Правила користування

1. Область застосування 1.1. Ці загальні правила користування (надалі — «Умови користування») застосовуються з метою участі в платформі Дня підприємця (надалі — «Платформа») у METRO AG (надалі — «Провайдер») Зареєстрована згідно законодавства України (надалі – «Користувач»). 1.2. Ця версія Умов користування застосовується під час реєстрації на платформі та до договірних відносин із Провайдером. Умови користування є ексклюзивними і у разі конфлікту або відхилень від виконання цих умов з боку Користувача, Провайдер може відмовити такому Користувачу у використанні платформи. 2. Мета платформи 2.1. Постачальник використовує платформу як ринкову площу. Користувачі мають можливість просувати на платформі спеціальні пропозиції й надавати інформацію, посилання на зовнішній контент й інші дані (разом «Контент третіх осіб»). Споживачі можуть використовувати платформу, щоб дізнатися про відповідну інформацію щодо третіх осіб у відповідному регіоні (районі). 2.2. Споживачі мають доступ до платформи на додаток до користувачів. Реєстрація на платформі не є можливою для споживачів. 3. Реєстрація 3.1. Перед реєстрацією на платформі, Користувачі повинні надати необхідну інформацію, запитувану в ході процесу реєстрації. 3.2. Успішна реєстрація буде підтверджена Провайдером. Провайдер приймає рішення на його власний розсуд щодо допуску користувачів до платформи. 3.3. Бути клієнтом Metro AG, Makro або ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» для реєстрації не обов’язково. 4. Витрати Реєстрація на платформі та користування нею є безкоштовними. 5. Зобов’язання Користувача 5.1. Користувач зобов’язаний оновлювати і при необхідності виправляти свою інформацію та бізнес-пропозиції на регулярній основі, зокрема, дотримуватись діючих юридичних або юридично обов’язкових положень. 5.2. Користувач повинен назвати ім’я контактної особи для зв’язку між Провайдером і Користувачем. Ця контактна особа має надати дійсну (діючу/активну) адресу електронної пошти для Провайдера в процесі реєстрації Користувача на платформі. 5.3. Користувачеві дозволяється просувати (рекламувати/поширювати інформацію) платформу без інформації про третіх осіб лише з промо-матеріалами, наданими Провайдером або іншою компанією Metro Group. 5.4. Користувачеві не дозволяється встановлювати або тримати наготові до отримання технічні програми, розділи програм, скрипти або інші дані будь-якого типу через/або у зв’язку із Контентом третіх осіб або іншими засобами, в тому числі вірусів, троянів, інших шкідливих кодів, кукіз, флеш-кукіз або відстежуючі пікселі (надалі в цілому названі – заборонені технології). Користувач гарантує, забезпечення Контенту третіх осіб, вільним від заборонених технологій. 5.5. Користувач зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства під час користування платформою та надання Контенту третіх осіб. Користувач повинен, зокрема, діяти відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також законодавства України у сфері безпеки харчових продуктів. 5.6. Користувач, зокрема, не повинен надавати, зберігати, розповсюджувати або передавати будь-який контент, що порушує особисті або інтелектуальні права власності третіх осіб; містить неправдиві або оманливі факти, погрожує, залякує, або є непристойним, образливим, спонукає до цькування, ображає на підставі расової або етичної приналежності або іншим чином завдає шкоди; закликає до незаконних дій; містить зображення статевих актів; розповсюджує ідеї незаконного насильства; є дискримінаційним по відношенню до раси, статі, кольору шкіри, віросповідання, сексуальної орієнтації, інвалідності; може мати суттєву загрозу для мирного ведення діяльності; або іншим чином суперечить закону, наносить шкоду або травмує людей або порушує права власності або інші права третіх осіб. 5.7. Забороняється завантажувати контент, що дозволяє встановити особу людей без отримання їхньої відповідної згоди, через що порушуються їхні особисті права. 5.8. Користувач зобов’язаний відшкодувати Провайдеру й захистити від будь-яких претензій третіх осіб до Провайдера, що стосуються й/або виникають у зв’язку з порушеннями прав/правил з боку Користувача. 6. Права Провайдера 6.1. Провайдер має право обмежити доступ Користувача до платформи, якщо Користувач порушує будь-які зі своїх обов’язків, що випливають з п. 5. даних Умов користування, Постачальник зобов’язаний негайно повідомляти Користувачеві про таке обмеження, а п. 6.2 залишається незмінним. 6.2. Провайдер має право розірвати договір з Користувачем без попереднього повідомлення і видалити всю інформацію про Контент третіх осіб, якщо Користувач злочинно та неодноразово порушує свої обов’язки, що випливають з п. 5 даних Правил. Те ж саме відноситься, якщо порушення є вагомим або істотним й/або існує ризик заподіяння істотної шкоди. 7. Відповідальність за Контент третіх осіб 7.1. Провайдер не несе відповідальності за Контент третіх осіб. Зокрема, провайдер не гарантує, що Контент третіх осіб є вірним, законним та/або відповідає визначеній меті та може служити такій меті. 7.2. Контент, який надається Провайдером визначається як власний контент. 7.3. Одержувачі, зокрема, власники авторських прав, прав на товарні знаки або інші права власності, можуть повідомити і подати заявку на видалення Контенту третіх осіб, яке порушує їх права. Користувачі можуть інформувати постачальника про незаконне використання платформи в будь-який час. Це включає в себе використання неправдивих повідомлень (даних) щодо особи Користувача або його компанії (крадіжки особистих даних). 7.4. Постачальник має право негайно видалити такий Контент третіх осіб, якщо він явно є незаконним й/або існує ризик того, що може виникнути істотна шкода для Провайдера, якщо такий контент не видалити. Постраждалий Користувач може довести законність змісту Контенту третьої особи Провайдеру, щоб знову (або надалі) опублікувати такий контент. 8. Термін дії договору. Припинення договору 8.1. Провайдер і Користувач приймають дані правила (договір) про користування Платформою на невизначений термін, але в будь – якому випадку до моменту існування користувача, як юридичної особи або фізичної особи – підприємця та фактичного функціонування платформи. Провайдер і Користувач можуть розірвати договір у відповідності до такого: Користувач має право розірвати договір у будь-який час без попереднього повідомлення. Провайдер має право розірвати договір попереднім повідомленням за сім днів. Право припинення користування платформою випливає також із п. 6.2 даних Умов та є незмінним. 8.2. Провайдер має право припинити дію платформи, якщо це потрібно або необхідно через економічні умови або у відповідності до закону. 9. Правила користування 9.1. Користувач передає Провайдеру у безоплатне, невиключне, територіально не обмежене право, що може бути передано, на використання будь-якої інформації, логотипів, графічних зображень, фотографій та інших матеріалів («Матеріал»), що завантажені в межах даних умов (договору) з метою використання або по відношенню до платформи, зокрема, на використання Матеріалу в будь-якій соціальній мережі, наприклад Facebook, Twitter. 9.2. Користувач гарантує, що він має повну правоздатність надавати права в порядку, викладеному в п. 9.1. даних Умов користування. Користувач має убезпечити Провайдера від будь-яких претензій третіх осіб до Провайдера, пов’язаних з/або виникають з Матеріалів 9.3. Провайдер передає Користувачеві безоплатне, невиключне право на використання коду активації для використання в межах платформи. 10. Обмін інформацією Приймаючи ці Умови користування та надаючи адресу електронної пошти для Платформи, Провайдер може використовувати адресу електронної пошти Користувача для відправлення прямої реклами стосовно аналогічних товарів або послуг. До неї входить, поміж іншого, відправлення листів про День підприємця із відповідною інформацією, що стосується участі в ньому, наприклад інформацією про способи покращення особливих пропозицій, нагадуваннями про діяльність в межах Дня підприємця або повідомленнями про заходи в межах Дня підприємця на наступні роки. Дані, які розміщуються на Платформі, можуть також розміщуватися на сайті metro.ua Користувач може у будь-який час висловити своє заперечення проти відправленням рекламних листів, наприклад надіславши електронний лист на адресу: contactcenter@metro.ua. 11. Відповідальність та гарантія компенсації 11.1. Провайдер несе відповідальність за умисел та грубу недбалість, а також за нанесення тілесних ушкоджень, шкоди життю або здоров’ю через звичайну недбалість. Відповідальність за просте недбале порушення договірних обов’язків, виконання яких необхідне для можливості загального здійснення договору, якщо партнер за договором регулярно спирається або може спиратися на виконання такого обов’язку (основні обов’язки), обмежується стандартною компенсацією за передбачувану шкоду. Додаткова компенсація за шкоду та витрати, незалежно від їхніх законних підстав, у тому числі, поміж іншого, порушення обов’язків, що випливають з договору або закону, виключається. 11.2. Провайдер несе відповідальність за суттєві та правові дефекти Платформи та/або коду активації, тільки якщо Провайдер оманним шляхом приховав такий суттєвий та/або правовий дефект. Будь-яка відповідальність або гарантія того, що Платформа та/або код активації не містять жодних суттєвих або правових дефектів, виключається. 11.3. Провайдер несе відповідальність за втрату даних тільки в тих випадках, коли Користувач зберігає їх з періодичністю, що підходить до їхнього застосування, але не рідше одного разу на день, у формі, придатній для прочитання комп’ютером, а тим саме гарантує можливість відновлення даних за розумними витратами. Якщо Користувач не створює такі резервні копії, відповідальність Провайдера обмежується витратами, необхідними для відновлення даних з належної резервної копії даних, та компенсацією шкоди, нанесеної втратою поточних даних, які не було б втрачено при створенні резервної копії навіть один раз на день. 11.4. Приймаючи ці Умови користування, Користувач заявляє, що він має достатню правоздатність для створення акаунту на ім’я зазначеного бізнесу, а також для публікації особливих пропозицій на Платформі для такого бізнесу. Користувач зобов’язується компенсувати Провайдеру всю можливу шкоду, що виникає через відсутність або брак дозволів або правоздатності, в тому числі, поміж іншого, судові витрати. 12. Право на модифікацію Провайдер залишає за собою право змінювати або доповнювати ці Умови користування в тій мірі, на скільки це розумно та необхідно для Провайдера, а ці Умови не мають негативного впливу на Користувача на підставі принципу рівності та сумлінності. Такі зміни і доповнення доводяться до відома Користувачів Провайдером у текстовій формі. Внесення змін і доповнень вважається прийнятим, якщо відсутні заперечення з боку Користувача в письмовій формі протягом одного місяця після одержання відповідного повідомлення Провайдер зобов’язується погоджувати внесення змін або доповнень до платформи у разі заявлення Користувачем будь-яких зауважень або заперечень. Провайдер має право розірвати договір, якщо Користувач однозначно не погоджується із внесенням змін або доповнень. 13. Заключні положення 13.1. У разі будь-яких правових спорів між сторонами щодо та/або у зв’язку з використанням платформи застосовується виключно законодавство України. Єдиним місцем юрисдикції є Територія Держави Україна 13.2. ]. Проте Провайдер зберігає право подавати позов або порушувати інше правове переслідування в місці загальної юрисдикції Користувача. 13.3. У разі, якщо окремі положення цих Умов користування стають недійсними або будуть визнані неповними, дійсність інших положень залишається незмінним. Сторони договору зобов’язані погодити нову редакцію положення замість недійсного, яке підходить якомога ближче до економічної мети недійсного положення.