Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ İşbu belge ile www.kendiisimgunu.com.tr internet sitesine (“Platform”) kayıt olmanız sonucunda elde edilen kişisel verilerinizin ne şekilde işlenmekte olduğu tarafınıza açıklanmaktadır. Toplanan kişisel veriler nedeniyle METRO veri sorumlusu olup, METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir: Unvan: Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No:52 Güneşli Bağcılar/İstanbul Web sitesi: www.kendiisimgunu.com.tr Telefon numarası: +90 (212) 478 70 00 METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır. Şirketimiz kişisel verilerinizi (e-mail adresi, vergi numarası) www.kendiisimgunu.com.tr internet sitesinin yönlendirildiği Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf, Almanya adresinde bulunan Metro METRO Deutschland GmbH şirketine ait www.own-business-day.com sitesine (“Platform”) kayıt olmanız aşamasında tarafınızca açıklanmak suretiyle elde etmektedir. Kişisel verileriniz (email adresi, vergi numarası) Platforma kayıt olabilmeniz, Platform üzerinde tarafınıza ilişkin fırsat ve kampanya oluşturulması amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Onay vermeniz durumunda ise kişisel verilerinizi (e-mail adresiniz), anket, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi, amacıyla açık rızanız gereği işlemekteyiz. Yine kişisel verileriniz (e-mail adresi) vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden Kendi İşim Günü’ne katılım ile ilgili duyuruların, kişiselleştirilmiş pazarlama bilgilerinin gönderilmesi, bilgilendirme yapılması, Metro Müşterisi olarak Metro Market’te kayıtlı verilerinizin güncellenmesi ve eksik bilgilerinizin tamamlanması, ticari araştırma yapılması amacıyla işlenmektedir. METRO’ya ait www.kendiisimgunu.com.tr web sitesinin yönlendirildiği www.own-business-day.com web sitesinin Kullanım Koşulları ve Veri Gizlilik Bildirimi için lütfen siteyi ziyaret ediniz. Kişisel verileriniz , Şirketimiz’in bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro Cash & Carry International GmbH serverlarında saklandığı için Almanya’ya aktarılmakta, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve pazarlama amacıyla da Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine veri aktarımı yapılmaktadır. Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’in “15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No:52 Güneşli Bağcılar/İstanbul” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.