Còn lại

days
hours
minutes
seconds

NgàycủadoanhnghiệpnhânOwnBusinessDay.Mộtngàythànhcôngrựcrỡvớihàngngànkhoảnhkhắcđặcbiệt.

Đừng bỏ lỡ dịp tham gia Ngày của doanh nghiệp tư nhân Own Business Day tiếp theo vào hôm 13 tháng Mười năm 2020. Bởi vì sẽ không có kinh doanh mà không có Quý vị.

7
7
6
6
5
5
8
8
7
7
6
6
1
1
0
0
9
9
8
8
7
7
6
6
7
7
6
6
5
5
9
9
8
8
7
7

Cho qua tất cả những ưu đãi đặc biệt này, sau đó sẵn sàng chuẩn bị cho năm tới.