Special offer has been added to 
Special offer has been added to
Own Business Day
10 October 2017
It was a great day!
It was a great day!

1030000000000
Special offers created worldwide

It was a great day, with 103000 special offers to discover

Special offers are no longer valid!
Mới nhất ở đầu
  Không có kết quả
  Tuesday, 10 October 2017 – It was a great day!
  The day to enjoy thousands of Special Offers
  prepared by business owners that joined Own Business Day
  103000
  Special offers created around the world for Own Business Day 2017
  AfterDday.HomePage.CampaignMechanism.Card2.ImageAlt
  It was 5 times bigger than the year before. Impressive movement.
  87 934
  Number of business owners who joined from 30 countries
  Discover how people captured METRO Own Business Day 2017
  Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân MAKRO là gì?

  Ngày hội của những chủ doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động kinh doanh với đam mê, sự hứng khởi và làm hết sức mình để mang đến niềm hạnh phúc cho khách hàng.

  Check out some of our success stories
  METRO Own Business Day takes place in 25 countries around the world.
  Last year we celebrated with thousands of businesses.
  Sýrárna
  Thật là một ngày tuyệt vời! Chúng tôi đã có thêm rất nhiều khách hàng mới!
  Czech
  Own Business Day Success story 2
  Chúng tôi đã bán sạch! 
Thật tuyệt! Không thể tin được!
  Đức
  Own Business Day Success story 3
  Thật tuyệt vời khi tham gia Ngày của Doanh nghiệp Tư nhân năm trước và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia!
  Pháp
  Own Business Day Success story 4
  Một cơ hội tuyệt vời cho cửa hàng gia đình của tôi!
  Ấn Độ
  Join METRO Own Business Day in 2018

  Còn lại

  Ngày
  Giờ
  Phút
  Giây
  Don’t miss a chance to join Own Business Day 2018.