Những điều cần biết về Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân MAKRO

Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời liên quan đến Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân. Nếu vấn đề của bạn chưa được giải thích, vui lòng liên hệ qua trang LIÊN HỆ.

Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân là gì và diễn ra khi nào?

Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân là sự kiện một ngày, diễn ra trong ngày 08/10 để vinh danh những doanh nghiệp tư nhân. Những doanh nghiệp tư nhân tham gia sẽ mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt để thể hiện sự trân trọng của họ đối với khách hàng.

Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân diễn ra ở đâu?

Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân diễn ra ngay tại địa điểm mà mỗi doanh nghiệp đã đăng ký, và có qui mô trên khắp thế giới. Hãy tham khảo bản đồ để xem doanh nghiệp nào đang tham gia ở khu vực của bạn.

Ai có thể tham gia Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân?

Tất cả mọi người đều có thể tham gia! Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia quảng bá doanh nghiệp của mình. Khách hàng có thể đến bất kỳ doanh nghiệp nào họ muốn.

Tôi không phải là khách hàng của MAKRO nhưng tôi có sở hữu doanh nghiệp. Tôi có thể tham gia hay không?

Có! Mọi người đều có thể tham gia.

Làm thế nào để tôi tạo một ưu đãi?

Tạo ưu đãi bằng cách truy cập vào trang Own-Business-Day.com/special. Cung cấp thông tin về ưu đãi của bạn, chi phí và địa chỉ của doanh nghiệp.

Tôi không nhận được e-mail xác nhận. Tôi nên làm gì?

Vui lòng kiểm tra hộp thư rác để đảm bảo e-mail không bị lọc. Nếu bạn vẫn không tìm thấy e-mail, hãy đăng ký lại và liên hệ ban tổ chức Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân MAKRO.

Tôi có thể thay đổi giá ưu đãi sau khi đăng tải hay không?

Có! Bạn có thể thay đổi giá hoặc chỉnh sửa ưu đãi bất kỳ lúc nào.

Tôi có thể tạo bao nhiêu ưu đãi?

Bạn có thể tạo tối đa 5 ưu đãi.

Doanh nghiệp của tôi có bắt buộc mở cửa trong khung thời gian nhất định của Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân không?

Không! Bạn chủ động lựa chọn giờ mở cửa. Hãy chắc chắn bạn đưa thông tin này vào nội dung ưu đãi.

Làm thế nào để thay đổi hay gỡ bỏ ưu đãi?

Bạn có thể thay đổi hoặc gỡ bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào - kể cả trong ngày sự kiện nếu ưu đãi của bạn đã kết thúc.

Làm thế nào để đăng ký Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân?

Chỉ những chủ doanh nghiệp tham gia cần đăng ký. Để có thể xuất hiện trên bản đồ, bạn cần tạo ưu đãi cho Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân.

Ưu đãi của tôi bị gỡ bỏ. Tôi nên làm gì?

Vui lòng liên hệ Ban tổ chức Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân MAKRO nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu không, bạn chỉ cần tạo một ưu đãi mới.

Có giới hạn số lượng ưu đãi tôi có thể sử dụng hay không?

Không! Bạn có thể sử dụng bao nhiêu ưu đãi tuỳ thích.