Informácia o spracúvaní osobných údajov

1. Všeobecné informácie a) Úvod Ďakujeme za váš záujem o naše webové stránky a naše on-line služby. Údaje sú pre nás základom, aby sme poskytovali vynikajúce služby. Našim najdôležitejším aktívom je však dôvera našich zákazníkov. Ochrana údajov zákazníkov a ich používanie len takým spôsobom, aký od nás naši zákazníci očakávajú, je našou najvyššou prioritou. Preto je nasledujúce oznámenie o ochrane údajov navrhnuté tak, aby sme vás informovali o spracovaní vašich osobných údajov a vašich právach týkajúcich sa ich spracovania podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a ďalších zákonov o ochrane údajov. b) Prevádzkovateľ My, spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, sme podľa GDPR prevádzkovateľom a preto sme zodpovední za spracúvanie osobních údajov, jako je vysvetlené nižšie. c) Zodpovedná osoba Kedykoľvek sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu pre oblast osobních údajov prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: METRO Cash & Carry SR s.r.o., Poverenec GDPR, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, e-mail: poverenec@metro.sk 2. Spracovanie osobných údajov počas používania našej webovej stránky Vaša návšteva našich webových stránok a využívanie našich on-line služieb budú zaznamenávané. Zaznamenáva sa IP adresa, ktorú v súčasnej dobe používa vaše koncové zariadenie (napríklad počítač alebo mobilný telefón), dátum a čas, typ prehliadača a operačný systém vášho koncového zariadenia a navštívené stránky. Tieto údaje sú zhromažďované na účely zabezpečenia údajov a optimalizácie a zlepšovania našich on-line služieb. Spracúvanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. f) GDPR. Naším opávneným záujmom je chrániť našu webovú stránku a zlepšovať naše služby. Akékoľvek iné spracúvanie údajov, s výnimkou spracúvania na štatistické účely v anonymnej forme, sa vykonáva len v rámci pôsobnosti tohto oznámenia o ochrane údajov. Okrem toho sa osobné údaje ukladajú len vtedy, ak nám ich poskytnete prostredníctvom svojho vlastného účtu, napríklad ako súčasť registrácie alebo na účely plnenia zmluvy. Prijali sme primerané technické opatrenia na zabezpečenie toho, aby údaje boli počas procesu prihlasovania sa alebo registrácie šifrované, t. j. chránené pred neoprávneným prístupom. Ďalšie informácie, najmä o technológiách, ktoré používame, sú uvedené nižšie. A) Hneď ako si vytvoríte účet a pokým proti tomu nevznesiete námietku, budeme vám zasielať oznámenia v rámci platformy Deň súkromného podnikania s dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú účasti na platforme Deň súkromného podnikania, t. j. napr. informácie tom, ako vylepšiť vaše špeciálne ponuky, a taktiež upozornenia na aktivity v rámci Deň súkromného podnikania. I pre tieto oznámenia využívame údaje z vášho účtu a vami nahraných špeciálnych ponúk, napr. ak použijete pre špeciálne ponuky určité prvky. Keďže platforma Deň súkromného podnikania je obnovovaná udalosť, môže ísť aj o oznámenia o vašich udalostiach na platforme Deň súkromného podnikania v budúcich rokoch. Ak budete chcieť, môžete sa prihlásiť aj na prijímanie ďalších marketingových oznámení. Budeme vám pravidelne poskytovať marketingové informácie a kontaktovať vás s cieľom robiť ankety a prieskumy o účasti (marketingové oznámenia), a to formou e-mailu, SMS, faxom, telefonicky a cez sociálne médiá, ak ste nám na ne dali kontaktné informácie. Ak ste nám dali súhlas na zasielanie marketingových oznámení a keďže je platforma Own Business Day obnovovaná udalosť, budeme vám zasielať e-mailové bulletiny o tohtoročných udalostiach, ako aj o udalostiach v rámci Dňa súkromného podnikania na nasledujúce roky, a to pokým svoj súhlas nezrušíte. Spracúvanie je právne podložené čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. a) GDPR. Na rozosielanie e-mailových oznámení využívame službu Episerver Campaign. Episerver Campaign je služba spoločnosti Episerver GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlín). Keď otvoríte e-mailovú správu, aktivuje sa tzv. sledovací pixel. Následne sa v Episerver Campaign uložia tieto informácie: e-mailová adresa, dátum a čas otvorenia. Odkazy v našich e-mailoch obsahujú sledovacie informácia, pomocou ktorých dokážeme určiť, ktoré odkazy vás konkrétne zaujímajú, keď na ne kliknite. Pomocou sledovacieho odkazu sa v Episerver Campaign ukladajú tieto údaje: e-mailová adresa, e-mailová správa, odkaz, dátum a čas. Vaše osobné údaje sa ukladajú iba dovtedy, kým sa neodhlásite zo služby zasielania oznámení, a to kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý nájdete v spodnej časti každej e-mailovej správy, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení sa vaše osobné údaje bez zbytočného omeškania vymažú. Upozorňujeme, že po výmaze vašich osobných údajov už od nás nebudete dostávať žiadne oznámenia ani vouchery. B) Kontaktný formulár Ak máte akúkoľvek požiadavku, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke (https://www.metro.sk/kontaktujte-nas). Osobné údaje, ktoré napíšete do registračného formulára, sa budú spracúvať len na účely odpovedania na vašu požiadavku a len vtedy, ak ste dali svoj súhlas na spracovanie týchto údajov. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 písm. a) GDPR C) Registrácia účtu majiteľa podniku Ak chcete prezentovať svoj podnik a chcete zákazníkom poskytnúť špeciálnu ponuku, môžete si pomocou odkazu na našej webovej stránke vytvoriť zákaznícky účet. Ak vyplníte registračný formulár a odošlete nám svoje osobné údaje, dostanete od nás e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Na dokončenie registrácie účtu musíte v obdržanom e-maile kliknúť na odkaz „aktivovať účet“ a vybrať si heslo. Pomocou používateľského mena a hesla sa budete môcť prihlásiť do svojho účtu a používať ho. Osobné údaje, ktoré ste zadali do registračného formulára, sa budú spracúvať len na účely vytvorenia a vedenia vášho účtu. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 písm. b) GDPR. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nie ste ani povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, ani toto ustanovenie nie je nevyhnutné na splnenie zákonnej alebo zmluvnej požiadavky alebo požiadavky nevyhnutnej na uzatvorenie zmluvy. Pokiaľ nám svoje osobné údaje neposkytnete, nebude mať táto skutočnosť pre vás žiadne následky, len si u nás nebudete môcť založiť vlastný účet Deň súkromného podnikania. Vaše osobné údaje budú uložené len do deaktivácie vášho účtu. Svoj účet môžete zrušiť po prihlásení sa do svojho účtu. Ak si účet zrušíte, budú vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ nie sme podľa zákona povinní vaše osobné údaje uchovávať. Dovoľujeme si vás upozorniť, že po deaktivácii vášho účtu majiteľa podniku už nebudete môcť svoj účet majiteľa podniku používať. D) Súbory cookies a sledovanie Aby bola vaša návšteva na našich webových stránkach príťažlivejšia a aby sme vám umožniť využívanie niektorých funkcií, používame na jednotlivých stranách takzvané súbory „cookies“. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa po skončení práce s prehliadačom vymažú, teda po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookies relácie). Ostatné súbory cookies zostanú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli vždy informovaný o nastavení súborov cookies a mohli sa v individuálnych prípadoch rozhodnúť o ich akceptovaní alebo vylúčiť akceptovanie súborov cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne. Viac informácií nájdete v pomocníkovi vášho internetového prehliadača. Ak súbory cookies neakceptujete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená. V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať konkrétnymi súbormi cookies. Rozlišujeme medzi potrebnými súbormi cookies a propagačnými súbormi cookies. Potrebné súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Odmietnutím týchto súborov cookies sa zmení váš používateľský komfort pri prehliadaní našej webovej stránky a niektoré služby na našej webovej stránke preto nebudú použiteľné. Propagačné súbory cookies sú opísané nižšie. Akceptovaním nášho banneru s oznamom o súboroch cookies súhlasíte so spracovaním údajov prostredníctvom týchto súborov cookies. Toto spracovanie je založené na právním základe článku 6 odseku 1 písm. a) GDPR. 1) Adobe Analytics Požívame Adobe Analytics, t. j. službu spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika; ďalej len „Adobe“). Táto služba využíva súbory „cookie“, ktoré sú uložené na koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu používania našej webovej stránky vami. Informácie vygenerované súborom cookie o využívaní tejto webovej stránky vami (vrátane vašej IP adresy, vášho veľkoobchodu, vášho zákazníckeho čísla a čísla osoby oprávnenej nakupovať) sa prenášajú na servery Adobe v Írsku, kde sú anonymizované a potom odovzdané v anonymnej podobe na servery v USA na ďalšie spracovanie a tam sú aj uložené. Spoločnosť Adobe používa tieto informácie na vyhodnotenie využívania webovej stránky vami, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa webovej stránky a využívania internetu. V prípadoch, kde to vyžaduje zákon alebo kde sa tieto informácie spracúvajú v mene spoločnosti Adobe, tieto informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám. Za žiadnych okolností nebude vaša IP adresa spojená s inými údajmi spoločnosti Adobe. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie voľbou príslušných nastavení vo vašom prehliadači, upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Proti zberu údajov spoločnosťou Adobe môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. O zrušení sa môžete dozvedieť viac na stránke http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 2) Google Analytics Využívame aj Google Analytics, t, j. službu analýzy webovej stránky, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (ďalej len „Google“). Google Analytics taktiež využíva súbory cookie. Informácie získané pomocou súborov cookie o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sú uložené. Google však predtým skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prenesená úplná IP adresa a tam bude skrátená. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vyžívania webovej stránky vami, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a prevádzkovateľovi webovej stránky bude poskytovať ďalšie služby súvisiace s webovou stránkou a využívaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti s Google Analytics nie je spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť voľbou príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Spoločnosti Google môžete zabrániť, aby zhromažďovala údaje vygenerované súbormi cookie, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky vami (vrátane vašej IP adresy) a aby spracovávala tieto údaje prevzatím a inštaláciou doplnkového modulu pre prehliadač, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Službu môžete taktiež zakázať kliknutím na tento odkaz. Nastaví sa opt-cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu údajov při budúcej návšteve našich webových stránok: deaktivovat Google Analytics. 3) Google Ads Ako zákazník Ads používame sledovanie konverzií Google. Je to služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Google AdWords sa používa na zobrazenie stránok www.densukomnehopodnikania.sk na Googli v reklamnom priestore. Ak máte prístup na našu webovú stránku prostredníctvom Google reklamy, Google AdWords nastaví cookie na vašom koncovom zariadení (ďalej len „konverzné cookie“). Platnosť tohto súboru cookie uplynie po 30 dňoch. Nepoužíva sa na identifikáciu osôb. V prípade, ak platnosť súbor cookie pri navštívení niektorých stránok ešte neuplynula, my a spoločnosť Google vidíme, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemožno sledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie získané konverzným cookie slúžia na generovanie štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou pre sledovanie konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré by mohli osobne identifikovať používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na procese sledovania, môžete taktiež odmietnuť nastavenie cookie, ktoré je na tento účel potrebné – napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré zvyčajne deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie. Môžete tiež deaktivovať súbory cookie pre sledovanie konverzií nastavením vášho prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „googleadservices.com“. 4) AdForm Využívame službu AdForm, prevádzkovanú spoločnosťou so sídlom Adform A/S, Wildersgade 10B, 1.sal, 1408, Copenhagen, Denmark, ktorá používa cookies pre personalizáciu reklamních oznamov. Viac informácií o GDPR aktualizácií služby AdForm nájdete na https://site.adform.com/privacy-center/gdpr-product-updates. 5) Facebook Pixel Na našej webovej stránke využívame nástroj Facebook Pixel prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak máte sídlo v EÚ, tak spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Ca-nal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“) na analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku webovej stránky. Pomocou nástroja Facebook Pixel dokáže spoločnosť Facebook zistiť návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu pre prezentáciu reklamy na Facebooku. Tým, že používame Facebook Pixel na zobrazenie reklamy na Facebooku, posielame reklamu len používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu webovú stránku. To znamená, že pomocou nástroja Facebook Pixel sa chceme uistiť, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu používateľov a nie sú obťažujúce. Nástroj Facebook Pixel môžeme použiť aj na sledovanie účinnosti reklamy na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že vidíme, či používatelia boli presmerovaní na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „konverzia“ alebo „interakcia návštevníka“). V tomto prípade je spracúvanie založené na právním základe článku 6 odseku 1 písm. a) GDPR. Facebook Pixel je nasadený priamo Facebookom pri návšteve našej webovej stránky a môže uložiť cookie na vašom zariadení. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo ste na Facebooku, počas toho, ako ste prihlásený, sa návšteva našej webovej stránky zaznamená vo vašom profile. Zhromaždené údaje o vás sú pre nás anonymné, takže nám neposkytujú informácie o totožnosti používateľov. Facebook však uchováva a spracúva údaje tak, že je možné ich spojiť s príslušným profilom používateľa. To znamená, že zo spracovávaných údajov je možné vytvoriť profily používateľov. Facebook spracováva údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Viac informácií o tom, ako funguje Facebook Pixel a všeobecne o tom, ako sa zobrazujú reklamy na Facebooku, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Zhromažďovanie údajov pomocou služby Facebook pixel a používanie vašich informácií na zobrazovanie reklám na Facebooku môžete odmietnuť. Aby ste si nastavili typ reklám, ktoré vidíte na Facebooku, môžete ísť do nastavenia stránok na Facebooku a riadiť sa pokynmi v nastavení pre reklamy založené na použití: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavenie je nezávislé od platformy, t. j. platí pre všetky zariadenia, ako napríklad stolový počítač aj mobilné zariadenie. Odmietnuť použitie súborov cookie na sledovanie a reklamné účely môžete taktiež na stránkach Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/ a ďalej na amerických stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo na európskych stránkach http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/Zakázať ich môžete taktiež kliknutím na odkaz nižšie. Nastaví sa opt-out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu údajov pri budúcej návšteve našich webových stránok:Facebook Pixel deaktivovat. 6) Mapy Google Naša webová stránka používa doplnok Mapy Google na zobrazenie polohy podniku, ktorý sa zúčastňuje na Own Business Day (Dni súkromného podnikania). Túto službu poskytuje Google. Spracúvanie je právne založené na článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR. Je naším oprávneným záujmom, aby sme vám poskytli mapu špeciálnych ponúk v okolí určitej oblasti. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany spoločnosti Google, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia ochrany vašich osobných údajov, možno nájsť v informáciách o ochrane údajov spoločnosťou Google na stránke https://www.google.com/policies/privacy, Zamietnutie:https://adssettings.google.com/authenticated 7) Google reCAPTCHA Na určité registračné a kontaktné formuláre ponúkané na našich webových stránkach používame službu reCAPTCHA, ktorú ponúka spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Služba reCAPTCHA sa používa najmä na rozlíšenie medzi vstupom fyzickej osoby a zneužitím automatizovanými dotazmi (tzv. Roboti). Služba reCAPTCHA zhromažďuje a zasiela do Googlu nasledujúce, neúplne uvedené údaje: IP adresu, všetky cookies umiestnené Google za posledných 6 mesiacov, počet kliknutí alebo dotykov, v závislosti od zariadenia, informácie o CSS pre príslušnú stránku, dátum, jazykové nastavenie použitého prehliadača, nainštalované doplnky a všetky objekty Javascript. Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy. Právnym základom takéhoto spracúvania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm.f) GDPR. Ja naším legitímnym záujmom chrániť naše zákaznícke formuláre a naše webové stránky pred útokmi a overovať, že tieto formuláre používajú skutoční zákazníci a nie roboti. E) Odkazy na poskytovateľov sociálnych médií / doplnky sociálnych sietí Naše webové stránky využívajú doplnky týchto sociálnych sietí (ďalej len „sociálne siete“): Facebook (prevádzkovaný spoločnosťou: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) Twitter (prevádzkovaný spoločnosťou: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) Google Plus (prevádzkovaný spoločnosťou: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) V záujme najkomplexnejšej ochrany údajov využívame technické riešenia, ktoré zabezpečia, aby sa prenos údajov prostredníctvom doplnkov sociálnych sietí k príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete neuskutočnil bez predchádzajúcej aktivácie doplnkov sociálnych sietí vami. Doplnky sociálnych sietí sú spočiatku deaktivované a bez aktivácie nenadväzujú spojenie so servermi Facebooku, ani iných prevádzkovateľov sociálnych sietí. Ak aktivujete tieto deaktivované doplnky kliknutím na tlačidlo „Aktivovať sociálne médiá“ na vašej webovej stránke, tým dávate svoj súhlas na prenos osobných údajov opísaných v tejto časti sociálnym sieťam. V tomto prípade je spracovanie právne založené na článku 6 odseku 1 písm. a) GDPR. Po aktivácii doplnky sociálnych sietí nadviažu spojenie s príslušnou sociálnou sieťou. Ďalším kliknutím potom môžete zaslať odporúčanie v rámci príslušnej sociálnej siete. Ak ste už prihlásený do sociálnej siete, kým ste prihlásený na našej webovej stránke, môže sa stať, že sa nezobrazí žiadne ďalšie prihlasovacie dialógové okno. Súhlas je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na „Deaktivovať sociálne média“. Ak aktivujete doplnky sociálnych sietí, ktoré sú v predvolenom nastavení deaktivované, nadviaže sa spojenie so servermi sociálnych sietí. Každý doplnok sociálnej siete potom prenáša údaje do príslušnej sociálnej siete. Nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré príslušná sociálna sieť zbiera pomocou doplnku sociálnej siete. Pokiaľ je nám známe, sociálne siete získavajú informácie o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili v súčasnosti i predtým. Pri každom aktívnom doplnku sociálnej siete je nastavený súbor cookie s unikátnym identifikátorom zakaždým, keď sa vyvolá príslušná webová stránka. To sociálnej sieti umožňuje vytvoriť profil vašej návštevnosti webových stránok. Nie je možné vylúčiť, že takýto profil môže byť priradený k vám, aj keď sa do sociálnej siete zaregistrujete po prvýkrát k neskoršiemu dátumu. Ak ste už prihlásený do sociálnej siete, keď navštívite naše webové stránky, prevádzkovateľ tejto sociálnej siete môže byť schopný priradiť túto návštevu k vášmu osobnému účtu, akonáhle aktivuje sociálne pluginy. Keď používate funkcie doplnkov sociálnych sietí (napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, pri komentovaní alebo „Tweety“), informácie o tejto činnosti sa prenášajú priamo z vášho prehliadača do zodpovedajúcej sociálnej siete a tam sa uložia. To isté platí v prípade vyvolania webovej stránky prevádzkovateľa sociálneho média kliknutím na príslušné tlačidlo s ikonou. Ak nie ste členom sociálnej siete, sociálne siete môžu po aktivácii doplnkov sociálnych sietí aj napriek tomu dostávať a ukladať vašu IP adresu a informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktoré používate. Vymedzenie rozsahu a účelu zhromažďovania, spracovania a využívania údajov sociálnymi sieťami a informácie o právach a možnostiach náboru na ochranu vašich osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov. Naše webové stránky obsahujú tiež jednoduché odkazy na Facebook, Google Plus a Twitter. V tomto prípade dochádza k prenosu údajov prevádzkovateľom uvedených sociálnych médií len po kliknutí na príslušné tlačidlo s ikonou (napríklad „f“ pre Facebook, symbol vtáka pre Twitter). Ak kliknete na takéto tlačidlo s ikonou, stránka príslušného prevádzkovateľa sociálneho média sa otvorí v novom okne. Tam môžete publikovať informácie o našich produktoch v súlade s predpismi prevádzkovateľa tohto sociálneho média. F) Príjemcovia údajov Sme súčasťou skupiny METRO, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni. Na dosiahnutie účelov uvedených vyššie v bode 2, písm. a) a b) využívame poskytovateľov služieb ako sprostredkovateľov spracúvania údajov podľa článku 28 GDPR, napríklad našich poskytovateľov služieb vzdialených centralizovaných serverov, služieb počítačových platforiem a služieb v oblasti údržby, na posielanie e-mailov a SMS, na zákaznícky servis a na telefonický kontakt alebo na personalizovanú reklamu. Ide o externých poskytovateľov služieb, ako aj o poskytovateľov služieb v rámci skupiny METRO, ako sú strediská zdieľaných služieb skupiny METRO Group, ktoré sa nachádzajú v krajinách Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) i mimo nich (t. j. medzinárodné dátové centrum METRO, ktoré je prevádzkované spoločnosťou METRO Systems GmbH). Zabezpečujeme, okrem iného zmluvnými ustanoveniami, aby títo poskytovatelia služieb spracúvali osobné údaje v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov dokonca aj v prípade, keď sú osobné údaje prenášané do krajiny, v ktorej je bežná iná úroveň ochrany údajov a pre ktorú neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti ochrany údajov. Ďalší prenos osobných údajov iným príjemcom sa nevykoná, okrem prípadov, keď sme povinní tak urobiť podľa zákona. Ak máte záujem o viac informácií o vhodnom zabezpečení medzinárodného prenosu údajov alebo o kópiu ochranných opatrení, kontaktujte našu spoločnosť na emailovej adrese: poverenec@metro.sk g) Povinné/dobrovoľné poskytovanie údajov a doba uchovávania Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nie ste povinný nám poskytnúť svoje osobné údaje a ich poskytnutie nie je ani potrebné na splnenie zákonnej alebo zmluvnej požiadavky (pokiaľ sa nezaregistrujete ako podnikateľ, v takom prípade je poskytnutie údajov uvedených v bode 2, písm. C) potrebné na účely plnenia zmluvy). Ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, nebude to pre vás mať za následok žiadne prípadné dôsledky s výnimkou toho, že nebudete môcť využívať naše služby. Osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté prostredníctvom našej webovej stránky, budú uložené len dovtedy, pokiaľ nebude splnený účel, na ktorý boli spracované. Doba uchovávania určitých údajov môže byť až 10 rokov, keďže musia byť dodržané lehoty na uchovávanie údajov podľa platných právnych predpisov. Môžu platiť aj iné doby uchovávania údajov v dôsledku oprávnenéhop záujmu spoločnosti METRO (napr. na zaručenie zabezpečenia údajov, aby sa zabránilo zneužitiu alebo na účely trestného stíhania páchateľov trestných činov). Údaje, ktoré musíme uchovávať v dôsledku právnych, zákonných alebo zmluvných povinností týkajúcich sa uchovávania údajov, budú blokované. H) Prenos údajov do tretích krajín Vaše údaje môžeme prenášať osobám so sídlom v krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (ďalej len „tretie krajiny“), ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia v našom mene (napr. poskytovatelia služieb IT alebo dátové centrá). Ak neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranej úrovni ochrany údajov v danej krajine, budeme uzatvárať zmluvy v súlade s pravidlami EÚ na ochranu osobných údajov, ktoré zabezpečia, že vaše práva a slobody sú dostatočne chránené a zabezpečené. Alternatívne sa prenos údajov uskutočňuje podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Na vyžiadanie vám radi poskytneme príslušné podrobné informácie. Inak vaše osobné údaje neprevádzame do krajín mimo EÚ alebo EHP, ani medzinárodným organizáciám. h) Prenos údajov do tretích krajín Vaše údaje môžeme prenášať osobám so sídlom v krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (ďalej len „tretie krajiny“), ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia v našom mene (napr. poskytovatelia služieb IT alebo dátové centrá). Ak neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranej úrovni ochrany údajov v danej krajine, budeme uzatvárať zmluvy v súlade s pravidlami EÚ na ochranu osobných údajov, ktoré zabezpečia, že vaše práva a slobody sú dostatočne chránené a zabezpečené. Alternatívne sa prenos údajov uskutočňuje podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Na vyžiadanie vám radi poskytneme príslušné podrobné informácie. Inak vaše osobné údaje neprevádzame do krajín mimo EÚ alebo EHP, ani medzinárodným organizáciám. i) Automatizované rozhodovanie/profilovanie Nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie (automatizovanú analýzu vašich osobných pomerov). 3. Vaše práva Ako dotknutá osoba sa môžete kedykoľvek obrátiť s oznámením na našu zodpovednú osobu- úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v odseku 1, písm. c) a uplatniť si svoje práva podľa GDPR. Vaše práva sú nasledujúce: • Právo dostávať informácie o spracúvaní údajov a kópiu spracúvaných údajov (právo na prístup, článok 15 GDPR); • Právo požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, článok 16 GDPR); • Právo požadovať výmaz osobných údajov a pokiaľ boli osobné údaje zverejnené, požadovať, aby prevádzkovateľ informoval ostatných prevádzkovateľov o žiadosti o výmaz údajov (právo na vymazanie, článok 17 GDPR); • Právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, článok 18 GDPR); • Právo získať osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o prenesenie týchto údajov inému prevádzkovateľovi (právo na prenositeľnosť údajov, článok 20 GDPR); • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov s cieľom zastaviť spracúvanie údajov (právo namietať, článok 21 GDPR); • Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas s cieľom zastaviť spracúvanie údajov, ktoré vychádza z vášho súhlasu. Odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu daného pred odvolaním (právo odvolať súhlas, článok 7 GDPR). • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvaním údajov došlo k porušeniu GDPR (právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 77 GDPR) resp. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika Tel.: + 421 2 32 31 32 14 Fax: + 421 2 32 31 32 34 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.. Informácie o vašom práve vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie údajov na účely oprávnených záujmov) alebo článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme), ak sú dôvody na vznesenie námietky vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. Platí to aj pre profilovanie na základe tohto ustanovenia v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR. Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé a platné dôvody pre ich spracúvanie, ktoré vyvážia vaše záujmy, práva a slobody alebo ak spracúvanie slúži na potvrdenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov. Námietku možno vzniesť bez akýchkoľvek formalít a mala by byť adresovaná na kontaktné údaje uvedené na začiatku tohto oznámenia o ochrane údajov.