Termeni și condiții de utilizare a platformei

Principalul instrument al campaniei ZIUA AFACERII TALE este platforma www.ziuaafaceriitale.md (www.own-business-day.com/ro-md), locul în care afacerile care se înregistrează postează oferte valabile în data de 9 Octombrie, iar consumatorii finali le pot descoperi. I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L., cu sediul in mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Chişinău 5, inregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr.1004601002738, în calitate de proprietar (denumit in continuare “METRO”) al website-ului www.own-business-day.com/ro-md (denumită în continuare “platforma”), depune eforturi considerabile pentru actualizarea platformei, dar nu își asumă responsabilitatea și nu garantează acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate. METRO își rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în totalitate sau parțial informațiile prezentate pe platformă, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, își rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parțial, această platformă, fără nicio obligație de notificare prealabilă. METRO nu își asumă răspunderea pentru calitatea și acuratețea informațiilor prezentate de către utilizatorii înregistrați pe această platformă. Utilizatorii care își creează un cont pe platforma în urma accesării directe sau a completării formularului de înregistrare disponibil în magazine își asumă în totalitate responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor pe care le furnizează în platformă. METRO nu își asumă răspunderea pentru conținutul oricăror terțe website-uri către care există conexiuni hipertext, nu răspunde și nu garantează pentru informațiile conținute în asemenea site-uri. În condițiile accesării altor website-uri, indiferent că acestea aparțin METRO ori unor terțe părți, vă rugăm să accesați și verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la încălcări ale drepturilor de autor sau ale altor drepturi conexe. Datele personale ale vizitatorilor acestui site vor fi procesate cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația în vigoare. Prin înregistrarea afacerii mele pe această platformă confirm că sunt persoana juridică și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le ofer în vederea înregistrării în platformă, de către METRO(e-mailul, denumirea companiei etc.) . De asemenea, îmi dau consimțământul, în mod expres, pentru utilizarea datelor introduse (denumite în continuare ”Date”) în scopuri comerciale sau publicitare, de către METRO AG, METRO-Strasse 1, 40235 Duesseldorf, Germania și societățile afiliate acesteia, inclusiv METRO. METRO poate transmite aceste date societăților afiliate din grup și/ sau partenerilor săi de media, marketing și relații publice. Reutilizarea acestor date de către părțile terțe nu poate fi, în mod general, exclusă. METRO nu își asumă nicio răspundere pentru tipul și forma de utilizare de către terțe părți. Prin furnizarea de informații cu caracter personal pentru această platformă, confirm că divulgarea oricăror date către METRO este pe deplin voluntara și renunț în mod voluntar la orice drept de a inspecta și aproba datele, precum și la dreptul de a solicita de la METRO orice redevențe, profituri sau alte beneficii rezultate din acțiunile sale. Nu solicit nicio compensație, rambursare sau alte drepturi similare. Prin completarea formularului de înregistrare îmi exprim acordul cu privire la acceptarea în totalitate a condițiilor prevăzute în cuprinsul acestor mențiuni legale, utilizarea platformei făcându-se pe riscul meu în calitate de utilizator. Orice conflict apărut între METRO și utilizatorii platformei, cu privire la accesul, ori utilizarea acesteia, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din Municipiul Chișinău, legea aplicabilă fiind legea Republicii Moldova.