Особлива пропозиція була додана до 
Особлива пропозиція була додана до

Юридичне застереження

Правила (договір) користування платформою Міжнародного дня власного бізнесу 1. Область застосування 1.1. Ці загальні правила (договір) користування (надалі - Умови користування) застосовуються з метою участі в Міжнародному дні власного бізнесу (надалі - Платформа) у METRO AG ( надалі - Провайдер) зареєстрованих компаній (надалі - Користувач). Умови користування застосовуються тільки до юридичних осіб (будь – якої форми власності) та фізичних осіб – підприємців. 1.2. Платформа розроблена та технічно підтримується компанією МЕТRO AG. 1.3. Дана версія умов користування платформою застосовується під час реєстрації на платформі та до договірних відносин із Провайдером. Умови користування є ексклюзивними і у разі конфлікту або відхилень від виконання цих умов з боку Користувача, Провайдер може відмовити такому Користувачу у використанні платформи. 2. Мета платформи 2.1. Постачальник використовує платформу як ринкову площу. Користувачі мають можливість просувати на платформі спеціальні пропозиції і надавати інформацію, посилання на зовнішній контент і інші дані (разом "Контент третіх осіб"). Споживачі можуть використовувати платформу, щоб дізнатися про відповідну інформацію щодо третіх осіб у відповідному регіоні (районі). 2.2. Споживачі мають доступ до платформи на додаток до користувачів. Реєстрація на платформі не є можливою для споживачів. 3. Реєстрація 3.1. Перед та під час реєстрації на платформі, Користувачі повинні надати необхідну інформацію, запитувану в ході процесу реєстрації. 3.2. Успішна реєстрація буде підтверджена Провайдером. Провайдер приймає рішення на його власний розсуд щодо допуску користувачів до платформи. 3.3. Бути клієнтом Metro AG або ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» для реєстрації не обов'язково. 4. Витрати Реєстрація на платформі та користування нею є безкоштовними. 5. Зобов'язання Користувача 5.1. Користувач зобов'язаний оновлювати і при необхідності виправляти свою інформацію і бізнес - пропозиції на регулярній основі. зокрема, дотримуватись діючих юридичних або юридично обов'язкових положень. 5.2. Користувач повинен назвати ім‘я контактної особи для зв'язку між Провайдером і Користувачем. Ця контактна особа має надати дійсну (діючу/активну) адресу електронної пошти для Провайдера в процесі реєстрації Користувача на платформі. 5.3. Користувачеві дозволяється просувати (рекламувати/поширювати інформацію) платформу без інформації про третіх осіб лише з промо-матеріалами, наданими Провайдером або іншою компанією Metro Group. 5.4. Користувачеві не дозволяється встановлювати або тримати наготові до отримання технічні програми, розділи програм, скрипти або інші дані будь-якого типу через / або у зв'язку із Контентом третіх осіб або іншими засобами, в тому числі вірусів, троянів, інших шкідливих кодів, кукіз, флеш - кукіз або відстежуючи пікселі (надалі в цілому названі - заборонені технології). Користувач гарантує, забезпечення Контенту третіх осіб, вільним від заборонених технологій. 5.5. Користувач зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства під час користування платформою та компіляції Контенту третіх осіб. Користувач повинен, зокрема, діяти відповідно до положень Закону Німеччини про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz), Німецького закону про недобросовісну конкуренцію (Gesetz гегенов ден unlauteren Wettbewerb), авторське право, Закону про товарний знак, Регулювання щодо вказування цін (Preisangabeverordnung) а також Закону про харчові продукти. 5.6. Користувач зобов'язаний відшкодувати Провайдеру і захистити від будь-яких претензій третіх осіб до Провайдера, що стосуються і / або виникають у зв'язку з порушеннями прав/правил з боку Користувача. 6. Права Постачальника. 6.1. Постачальник має право обмежити доступ Користувача до платформи, якщо користувач порушує будь-які зі своїх обов'язків, що випливають з п. 5. даних Умов користування, Постачальник зобов'язаний негайно повідомляти Користувачеві про таке обмеження, а п. 6.2 залишається незмінним. 6.2. Провайдер має право розірвати договір з Користувачем без попереднього повідомлення і видалити всю інформацію про Контент третіх осіб, якщо Користувач злочинно та неодноразово порушує свої обов‘язки, що випливають з п. 5 даних Правил. Те ж саме відноситься, якщо порушення є вагомим або істотним і / або існує ризик заподіяння істотної шкоди. 7. Відповідальність за Контент третіх осіб 7.1. Провайдер не несе відповідальності за Контент третіх осіб. Зокрема, провайдер не гарантує, що Контент третіх осіб є достовірним та / або відповідає визначеній меті та може служити такій меті. 7.2. Контент, який надається Провайдером визначається як власний контент. 7.3. Одержувачі, зокрема, власники авторських прав, прав на товарні знаки або інші права власності, можуть повідомити і подати заявку на видалення Контенту третіх осіб, яке порушує їх права. Користувачі можуть інформувати постачальника про незаконне використання платформи в будь-який час. Це включає в себе використання неправдивих повідомлень (даних) щодо особи Користувача або його компанії (крадіжки особистих даних). 7.4. Постачальник має право негайно видалити такий Контент третіх осіб, якщо він явно є незаконним і / або існує ризик того, що може виникнути істотна шкода для Провайдера, якщо такий контент не видалити. Постраждалий Користувач може довести законність змісту Контенту третьої особи Провайдеру, щоб знову (або надалі) опублікувати такий контент. 8. Термін дії договору. Припинення договору. 8.1. Провайдер і Користувач приймають дані правила (договір) про користування Платформою на невизначений термін. Провайдер і Користувач може розірвати договір у відповідності до наступного: Користувач має право розірвати договір у будь-який час без попереднього повідомлення. Провайдер має право розірвати договір за сім днів попереднього повідомлення. Право припинення користування платформою випливає також із п. 6.2 даних Умов та є незмінним. 8.2. Провайдер має право розірвати договір, якщо Користувач відкликає свою заяву про згоду на збір, використання і обробку персональних даних. 8.3. Провайдер має право припинити дію платформи, якщо це потрібно або необхідно через економічні умови або у відповідності до закону. 9. Правила користування 9.1. Користувач передає Провайдеру у безоплатне, невиключне, територіально не обмежене право використання будь – якої інформації, логотипів, графічних зображень, фотографій та інших матеріалів ("Матеріал"), що завантажені в межах даних умов (договору) з метою використання або по відношенню до платформи. 9.2. Користувач має убезпечити Провайдера від будь-яких претензій третіх осіб до Провайдера, пов'язаних з / або виникають з Матеріалів. 9.3. Провайдер передає Користувачеві безоплатне, невиключне право на використання коду активації для використання в межах платформи. 10. Відповідальність Провайдер не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті або у зв'язку з кодом активації, який надається безкоштовно і / або використовується на платформі, за винятком випадку, коли Провайдер діє навмисно та у шахрайський спосіб. 11. Право на модифікацію Постачальник залишає за собою право змінювати або доповнювати ці Умови використання в тій мірі, на скільки це розумно та необхідно для Провайдера і Користувача, але при цьому не робить негативного впливу та відповідає принципам справедливості і добросовісності. Такі зміни і доповнення доводяться до відома Користувачів Провайдером у текстовій формі. Внесення змін і доповнень вважається прийнятим, якщо відсутні заперечення з боку Користувача в письмовій формі протягом одного місяця після одержання відповідного повідомлення. Провайдер зобов‘язується погоджувати внесення змін або доповнень до платформи у разі заявлення Користувачем будь – яких зауважень або заперечень. Провайдер має право розірвати договір, якщо Користувач однозначно не погоджується із внесенням змін або доповнень. 12. Заключні положення. 12.1. У разі будь – яких правових спорів між сторонами щодо і / або в зв'язку з використанням платформи застосовується виключно законодавство Федеративної Республіки Німеччини. 12.2. Єдиним місцем юрисдикції є Федеративна Республіка Німеччина. 12.3. У разі, якщо окремі положення цих Умов користування стають недійсними або будуть визнані неповними, дійсність інших положень залишається незмінним. Сторони договору зобов'язані погодити нову редакцію положення замість недійсного, яке підходить якомога ближче до економічної мети недійсного положення.