (7) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle feshetme hakkına sahiptir. Madde 6.2 kapsamındaki fesih hakkı yürürlükte kalmaya devam edecektir. 8.2. Sağlayıcı, ekonomik koşullar nedeniyle veya yasa uyarınca zorunlu veya gerekli olduğunda Platforma son verme hakkına sahiptir. 9. Kullanım Hakkı. 9.1. Kullanıcı, sözleşme kapsamında Platformda ve/veya Platform ile ilgili olarak kullanılmak üzere sağladığı her tür ortam, bilgi, logo, grafik, fotoğrafı ve diğer malzemeleri ("Malzemeler") kullanması ve özellikle de Malzemeleri Facebook, Twitter gibi herhangi bir sosyal medya kanalında kullanması için Sağlayıcıya telif ücretsiz (telifsiz), münhasır olmayan, devredilebilir, bölgesel olarak sınırlı olmayan bir hak devretmektedir. 9.2. Kullanıcı, Madde 9.1'de belirtildiği üzere hakları verme konusunda tam hukuki ehliyete sahip olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, Malzemeler ile ilgili olan veya Malzemelerden kaynaklanan her tür üçüncü taraf talebi karşısında Sağlayıcıyı tazmin edecek ve bunlardan zarar görmesini engelleyecektir. 9.3. Sağlayıcı, Etkinleştirme Kitini Platformda ve Platform ile ilgili olarak kullanması için Kullanıcıya telif ücretsiz, münhasır olmayan bir hak vermektedir. 10. İletişimler. Bu Kullanım Şartlarını kabul ederek ve Platform için bir e-posta adresi sağlayarak Sağlayıcı, Kullanıcı e-posta adresini benzer mal veya hizmetlere ilişkin doğrudan reklamlar göndermek amacıyla kullanabilir. Buna, OBD faaliyetlerine ilişkin kampanyaların ve hatırlatmaların veya gelecek yıllardaki OBD etkinlikleri ile ilgili bildirimlerin nasıl iyileştirileceğine ilişkin bilgiler gibi OBD katılımına ilişkin ilgili bilgiler ile birlikte OBD iletişimlerinin gönderilmesi de dahildir, ancak bununla sınırlı değildir. Kullanıcı “15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No:52 34212 Güneşli Bağcılar İstanbul” adresinde faaliyette bulunan Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ne bir posta göndererek istediği zaman reklam e-postaları gönderilmesine itiraz edebilir. 11. Sorumluluk ve Tazminat. 11.1. Sağlayıcı, kasıt ve ağır ihmalden sorumlu olup, olağan ihmalin vücut, yaşam ve sağlık ile ilgili yaralanmalara yol açması durumunda da sorumlu olacaktır. Yerine getirilmesi her şeyden önce sözleşmenin gerektiği şekilde ifasını mümkün kılan sözleşmeden doğan yükümlülüklerin basit ihmal sonucu ihlaline ilişkin sorumluluk, sözleşme ortağının düzenli olarak söz konusu yükümlülüklere (esaslı yükümlülükler) uyulmasını beklediği ve bekleyebileceği yerlerde genel olarak öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüklerin ihlali dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal gerekçelerine bakılmaksızın ilgisiz olan zarar ve masraflar başkaca tazmin edilmeyecektir. 11.2. Sağlayıcı, Platforma ve/veya Etkinleştirme Kitine ilişkin esaslı ve/veya yasal kusurlardan sadece bu esaslı ve/veya yasal kusurları hileli bir şekilde gizlemiş olması durumunda sorumludur. Platformda ve/veya Etkinleştirme Kitinde esaslı veya yasal kusurlar bulunmadığına dair her tür sorumluluk ve garanti hariç tutulacaktır. 11.3. Sağlayıcı, veri kayıplarından yalnızca Kullanıcının söz konusu verileri uygulama amacı bakımından uygun aralıklarla, fakat en az ayda bir kez makine tarafından okunabilir formda kaydetmesi ve bu verilerin makul masraf sarf edilmesi ile kurtarılabileceğini taahhüt etmesi halinde sorumlu olacaktır. Bu yedekleme işlemlerinin yapılmaması, verilerin düzgün bir veri yedeğinden kurtarılabilmesi için yapılması gereken masrafa ve günlük yedekleme yapılması halinde dahi kaybedilmiş olacak mevcut veri kaybının neden olduğu hasara ilişkin sorumluluğu sınırlar. 11.4. Bu Kullanım Şartlarını kabul ederek Kullanıcı hem belirtilen işletme adına bir hesap oluşturma hem de bu işletme için Platformda özel teklifler yayımlama konusunda yeterli hukuki ehliyete sahip olduğunu beyan eder. Kullanıcı, hukuki işlem masrafları dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, eksik veya yetersiz izinden veya hukuki ehliyetten kaynaklanan olası tüm zararlar karşısında Sağlayıcıyı tazmin edecektir. 12. Değişiklik Yapma Hakkı. Sağlayıcı, kendi amaçları bakımından makul surette gerekli olduğu ölçüde bu Kullanım Şartlarını değiştirme veya bu Kullanım Şartlarına ekleme yapma hakkını saklı tutar ve Kullanıcı, eşitlik ve iyi niyet ilkesi kapsamında bunlardan olumsuz etkilenmez. Bu değişiklikler ve ilaveler, Sağlayıcı tarafından Kullanıcılara metin biçiminde (örneğin e-posta) iletilir. Değişiklikler ve ilaveler, Kullanıcı tarafından bildirimden sonraki bir ay içinde yazılı olarak itiraz edilmedikçe onaylanmış kabul edilir. Sağlayıcı, bu sonucu, buna göre yapılan değişikliklere ve ilavelere ilişkin önceden yapılan bilgilendirmede belirtecektir. Sağlayıcı, Kullanıcının itirazda bulunması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 13. Nihai Hükümler. 13.1. Platformun kullanımı ile ilgili ve/veya bağlantılı olarak Taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflar, münhasıran Federal Almanya Cumhuriyeti hukukuna tabi olacaktır. 13.2. Münhasır yargı yeri Düsseldorf’dur. Ancak, Sağlayıcı, Kullanıcının ülkesinde dava açmak ya da başka yasal işlem başlatma hakkına sahip olmaya devam edecektir. Alman Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Madde 40, paragraf 2 (ZPO) aynı kalacaktır. 13.3. Bu Kullanım Şartlarının münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi veya bu Kullanım Şartlarının eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmez. Sözleşme tarafları, geçersiz hükmün yerine, geçersiz hükmün ekonomik amacına en yakın geçerli bir hüküm kararlaştırmakla yükümlü olacaktır.