TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI

1. Domeniu de aplicare 1.1. Acești termeni generali de utilizare ("Termeni de utilizare") se vor aplica participării pe platforma "Ziua afacerii tale" ("Platforma") a METRO Cash & Carry Romania SRL ("Furnizorul") de către societățile înregistrate (“Utilizator”). 1.2. Versiunea Termenilor de Utilizare aplicabila la momentul înregistrării se aplică relației contractuale cu Furnizorul. Termenii de utilizare se aplică exclusiv, termenii și condițiile contradictorii sau abaterile de la acestea ale Utilizatorului nu se aplică, iar Furnizorul refuză aplicarea unor termeni și condiții de acest fel. 2. Scopul Platformei 2.1. Furnizorul utilizeaza Platforma pentru a promova "Ziua afacerii tale" (“ZAT”). Utilizatorii au posibilitatea de a promova oferte speciale pe Platforma pentru ZAT și de a furniza informații, linkuri către conținut extern și alte date (denumite impreuna "Conținut terți"). Consumatorii pot folosi Platforma pentru a afla despre Conținutul tertirlor relevant pentru zona lor. 2.2. Pe langa Utilizatori, consumatorii au acces la Platformă. Înregistrarea pe Platformă nu este posibilă pentru consumatori. 3. Inregistrare 3.1. Utilizatorii vor furniza informațiile necesare solicitate în timpul procesului de înscriere anterior înregistrarii pe Platformă. 3.2. Înregistrarea cu succes va fi confirmată de către Furnizor. Furnizorul decide, la propria discreție, admiterea Utilizatorilor pe Platformă. 3.3. Nu este obligatoriu să fii client METRO pentru a te înregistra. 4. Costuri Înregistrarea pe Platforma și utilizarea acesteia este gratuită. 5. Obligatiile Utilizatorului 5.1. Utilizatorul are obligatia de a actualiza și, dacă este necesar, de a corecta periodic informațiile și ofertele sale, în special de a respecta dispozițiile legale aplicabile sau obligatorii. 5.2. Utilizatorul va numi o persoană de contact pentru comunicarea dintre Furnizor și Utilizator. Această persoană de contact va pune la dispozitia Furnizorului o adresă de e-mail valabilă în procesul de aplicare. 5.3. In plus fata de Conținutul terților, Utilizatorul are permisiunea de a promova ZAT numai cu materiale promoționale puse la dispozitie de Furnizor sau de o altă companie din cadrul Grupului Metro. 5.4. Utilizatorului nu i se permite să instaleze sau să furnizeze programe tehnice, secțiuni de programe, scripturi sau alte date de orice fel, inclusiv viruși, troieni, alte coduri rău intenționate, cookie-uri, cookie-uri Flash sau pixeli de urmărire prin intermediul sau in legatura cu Continutul tertilor sau prin alte mijloace ( denumite în ansamblu "Tehnologii interzise"). Utilizatorul garantează că va furniza Conținutul terților fără Tehnologii interzise. 5.5. Utilizatorul va respecta legile aplicabile atunci când utilizează Platforma și furnizeaza Conținutul terților. Utilizatorul va acționa, în special, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, Legea romana de implementare GDRP, Legea romana privind concurența, dreptul de autor si mărcilor de comerciale, precum și legislația privind produsele alimentare. 5.6. Utilizatorul, în mod special, nu va pune la dispoziție, stoca, distribui sau transmite orice conținut care încalcă drepturile de proprietate personală sau intelectuală ale terților; care conține afirmatii faptice false sau înșelătoare; care amenință, calomniaza, este obscen, daunator, hărțuitor, ofensator din punct de vedere al rasei sau etniei sau dăunător in alt mod; încurajează activitățile ilegale; descrie imagini ale actelor sexuale; promovează violența ilegală; este discriminatoriu în raport cu rasa, sexul, culoarea pielii, credința, orientarea sexuală, dizabilitatea; este capabil să pună în pericol în mod durabil pacea în afaceri; sau este altfel ilegal, lezează sau dăunează persoanelor sau încalcă drepturile de proprietate sau alte drepturi ale terților. 5.7. Este interzisă încărcarea conținutului în care pot fi identificate persoane, în cazul în care consimțământul acestor persoane nu exista și astfel interferează cu drepturile lor personale. 5.8 Utilizatorul va despăgubi Furnizorul și va garanta Furnizorul impotriva oricaror pretenții ale terților față de Furnizor cu privire la și / sau care decurg din încălcarea drepturilor de către Utilizator. 6. Drepturile Furnizorului 6.1. Furnizorul este îndreptățit să limiteze accesul Utilizatorului la Platformă în cazul în care Utilizatorul încalcă oricare dintre atribuțiile sale care decurg din Sec. 5. Furnizorul va informa imediat Utilizatorul despre o astfel de limitare. Sec. 6.2 ramane neafectata. 6.2. Furnizorul are dreptul să rezilieze acordul cu Utilizatorul fără notificare și să ștearga tot Conținutul terților postat de către Utilizator in cazul in care Utilizatorul isi încalcă obligațiile ce decurg din Sec. 5 in mod culpabil și repetat. Aceleași conditii se aplică în cazul în care încălcarea de către Utilizator a îndatoririlor sale este substanțială și / sau există riscul unor daune semnificative. 7. Responsabilitatea pentru Continutul tertilor 7.1. Furnizorul nu este responsabil pentru Conținutul terților. În mod special, Furnizorul nu asigură veridicitatea si legalitatea Conținutului terților și / sau îndeplinește un anumit scop sau poate servi unui anumit scop. 7.2. Conținutul pus la dispozitie de Furnizor este marcat în mod expres ca si conținut propriu. 7.3. Beneficiarii, în special titularii de drepturi de autor, drepturi de marcă sau alte drepturi de proprietate, pot raporta și solicita eliminarea Conținutului tertilor care le încalcă drepturile. Utilizatorii pot informa Furnizorul cu privire la utilizarea ilegală a Platformei în orice moment (contact). Aceasta include utilizarea declarațiilor false privind identitatea Utilizatorului sau a companiei sale (furtul de identitate). 7.4. Furnizorul este îndreptățit să înlăture imediat Conținutul tertilor, dacă este în mod evident ilegal și / sau există riscul producerii unor daune substanțiale pentru Furnizor in cazul in care nu este eliminat. Utilizatorul afectat poate dovedi Furnizorului legalitatea conținutului terț pentru a putea continua publicarea sau pentru a publica din nou acest conținut pe Platformă. 8. Durata acordului; incetare 8.1. Furnizorul și Utilizatorul incheie acordul de utilizare a Platformei pe o perioadă nedeterminată. Furnizorul și Utilizatorul pot denunta acordul în conformitate cu următoarele: Utilizatorul are dreptul să denunte acordul în orice moment fără notificare. Furnizorul are dreptul să denunte contractul cu o notificare prealabilă de șapte (7) zile. Dreptul de incetare care decurge din Sec. 6.2 nu va fi afectat. 8.2. Furnizorul are dreptul să închida Platforma dacă este obligat in acest sens sau necesar din cauza condițiilor economice sau prin lege. 9. Drepturi de utilizare 9.1. Utilizatorul transferă către Furnizor un drept fără redevente, neexclusiv, transferabil, nerestricționat teritorial, de a utiliza orice medii, informații, logo-uri, grafice, fotografii și alte materiale ("Materiale") furnizate în baza acordului pentru a fi utilizate pe și / sau referitoare la Platformă și, în special, de a utiliza materialul pe orice canal de medii sociale, de exemplu Facebook, Twitter. 9.2. Utilizatorul garantează că are capacitatea juridică deplină de a acorda drepturile prevăzute în Sec. 9.1. Utilizatorul va despăgubi Furnizorul pentru orice pretenții ale terților față de Furnizor cu privire la sau care decurg din Materiale. 9.3. Furnizorul transferă către Utilizator un drept fara redevente, neexclusiv, de a utiliza [Kitul de activare] pentru a fi utilizat pe și în legătură cu Platforma. 10. Comunicatii Prin acceptarea acestor Termeni de Utilizare și prin furnizarea unei adrese de e-mail pentru Platformă, Furnizorul poate utiliza adresa de e-mail a Utilizatorului pentru a trimite in mod direct material publicitar pentru bunuri sau servicii similare. Aceasta include, dar nu se limitează la, transmiterea comunicațiilor ZAT cu informații relevante legate de participarea la ZAT, de ex. informații despre cum să îmbunătățiți ofertele speciale și mementouri pentru activitățile ZAT sau notificări privind evenimentele ZAT din anii următori. Utilizatorul poate obiecta în orice moment transmiterea de e-mailuri publicitare, de ex. prin trimiterea unui e-mail la ziuaafaceriitale@metro.ro. 11. Răspundere si despagubire 11.1. Furnizorul va fi raspunzator pentru intenția și neglijența gravă, precum și pentru vătămarea corporală, a vieții sau a sănătății prin neglijenta. Răspunderea pentru încălcarea simplă din neglijența a obligațiilor contractuale, a căror îndeplinire face posibilă îndeplinirea cu succes a contractului in primul rand, în care partenerul contractual se bazează în mod regulat și se poate baza pe respectarea acestei obligații (obligații cardinale), este limitată la daunele previzibile in mod tipic. Se exclude compensarea suplimentară a daunelor și a costurilor irelevante, indiferent de temeiul juridic, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea obligațiilor care decurg din contract sau din lege. 11.2. Furnizorul este răspunzător pentru defectele materiale și legale ale Platformei și / sau ale Kitului de activare numai dacă Furnizorul a ascuns in mod fraudulos un defect material și / sau legal. Orice răspundere sau garanție că Platforma și / sau Kitul de activare nu prezintă defecte materiale sau legale vor fi excluse. 11.3. Furnizorul este răspunzător numai pentru pierderea datelor în măsura în care Utilizatorul le salvează la intervale adecvate pentru autentificarea acestora, dar cel puțin o dată pe zi, în format mecanolizibil și, prin urmare, garantează că aceste date pot fi restabilite contra unui cost rezonabil. Nerespectarea efectuarii unor astfel de copii de rezerva va limita răspunderea la cheltuielile necesare pentru recuperarea datelor dintr-o copie de rezervă adecvată a datelor și la pagubele cauzate de pierderea datelor curente care ar fi fost pierdute chiar și cu efectuarea zilnică a copiilor de rezervă. 11.4. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, Utilizatorul declară că are o capacitate juridică suficientă pentru a crea un cont în numele afacerii specificate, precum și pentru a publica oferte speciale pe Platforma pentru această afacere. Utilizatorul va despăgubi Furnizorul împotriva tuturor posibilelor daune rezultate dintr-o autorizație sau capacitate juridică insuficienta sau absenta incluzând, dar fără a se limita la, costuri pentru acțiuni în justiție. 12. Furnizorul va fi raspunzator pentru intenția și neglijența gravă, precum și pentru vătămarea corporală, a vieții sau a sănătății prin neglijenta. Răspunderea pentru încălcarea simplă din neglijența a obligațiilor contractuale, a căror îndeplinire face posibilă îndeplinirea cu succes a contractului in primul rand, în care partenerul contractual se bazează în mod regulat și se poate baza pe respectarea acestei obligații (obligații cardinale), este limitată la daunele previzibile in mod tipic. Se exclude compensarea suplimentară a daunelor și a costurilor irelevante, indiferent de temeiul juridic, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea obligațiilor care decurg din contract sau din lege. 12.1. Furnizorul este răspunzător pentru defectele materiale și legale ale Platformei și / sau ale Kitului de activare numai dacă Furnizorul a ascuns in mod fraudulos un defect material și / sau legal. Orice răspundere sau garanție că Platforma și / sau Kitul de activare nu prezintă defecte materiale sau legale vor fi excluse. 12.2. Furnizorul este răspunzător numai pentru pierderea datelor în măsura în care Utilizatorul le salvează la intervale adecvate pentru autentificarea acestora, dar cel puțin o dată pe zi, în format mecanolizibil și, prin urmare, garantează că aceste date pot fi restabilite contra unui cost rezonabil. Nerespectarea efectuarii unor astfel de copii de rezerva va limita răspunderea la cheltuielile necesare pentru recuperarea datelor dintr-o copie de rezervă adecvată a datelor și la pagubele cauzate de pierderea datelor curente care ar fi fost pierdute chiar și cu efectuarea zilnică a copiilor de rezervă. 12.3. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, Utilizatorul declară că are o capacitate juridică suficientă pentru a crea un cont în numele afacerii specificate, precum și pentru a publica oferte speciale pe Platforma pentru această afacere. Utilizatorul va despăgubi Furnizorul împotriva tuturor posibilelor daune rezultate dintr-o autorizație sau capacitate juridică insuficienta sau absenta incluzând, dar fără a se limita la, costuri pentru acțiuni în justiție. 13. Dreptul de modificare Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a suplimenta acești Termeni de utilizare în măsura în care acest lucru este în mod rezonabil necesar pentru scopul Furnizorului, iar Utilizatorul nu este afectat în mod negativ prin prezenta, în virtutea principiului echității și bunei-credințe. Aceste modificări și completări sunt comunicate Utilizatorilor de către Furnizor în formă scrisa (de exemplu, e-mail). Modificările și completările se consideră aprobate, cu excepția cazului în care Utilizatorul prezintă obiecții în scris, în termen de o lună de la notificare. Furnizorul va face referire in mod corespunzător la această consecință în informațiile prealabile privind modificările și completările. Furnizorul are dreptul să rezilieze acordul în cazul în care utilizatorul prezinta o obiecție. 14. Prevederi finale 14.1. Pentru orice dispute legale între părți referitoare la și / sau în legătură cu utilizarea Platformei, legea romana se va aplica in mod exclusiv.. 14.2. Locul exclusiv de jurisdicție este Bucuresti Cu toate acestea, Furnizorul isi pastreaza dreptul de a introduce o acțiune sau de a iniția alte proceduri judiciare la locul de jurisdicție general al Utilizatorului. Art. 126 din Codul de Procedura Civila nu va fi afectat. 14.3. În cazul în care dispoziții individuale ale acestor Termeni de utilizare sunt sau devin invalide sau în cazul în care acești Termeni de utilizare vor fi considerați incompleți, valabilitatea celorlalte prevederi rămâne neafectată. Părțile contractante detin obligatia de a conveni o dispoziție valabilă în locul dispoziției nevalabile care se apropie cât mai mult posibil de scopul economic al dispoziției nevalabile.