Oznámenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné informácie a) Úvod Ďakujem za váš záujem o naše webové stránky a naše on-line služby. Údaje sú pre nás základom, aby sme poskytovali vynikajúce služby. Našim najdôležitejším aktívom je však dôvera našich zákazníkov. Ochrana údajov zákazníkov a ich používanie len takým spôsobom, aký od nás naši zákazníci očakávajú, je našou najvyššou prioritou. Preto je nasledujúce oznámenie o ochrane údajov navrhnuté tak, aby sme vás informovali o spracovaní vašich osobných údajov a vašich právach týkajúcich sa ich spracovania podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a ďalších zákonov o ochrane údajov. b) Prevádzkovateľ Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, je podľa GDPR prevádzkovateľom a preto je zodpovedná za tu vysvetlené spracovávanie údajov. c) Úradník pre ochranu údajov Kedykoľvek sa môžete obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov pomocou nasledujúcich kontaktných údajov: • METRO Cash & Carry SR s.r.o., úradník pre ochranu údajov, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, e-mail: poverenec@metro.sk 2. Spracovanie osobných údajov počas používania našej webovej stránky Vaša návšteva našich internetových stránok a využívanie našich on-line služieb budú zaznamenávané. Zaznamenáva sa IP adresa, ktorú v súčasnej dobe používa vaše koncové zariadenie (napríklad počítač alebo mobilný telefón), dátum a čas, typ prehliadača a operačný systém vášho koncového zariadenia a navštívené stránky. Tieto údaje sú zhromažďované na účely zabezpečenia údajov a optimalizácie a zlepšovania našich on-line služieb. Spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. f) GDPR. Naším legitímnym záujmom je chrániť našu webovú stránku a zlepšovať naše služby. Akékoľvek iné spracovanie údajov, s výnimkou spracovania na štatistické účely v anonymnej forme, sa vykonáva len v rámci pôsobnosti tohto oznámenia o ochrane údajov. Okrem toho sa osobné údaje ukladajú len vtedy, ak nám ich poskytnete prostredníctvom svojho vlastného účtu, napríklad ako súčasť registrácie alebo na účely plnenia zmluvy. Vykonali sme primerané technické opatrenia na zabezpečenie toho, aby údaje boli počas procesu prihlasovania na účely registrácie alebo iných služieb šifrované, t. j. chránené pred neoprávneným prístupom. Ďalšie informácie, najmä o technológiách, ktoré používame, sú uvedené nižšie. a) Registrácia na odber informačného bulletinu Ak chcete, po vytvorení používateľského účtu sa môžete prihlásiť na odber informačného bulletinu. Ak vyplníte registračný formulár a odošlete nám svoje osobné údaje alebo ak ste pri registrácii súhlasili s odberom informačného bulletinu, dostanete od nás e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Na dokončenie registrácie odberu informačného bulletinu musíte v prijatom e-maile kliknúť na odkaz „dokončiť registráciu“. Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom registračného formulára, sa budú spracovávať len na účely zasielania informačných bulletinov na vašu e-mailovú adresu a len vtedy, ak ste dali súhlas na spracovanie týchto údajov. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. Na posielanie informačných bulletinov používame optivo® broadmail. optivo® broadmail je služba spoločnosti optivo GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlín). Ak otvoríte informačný bulletin, pri otváraní sa používa takzvaný sledovací pixel. Tento pixel uloží v optivo® broadmaile nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, informačný bulletin, dátum a čas otvorenia. Odkazy v našich informačných bulletinoch obsahujú sledované informácie, ktoré nám umožnia určiť, o ktoré odkazy ste sa zaujímali tým, že ste na ne klikli. Prostredníctvom sledovacieho odkazu sa do optivo® broadmailu ukladajú nasledujúce údaje: e-mailová adresa, informačný bulletin, odkaz, dátum a čas. Vaše osobné údaje budú uložené len dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu informačného bulletinu kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý je uvedený pod každým informačným bulletinom, ktorý od nás obdržíte. Ak sa odhlásite, budú vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané. Dovoľujeme si vás upozorniť, že po vymazaní vašich osobných údajov už od nás nebudete dostávať informačné bulletiny ani poukážky. b) Kontaktný formulár Ak máte akúkoľvek požiadavku, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke (https://www.metro.sk/kontaktujte-nas). Osobné údaje, ktoré napíšete do registračného formulára, sa budú spracovávať len na účely odpovedania na vašu požiadavku a len vtedy, ak ste dali svoj súhlas na spracovanie týchto údajov. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. c) Registrácia účtu podnikateľa Ak chcete prezentovať svoju firmu a chcete zákazníkom poskytnúť špeciálnu ponuku, môžete si pomocou odkazu na našej webovej stránke vytvoriť zákaznícky účet. Ak vyplníte registračný formulár a odošlete nám svoje osobné údaje, dostanete od nás e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Na dokončenie registrácie účtu musíte v obdržanom e-maile kliknúť na odkaz „aktivovať účet“. Pomocou používateľského mena a hesla sa budete môcť prihlásiť do svojho účtu a používať ho. Osobné údaje, ktoré ste napísali do registračného formulára, sa budú spracovávať len na účely vytvorenia a vedenia vášho účtu podnikateľa. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. b) GDPR. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nie ste ani povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, ani toto ustanovenie nie je nevyhnutné na splnenie zákonnej alebo zmluvnej požiadavky alebo požiadavky nevyhnutnej na uzatvorenie zmluvy. Ak nám nechcete poskytnúť svoje osobné údaje, nebude to pre vás mať za následok žiadne prípadné dôsledky s výnimkou toho, že si nebudete môcť zaregistrovať účet podnikateľa. Vaše osobné údaje budú uložené len do deaktivácie vášho účtu. Svoj účet môžete zrušiť po prihlásení sa do svojho účtu. Ak si účet zrušíte, budú vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ nie sme podľa zákona povinní vaše osobné údaje uchovávať. Dovoľujeme si vás upozorniť, že po deaktivácii vášho účtu podnikateľa už nebudete môcť svoj účet podnikateľa používať. d) Súbory cookie a sledovanie Aby bola vaša návšteva na našich webových stránkach príťažlivejšia a aby sme vám umožniť využívanie niektorých funkcií, používame na jednotlivých stranách takzvané súbory „cookie“. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa po skončení práce s prehliadačom vymažú, teda po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostanú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli vždy informovaný o nastavení súborov cookie a mohli sa v individuálnych prípadoch rozhodnúť o ich akceptovaní alebo vylúčiť akceptovanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne. Viac informácií nájdete v pomocníkovi vášho internetového prehliadača. Ak súbory cookie neakceptujete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená. V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať konkrétnymi súbormi cookie. Rozlišujeme medzi potrebnými súbormi cookie a propagačnými súbormi cookie. Potrebné súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Odmietnutím týchto súborov cookie sa zmení váš používateľský komfort pri prehliadaní našej webovej stránky a niektoré služby na našej webovej stránke preto nebudú použiteľné. Propagačné súbory cookie sú opísané nižšie. Akceptovaním nášho banneru s oznamom o súboroch cookie súhlasíte so spracovaním údajov prostredníctvom týchto súborov cookie. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. 1) Adobe Analytics Požívame Adobe Analytics, t. j. službu spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika; ďalej len „Adobe“). Táto služba využíva súbory „cookie“, ktoré sú uložené na koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu používania našej webovej stránky vami. Informácie vygenerované súborom cookie o využívaní tejto webovej stránky vami (vrátane vašej IP adresy, vášho veľkoobchodu, vášho zákazníckeho čísla a čísla osoby oprávnenej nakupovať) sa prenášajú na servery Adobe v Írsku, kde sú anonymizované a potom odovzdané v anonymnej podobe na servery v USA na ďalšie spracovanie a tam sú aj uložené. Spoločnosť Adobe používa tieto informácie na vyhodnotenie využívania webovej stránky vami, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa webovej stránky a využívania internetu. V prípadoch, kde to vyžaduje zákon alebo kde sa tieto informácie spracúvajú v mene spoločnosti Adobe, tieto informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám. Za žiadnych okolností nebude vaša IP adresa spojená s inými údajmi spoločnosti Adobe. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie voľbou príslušných nastavení vo vašom prehliadači, upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Proti zberu údajov spoločnosťou Adobe môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. O zrušení sa môžete dozvedieť viac na stránke http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 2) Google Analytics Využívame aj Google Analytics, t, j. službu analýzy webovej stránky, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics taktiež využíva súbory cookie. Informácie získané pomocou súborov cookie o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sú uložené. Google však predtým skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prenesená úplná IP adresa a tam bude skrátená. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vyžívania webovej stránky vami, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a prevádzkovateľovi webovej stránky bude poskytovať ďalšie služby súvisiace s webovou stránkou a využívaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti s Google Analytics nie je spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť voľbou príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Spoločnosti Google môžete zabrániť, aby zhromažďovala údaje vygenerované súbormi cookie, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky vami (vrátane vašej IP adresy) a aby spracovávala tieto údaje prevzatím a inštaláciou doplnkového modulu pre prehliadač, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 3) Google AdWords Ako zákazník AdWords používame sledovanie konverzií Google. Je to služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Google AdWords sa používa na zobrazenie stránok z lokality metro.de na Googli v reklamnom priestore. Ak máte prístup na našu webovú stránku prostredníctvom Google reklamy, Google AdWords nastaví cookie na vašom koncovom zariadení (ďalej len „konverzné cookie“). Platnosť tohto súboru cookie uplynie po 30 dňoch. Nepoužíva sa na identifikáciu osôb. V prípade, ak platnosť súbor cookie pri navštívení niektorých stránok ešte neuplynula, my a spoločnosť Google vidíme, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemožno sledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie získané konverzným cookie slúžia na generovanie štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou pre sledovanie konverzií. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré by mohli osobne identifikovať používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na procese sledovania, môžete taktiež odmietnuť nastavenie cookie, ktoré je na tento účel potrebné – napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré zvyčajne deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie. Môžete tiež deaktivovať súbory cookie pre sledovanie konverzií nastavením vášho prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény „googleadservices.com“. 4) DoubleClick od Googlu Pomocou služby Doubleclick od Googlu využívame službu spoločnosti Google Inc. na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Súbory cookie služby DoubleClick používajú pseudonymné identifikačné číslo priradené vášmu prehliadaču na kontrolu, či sa zobrazujú reklamy a či sa na ne kliká. To umožňuje spoločnosti Google a jeho partnerským stránkam zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev stránok spoločnosti METRO Cash & Carry alebo iných webových stránok. Informácie vygenerované súbormi cookie služby DoubleClick sa prenášajú na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sú uložené. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia o ochrane osobných údajov dohody medzi USA a EÚ o tzv. štíte na ochranu súkromia a je certifikovaná na „Privacy Shield“ (štít na ochranu súkromia). Tieto údaje budú postúpené tretím stranám iba v rámci právnych predpisov alebo na základe objednávok na spracovanie údajov. Ak súhlasíte s uchovávaním súborov cookie, ale nechcete využívať súbory cookie DoubleClick, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ prevzatím a inštaláciou doplnkového modulu pre prehliadač, ktorým služba Google zablokuje DoubleClick. 5) Facebook Pixel Na našej webovej stránke využívame nástroj Facebook Pixel prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak máte sídlo v EÚ, tak spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Ca-nal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“) na analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku webovej stránky. Pomocou nástroja Facebook Pixel dokáže spoločnosť Facebook zistiť návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu pre prezentáciu reklamy na Facebooku. Tým, že používame Facebook Pixel na zobrazenie reklamy na Facebooku, posielame reklamu len používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu webovú stránku. To znamená, že pomocou nástroja Facebook Pixel sa chceme uistiť, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu používateľov a nie sú obťažujúce. Nástroj Facebook Pixel môžeme použiť aj na sledovanie účinnosti reklamy na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že vidíme, či používatelia boli presmerovaní na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „konverzia“ alebo „interakcia návštevníka“). V tomto prípade je spracovanie právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. Facebook Pixel je nasadený priamo Facebookom pri návšteve našej webovej stránky a môže uložiť cookie na vašom zariadení. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo ste na Facebooku, počas toho, ako ste prihlásený, sa návšteva našej webovej stránky zaznamená vo vašom profile. Zhromaždené údaje o vás sú pre nás anonymné, takže nám neposkytujú informácie o totožnosti používateľov. Facebook však uchováva a spracúva údaje tak, že je možné ich spojiť s príslušným profilom používateľa. To znamená, že zo spracovávaných údajov je možné vytvoriť profily používateľov. Facebook spracováva údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Viac informácií o tom, ako funguje Facebook Pixel a všeobecne o tom, ako sa zobrazujú reklamy na Facebooku, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. 6) Sizmek Na poskytovanie reklám orientovaných podľa záujmov s prepojením zariadení používaných tým istým používateľom využívame službu Sizmek. Sizmek prevádzkuje spoločnosť Sizmek inc., 401 Park Avenue S, 10016 New York City, USA a umožňuje nám dodať relevantné a cielené reklamy na základe vašich záujmov a podľa využívania našej webovej stránky vami. Službu Sizmek využívame aj na meranie úspechu nášho reklamného úsilia (napríklad prostredníctvom interakcií a kliknutí). Služba Sizmek využíva súbory cookie a podobné technológie, ako sú pixely a statické identifikátory zariadení, na analýzu využívania webových stránok a interakcií. Údaje zhromaždené službou Sizmek nám neumožňujú, aby sme vás osobne identifikovali. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Sizmek na webovej stránke https://www.sizmek.com/privacy-policy. Na odvolanie svojho súhlasu môžete využiť nástroj spoločnosti Sizmek na odvolanie nesúhlasu, ktorý nájdete na stránke: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options 7) Taboola Na poskytovanie obsahu prispôsobeného vášmu používaniu našej webovej stránky využívame službu Taboola. Taboola je služba, ktorú poskytuje spoločnosť Taboola, Inc., 1115 Broadway, 7. poschodie, New York, NY 10010, USA. Taboola nám umožňuje poskytovať odporúčania špecifické pre konkrétnych používateľov k obsahu a reklamám na základe správania sa pri prehliadaní webových stránok a záujmov zákazníkov s cieľom zjednodušiť používanie našej webovej stránky používateľmi. Profily používateľov sú vytvorené použitím pseudonymov, nie sú spojené s údajmi o nositeľovi pseudonymu a neumožňujú robiť žiadne závery o totožnosti konkrétneho používateľa. Služba Taboola využíva súbory cookie na zber potrebných informácií. Toto spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Taboola na stránke https://www.taboola.com/privacy-policy, kde na odvolanie svojho súhlasu môžete využiť jej nástroje tzv. „opt-out“ (neposkytnutie súhlasu) v časti „User Choices“ (Možnosti výberu pre používateľov). 8) Mapy Google Naša webová stránka používa doplnok Mapy Google na zobrazenie polohy podniku, ktorý sa zúčastňuje na Own Business Day (Dni súkromného podnikania). Túto službu ponúka Google. Spracovanie je právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. f) GDPR. Je naším oprávneným záujmom, aby sme vám poskytli mapu špeciálnych ponúk v okolí určitej oblasti. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany spoločnosti Google, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia ochrany vašich osobných údajov, možno nájsť v informáciách o ochrane údajov spoločnosťou Google na stránke https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de e) Odkazy na poskytovateľov sociálnych médií / doplnky sociálnych sietí Naše webové stránky využívajú doplnky týchto sociálnych sietí (ďalej len „sociálne siete“): Facebook (prevádzkovaný spoločnosťou: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Twitter (prevádzkovateľ: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) Google Plus (prevádzkovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) V záujme najkomplexnejšej ochrany údajov využívame technické riešenia, ktoré zabezpečia, aby sa prenos údajov prostredníctvom doplnkov sociálnych sietí k príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete neuskutočnil bez predchádzajúcej aktivácie doplnkov sociálnych sietí vami. Doplnky sociálnych sietí sú spočiatku deaktivované a bez aktivácie nenadväzujú spojenie so servermi Facebooku, ani iných prevádzkovateľov sociálnych sietí. Ak aktivujete tieto deaktivované doplnky kliknutím na tlačidlo „Aktivovať sociálne médiá“ na vašej webovej stránke, tým dávate svoj súhlas na prenos osobných údajov opísaných v tejto časti sociálnym sieťam. V tomto prípade je spracovanie právne založené na článku 6 odseku 1 prvej vete 1 písm. a) GDPR. Po aktivácii doplnky sociálnych sietí nadviažu spojenie s príslušnou sociálnou sieťou. Ďalším kliknutím potom môžete zaslať odporúčanie v rámci príslušnej sociálnej siete. Ak ste už prihlásený do sociálnej siete, kým ste prihlásený na našej webovej stránke, môže sa stať, že sa nezobrazí žiadne ďalšie prihlasovacie dialógové okno. Súhlas je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na „Deaktivovať sociálne média“. Ak aktivujete doplnky sociálnych sietí, ktoré sú v predvolenom nastavení deaktivované, nadviaže sa spojenie so servermi sociálnych sietí. Každý doplnok sociálnej siete potom prenáša údaje do príslušnej sociálnej siete. Nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré príslušná sociálna sieť zbiera pomocou doplnku sociálnej siete. Pokiaľ je nám známe, sociálne siete získavajú informácie o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili v súčasnosti i predtým. Pri každom aktívnom doplnku sociálnej siete je nastavený súbor cookie s unikátnym identifikátorom zakaždým, keď sa vyvolá príslušná webová stránka. To sociálnej sieti umožňuje vytvoriť profil vašej návštevnosti webových stránok. Nie je možné vylúčiť, že takýto profil môže byť priradený k vám, aj keď sa do sociálnej siete zaregistrujete po prvýkrát k neskoršiemu dátumu. Ak ste už prihlásený do sociálnej siete, keď navštívite naše webové stránky, prevádzkovateľ tejto sociálnej siete môže byť schopný priradiť túto návštevu k vášmu osobnému účtu, akonáhle aktivuje sociálne pluginy. Keď používate funkcie doplnkov sociálnych sietí (napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, pri komentovaní alebo „Tweety“), informácie o tejto činnosti sa prenášajú priamo z vášho prehliadača do zodpovedajúcej sociálnej siete a tam sa uložia. To isté platí v prípade vyvolania webovej stránky prevádzkovateľa sociálneho média kliknutím na príslušné tlačidlo s ikonou. Ak nie ste členom sociálnej siete, sociálne siete môžu po aktivácii doplnkov sociálnych sietí aj napriek tomu dostávať a ukladať vašu IP adresu a informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktoré používate. Vymedzenie rozsahu a účelu zhromažďovania, spracovania a využívania údajov sociálnymi sieťami a informácie o právach a možnostiach náboru na ochranu vašich osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov. Naše webové stránky obsahujú tiež jednoduché odkazy na Facebook, Google Plus a Twitter. V tomto prípade dochádza k prenosu údajov prevádzkovateľom uvedených sociálnych médií len po kliknutí na príslušné tlačidlo s ikonou (napríklad „f“ pre Facebook, symbol vtáka pre Twitter, symbol „+ 1“ pre Google Plus). Ak kliknete na takéto tlačidlo s ikonou, stránka príslušného prevádzkovateľa sociálneho média sa otvorí v novom okne. Tam môžete publikovať informácie o našich produktoch v súlade s predpismi prevádzkovateľa tohto sociálneho média. f) Príjemcovia údajov Sme súčasťou skupiny METRO Group, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni. Na dosiahnutie účelov uvedených vyššie v bode 2, písm. a) a b) využívame poskytovateľov služieb ako sprostredkovateľov spracovania údajov podľa článku 28 GDPR, napríklad našich poskytovateľov služieb vzdialených centralizovaných serverov, služieb počítačových platforiem a služieb v oblasti údržby, na posielanie e-mailov a SMS, na zákaznícky servis a na telefonický kontakt alebo na personalizovanú reklamu. Ide o externých poskytovateľov služieb, ako aj o poskytovateľov služieb v rámci skupiny METRO Group, ako sú strediská zdieľaných služieb skupiny METRO Group, ktoré sa nachádzajú v krajinách Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) i mimo nich (t. j. medzinárodné dátové centrum METRO Group, ktoré je prevádzkované spoločnosťou METRO Systems GmbH). Zabezpečujeme, okrem iného zmluvnými ustanoveniami, aby títo poskytovatelia služieb spracúvali osobné údaje v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov dokonca aj v prípade, keď sú osobné údaje prenášané do krajiny, v ktorej je bežná iná úroveň ochrany údajov a pre ktorú neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti ochrany údajov. Ďalší prenos osobných údajov iným príjemcom sa nevykoná, okrem prípadov, keď sme povinní tak urobiť podľa zákona. Ak máte záujem o viac informácií o vhodnom zabezpečení medzinárodného prenosu údajov alebo o kópiu ochranných opatrení, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: poverenec@metro.sk g) Povinné/dobrovoľné poskytovanie údajov a doba uchovávania Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nie ste povinný nám poskytnúť svoje osobné údaje a ich poskytnutie nie je ani potrebné na splnenie zákonnej alebo zmluvnej požiadavky (pokiaľ sa nezaregistrujete ako podnikateľ, v takom prípade je poskytnutie údajov uvedených v bode 2, písm. c) potrebné na účely plnenia zmluvy). Ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, nebude to pre vás mať za následok žiadne prípadné dôsledky s výnimkou toho, že nebudete môcť využívať naše služby. Osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté prostredníctvom našej webovej stránky, budú uložené len dovtedy, pokiaľ nebude splnený účel, na ktorý boli spracované. Doba uchovávania určitých údajov môže byť až 10 rokov, keďže musia byť dodržané lehoty na uchovávanie údajov podľa obchodného a daňového práva. Môžu platiť aj iné doby uchovávania údajov v dôsledku oprávnených záujmov spoločnosti METRO (napr. na zaručenie zabezpečenia údajov, aby sa zabránilo zneužitiu alebo na účely trestného stíhania páchateľov trestných činov). Údaje, ktoré musíme uchovávať v dôsledku právnych, zákonných alebo zmluvných povinností týkajúcich sa uchovávania údajov, budú blokované. h) Prenos údajov do tretích krajín Vaše údaje môžeme prenášať osobám so sídlom v krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (ďalej len „tretie krajiny“), ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia v našom mene (napr. poskytovatelia služieb IT alebo dátové centrá). Ak neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranej úrovni ochrany údajov v danej krajine, budeme uzatvárať zmluvy v súlade s pravidlami EÚ na ochranu osobných údajov, ktoré zabezpečia, že vaše práva a slobody sú dostatočne chránené a zabezpečené. Alternatívne sa prenos údajov uskutočňuje podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Na vyžiadanie vám radi poskytneme príslušné podrobné informácie. Inak vaše osobné údaje neprevádzame do krajín mimo EÚ alebo EHP, ani medzinárodným organizáciám. i) Automatizované rozhodovanie/profilovanie Nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie (automatizovanú analýzu vašich osobných pomerov). 3. Vaše práva Ako dotknutá osoba sa môžete kedykoľvek obrátiť s oznámením na nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v odseku 1, písm. c) a uplatniť si svoje práva podľa GDPR. Ide o nasledovné práva: • Právo dostávať informácie o spracovávaní údajov a kópiu spracovaných údajov (právo na prístup, článok 15 GDPR); • Právo požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, článok 16 GDPR); • Právo požadovať vymazanie osobných údajov a v prípade, ak osobné údaje boli zverejnené, požadovať, aby prevádzkovateľ informoval ostatných prevádzkovateľov o žiadosti o vymazanie údajov (právo na vymazanie, článok 17 GDPR); • Právo požadovať obmedzenie spracovania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, článok 18 GDPR); • Právo na poskytnutie osobných údajov o dotknutej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o prenosnosť týchto údajov inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov, článok 20 GDPR); • Právo namietať proti spracovaniu údajov s cieľom zastaviť spracovanie údajov (právo namietať, článok 21 GDPR); • Právo kedykoľvek odvolať daný súhlas s cieľom zastaviť spracovanie údajov, ktoré je založený na vašom súhlase. Odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu daného pred odvolaním (právo odvolať súhlas, článok 7 GDPR). • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovaním údajov došlo k porušeniu GDPR (právo podať sťažnosť dozornému orgánu, článok 77 GDPR). Informácie o vašom práve vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie údajov na účely oprávnených záujmov) alebo článku 6 ods. 1 písm. e GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme), ak sú dôvody na vznesenie námietky vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. Platí to aj pre profilovanie na základe tohto ustanovenia v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR. Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé a platné dôvody pre ich spracovanie, ktoré vyvážia vaše záujmy, práva a slobody alebo ak spracovanie slúži na potvrdenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov. Námietku možno vzniesť bez akýchkoľvek formalít a mala by byť adresovaná na kontaktné údaje uvedené na začiatku tohto oznámenia o ochrane údajov.