Informacje o ochronie danych

Informacja o ochronie danych osobowych 1. Informacje ogólne a) Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi usługami internetowymi. Dane są dla nas podstawą do zapewnienia doskonałych usług. Jednak naszym najważniejszym atutem jest zaufanie naszych klientów a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona ich danych oraz wykorzystywanie ich wyłącznie w sposób, jakiego od nas oczekują. W związku z tym przekazujemy poniższe informacje na temat ochrony danych osobowych, których celem jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) oraz innymi przepisami prawa regulującymi tematykę ochrony danych osobowych. b) Administrator Danych My, firma Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, jesteśmy administratorem danych zgodnie z RODO i w związku z tym jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych, w sposób o którym mowa w niniejszym dokumencie. c) Inspektor Ochrony Danych W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych: • Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, tel.: +48 (22) 5009767, e-mail: ochrona.danych@makro.pl. 2. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej Państwa wizyta na naszej stronie internetowej i korzystanie z naszych usług internetowych będą rejestrowane. Zapisywany jest adres IP aktualnie używany przez Państwa urządzenie końcowe (np. komputer lub telefon komórkowy), data i godzina, typ przeglądarki i system operacyjny urządzenia końcowego oraz strony, do których uzyskano dostęp. Dane te są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji i doskonalenia naszych usług internetowych. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym prawnie interesie leży ochrona naszej strony internetowej i doskonalenie naszych usług. Przetwarzanie danych wszelkiego innego typu, z wyjątkiem przetwarzania do celów statystycznych w formie anonimowej, odbywa się wyłącznie w ramach niniejszych informacji o ochronie danych. Ponadto dane osobowe są przechowywane tylko wtedy, gdy przekażą je nam Państwo we własnym imieniu, np. w ramach rejestracji lub w celu realizacji umowy. Podjęliśmy odpowiednie techniczne środki ostrożności w celu zapewnienia, aby dane były szyfrowane podczas procesu logowania na potrzeby rejestracji lub innych usług, tzn. aby były chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Więcej informacji, w szczególności na temat stosowanych przez nas technologii, można znaleźć niżej. a) Rejestracja Konta Jeśli chcą Państwo zaprezentować swoją firmę i zaoferować konsumentom specjalną ofertę, mogą Państwo założyć konto „Dzień Własnego Biznesu” na naszej stronie internetowej, korzystając z dedykowanego odnośnika. Jeśli wypełnią Państwo formularz rejestracyjny i podadzą nam swoje dane osobowe, otrzymają Państwo wiadomość e-mail na podany adres. Aby zakończyć rejestrację konta, należy kliknąć w odnośnik „aktywuj konto” w tej wiadomości e-mail, a następnie wybrać hasło. Za pomocą nazwy użytkownika i hasła będą Państwo mogli zalogować się na swoje konto, aby z niego korzystać. Dane osobowe wpisane do formularza rejestracyjnego będą przetwarzane wyłącznie w celu utworzenia i prowadzenia konta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych, ani nie jest to warunek konieczny do spełnienia wymogów ustawowych lub umownych, ani też warunek konieczny do zawarcia umowy. Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, nie spowoduje to dla Państwa żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tego, że nie będziemy w stanie zarejestrować dla Państwa konta „Dzień Własnego Biznesu”. Podczas rejestracji konta na Platformie „Dzień Własnego Biznesu” będziemy dopasowywać Państwa dane do danych dotychczasowych klientów firmy Makro. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie prawnym leży ustalenie, czy i w jakim stopniu nasi obecni klienci uczestniczą w wydarzeniu „Dzień Własnego Biznesu”. Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko do czasu dezaktywacji konta. Mogą Państwo usunąć swoje konto po zalogowaniu się na nie. Jeśli usuną Państwo swoje konto, Państwa dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania Państwa danych. Zwracamy uwagę, że po dezaktywacji konta właściciela firmy nie będzie już można z niego korzystać. b) Komunikacja w ramach Platformy „Dzień Własnego Biznesu” Po utworzeniu konta użytkownika i tak długo jak nie wyrazili Państwo sprzeciwu, będziemy dostarczać komunikaty i inne istotne informacje związane z udziałem w wydarzeniu „Dzień Własnego Biznesu”, takie jak informacje dotyczące lepszego wykorzystania ofert specjalnych, przypomnienia dotyczące aktywności na Platformie. Dla tych komunikatów również wykorzystujemy dane z Państwa konta oraz wskazane oferty specjalne, np. wtedy, gdy dodają Państwo pewne oferty specjalne. Ze względu na fakt, że „Dzień Własnego Biznesu” jest wydarzeniem cyklicznym, może to również dotyczyć powiadomień dotyczących wydarzeń „Dzień Własnego Biznesu” w nadchodzących latach, do momentu wycofania przez Państwa zgody. Mogą Państwo zapisać się na dodatkowe komunikaty marketingowe. W takiej sytuacji będziemy regularnie przesyłać informacje marketingowe, a także kontaktować się w celu przeprowadzenia ankiet w celu uzyskania informacji zwrotnych od uczestników (komunikaty marketingowe) również za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, faksu, telefonu i mediów społecznościowych, o ile podali Państwo takie dane kontaktowe. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Do wysyłania komunikatów mailowych używamy Episerver Campaign. Episerver Campaign jest usługą firmy Episerver GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlin). Jeśli otwierają Państwo maila, przy jego otwieraniu używany jest tzw. piksel śledzący. Dzięki temu w systemie Episerver Campaign zapisywane są następujące dane: adres e-mail, mail, data i godzina otwarcia wiadomości. Odnośniki w naszych mailach zawierają informacje umożliwiające śledzenie, które pozwalają nam ustalić, które linki były dla Państwa szczególnie interesujące, jeśli Państwo na nie kliknęli. W programie Episerver Campaign na podstawie linku śledzenia przechowywane są następujące dane: adres e-mail, mail, link, data i godzina. Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko do momentu wypisania się z komunikatów poprzez kliknięcie na link „wypisz mnie” (unsubscribe), który znajduje się pod każdym otrzymywanym od nas mailem. W przypadku rezygnacji z subskrypcji Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. Prosimy pamiętać, że po usunięciu Państwa danych osobowych nie będą już Państwo otrzymywać od nas komunikatów ani voucherów. c) Formularz kontaktowy Aby skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek żądań można skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Dane osobowe wpisane przez Państwa w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. d) Pliki cookie i śledzenie W celu uatrakcyjnienia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz zapewnienia możliwości korzystania z niektórych funkcji na różnych stronach stosujemy tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo odrębnie informowani o ustawianiu plików cookie i mogą Państwo indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Więcej informacji można znaleźć w rubryce pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Poniżej omawiamy konkretne rodzaje plików cookie. Rozróżniamy niezbędne pliki cookie i promocyjne pliki cookie. Niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Odrzucenie tych plików cookie zmieni wygodę użytkownika podczas przeglądania strony internetowej i dlatego niektóre usługi na naszej stronie internetowej nie będą dostępne. Promocyjne pliki cookie są opisane niżej. Korzystając ze strony i akceptując nasz baner informacyjny dotyczący plików cookie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem tych plików. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. 1) Usługa Adobe Analytics (Omniture) Korzystamy z Adobe Analytics (Omniture), czyli usługi dostarczanej przez firmę Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii, dalej „Adobe”). W tej usłudze wykorzystywane są pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z danej strony internetowej (w tym adres IP, sklep hurtowy, numer klienta i numer osoby uprawnionej do zakupu) są przekazywane do serwerów Adobe w Irlandii, gdzie są anonimizowane, a następnie przekazywane anonimowo na serwery w USA, gdzie są dalej przetwarzane i przechowywane na tych serwerach. Firma Adobe wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez Państwa, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i Internetu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub gdy informacje te są przetwarzane w imieniu firmy Adobe, mogą one zostać przekazane osobom trzecim. Adres IP użytkownika w żadnym wypadku nie będzie powiązany z innymi danymi Adobe. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Zgodę na zbieranie danych przez Adobe można w każdej chwili wycofać, ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat cofnięcia zgody można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 2) Usługa Google Analytics Korzystamy również z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc., Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”). Google Analytics również używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Wcześniej jednak Google skróci Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA tylko w wyjątkowych przypadkach i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje takie informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Mogą Państwo również uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym zbieranie adresów IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym odnośnikiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Mogą Państwo również sprzeciwić się zbieraniu danych klikając na powyższy link. Zostanie ustawione cookie sprzeciwu, które uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na stronie. Dezaktywuj Google Analytics 3) Usługa Google AdWords Będąc klientem AdWords, używamy usługi Google Conversion Tracking. Jest to usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”). Google AdWords służy do wyświetlania stron z witryny makro.pl w Google w obszarze przestrzeni reklamowej. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy z Google, Google AdWords zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym plik cookie („cookie konwersji”). Ten plik cookie wygasa po 30 dniach. Nie jest on używany do identyfikacji osobistej. Jeśli plik cookie nie wygasł podczas odwiedzania określonych stron, nasza firma oraz Google mogą zobaczyć, że ktoś kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane przez cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Oznacza to, że klienci AdWords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak Państwo żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo również zrezygnować z ustawienia wymaganego w tym celu pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które dezaktywuje wszystkie automatyczne ustawienia plików cookie. Można również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „googleadservices.com”. 4) Usługa Doubleclick firmy Google Usługa Doubleclick firmy Google oznacza, że korzystamy z usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”) w celu wyświetlania Państwu odpowiednich reklam. Do tego celu są wykorzystywane pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych osobowych. W plikach cookie zapisywane są informacje na temat stron odwiedzanych przez użytkownika, treści jaką jest zainteresowany i ofert, w które kliknął. Poza tym zawierają one informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, informacje o witrynach kierujących, czasy wizyt, a także inne informacje o wykorzystaniu oferty internetowej. Zapisywany jest również adres IP użytkownika, ale w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zostaje on skrócony i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przesyłany w pełnej formie do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google może również powiązać powyższe informacje z takimi informacjami z innych źródeł. Usługa Doubleclick wykorzystuje pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki w celu sprawdzenia, czy reklamy są wyświetlane i klikane. Dzięki temu firma Google i jej partnerzy mogą wyświetlać reklamy oparte na poprzednich wizytach na stronach Makro lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez ciasteczka usługi Doubleclick są przekazywane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych przewidzianych w umowie Tarcza Prywatności zawartej między USA i UE i posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield). Dane te zostaną przekazane osobom trzecim wyłącznie zgodnie z przepisami prawa lub w celu przetwarzania danych z zamówienia. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie, ale nie chcą używać plików usługi Doubleclick, mogą wejść Państwo na następującą stronę: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ w celu pobrania i zainstalowania wtyczki przeglądarki, która blokuje usługę Doubleclick firmy Google. 5) Usługa Facebook Pixel Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę Facebook Pixel, która jest narzędziem obsługiwanym przez firmę Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli użytkownik ma siedzibę w UE – przez firmę Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej „Facebook”) do analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania strony internetowej. Z pomocą usługi Facebook Pixel, firma Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą stronę internetową jako grupę docelową do prezentacji reklam na Facebooku. W związku z tym używamy usługi Facebook Pixel do wyświetlania reklam na Facebooku, które przedstawiamy tylko użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową. Oznacza to, że za pomocą Facebooka Pixel chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są irytujące. Możemy również wykorzystać usługę Facebook Pixel do śledzenia skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku (tzw. „konwersja” lub „interakcja z odwiedzającymi”). W takim przypadku przetwarzanie danych opiera się na przepisach art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Usługa Facebook Pixel jest instalowana przez firmę Facebook bezpośrednio podczas odwiedzania naszej strony internetowej i może zapisywać pliki cookie na Państwa urządzeniu. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Facebooku lub odwiedzą Facebooka, będąc zalogowanymi na stronie, wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zapisana w Państwa profilu. Dane zbierane na Państwa temat są dla nas anonimowe, czyli nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkowników. Jednakże Facebook przechowuje i przetwarza dane, aby umożliwić połączenie ich z odnośnym profilem użytkownika. Oznacza to, że na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Facebook przetwarza dane zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Więcej informacji na temat działania usługi Facebook Pixel oraz na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy. Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania informacji przez Facebook Pixel w celu ich wykorzystania do wyświetlania reklam. W celu skonfigurowania rodzajów reklam, które widzą Państwo na Facebooku można otworzyć stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia te są wprowadzane niezależnie od platformy, co oznacza, że zostają zastosowane do wszystkich urządzeń, jak komputery biurowe i urządzenia mobilne. Można również wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów śledzenia i wyświetlania reklam za pomocą strony do wyrażenia sprzeciwu Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/ oraz dodatkowo za pomocą strony w Stanach Zjednoczonych: http://www.aboutads.info/choices lub strony europejskiej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Można również zapobiec takiemu wykorzystaniu klikając powyższe linki. Zostanie wówczas ustawione cookie sprzeciwu, które uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na stronie. Dezaktywuj Facebook Pixel 6) Usługa Sizmek Używamy usługi Sizmek do wyświetlania reklam uzależnionych od zainteresowań użytkowników różnych urządzeń. Usługa Sizmek jest świadczona przez firmę Sizmek Inc., 401 Park Avenue S, 10016 New York City, USA i umożliwia nam dostarczanie odpowiednich i ukierunkowanych reklam w oparciu o Państwa zainteresowania i o historię korzystania z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy również usługę Sizmek do pomiaru sukcesu naszych działań reklamowych (np. wyrażoną w interakcjach i kliknięciach). Sizmek wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, takie jak piksele i statyczne identyfikatory urządzeń, do analizy historii użytkowania i interakcji z użytkownikiem. Dane zbierane przez usługę Sizmek nie pozwalają nam na identyfikację Państwa osobiście. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Sizmek pod adresem https://www.sizmek.com/privacy-policy. Aby wycofać swoją zgodę, można skorzystać z narzędzia rezygnacji firmy Sizmek, który znajduje się na stronie: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options. 7) Usługa Taboola Korzystamy z usługi Taboola, aby zapewnić zawartość dostosowaną do historii korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Taboola jest usługą świadczoną przez firmę Taboola, Inc., 1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, USA. Usługa Taboola umożliwia nam dostarczanie rekomendacji dla użytkowników w zakresie treści i ogłoszeń opartych na dotychczasowym surfowaniu w Internecie i zainteresowaniach klientów, dzięki czemu można sprawić, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimów, nie są łączone z danymi dotyczącymi posiadacza pseudonimu i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków co do tożsamości konkretnego użytkownika. Usługa Taboola używa plików cookie do zbierania niezbędnych informacji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Taboola pod adresem https://www.taboola.com/privacy-policy, gdzie można skorzystać z narzędzi rezygnacji w zakładce „Wybór Użytkownika” (User Choices), aby wycofać zgodę. 8) Usługa Google Maps Nasza witryna korzysta z wtyczki Google Maps (Mapy Google), aby wskazać lokalizację firm, które uczestniczą w wydarzeniu „Dzień Własnego Biznesu”. Ta usługa jest oferowana przez firmę Google. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży dostarczenie Państwu mapy ofert specjalnych na danym obszarze. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google, a także prawa i możliwości ustawień dotyczących ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w informacjach Google o ochronie danych osobowych na stronie https://www.google.com/policies/privacy; rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated. e) Odnośniki do serwisów społecznościowych/wtyczki społecznościowe Nasza strona korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych następujących portali społecznościowych (zwanych dalej „portalami społecznościowymi”): Facebook (operator: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) Twitter (operator: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) W trosce o jak najbardziej kompleksową ochronę Państwa danych stosujemy rozwiązania techniczne, które zapewniają, że transfer danych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych do odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej nie może się odbywać bez uprzedniego aktywowania przez Państwa wtyczek społecznościowych. Wtyczki społecznościowe są początkowo dezaktywowane i nie nawiązują kontaktu z serwerami Facebooka ani innych operatorów serwisów społecznościowych bez aktywacji. Jeśli użytkownik aktywuje te dezaktywowane wtyczki, klikając na przycisk „Aktywuj media społecznościowe” (Activate Social Media) na naszej stronie internetowej, użytkownik wyraża tym samym zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w tym punkcie do serwisów społecznościowych. W takim przypadku przetwarzanie danych opiera się na przepisach art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Po aktywacji wtyczki społecznościowe nawiązują połączenie z odpowiednim serwisem społecznościowym. Za pomocą kolejnego kliknięcia można wysłać rekomendację w odpowiednim portalu społecznościowym. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do portalu społecznościowego podczas odwiedzania naszych witryn, może się zdarzyć, że nie zostanie wyświetlone żadne dalsze okno dialogowe logowania. Zgodę można w każdej chwili cofnąć, klikając przycisk „Dezaktywuj media społecznościowe” (Deactivate Social Media). W przypadku aktywacji wtyczek społecznościowych, które są domyślnie wyłączone, nawiązywane jest połączenie z serwerami sieci społecznościowych. Każda wtyczka społecznościowa następnie przesyła dane do odpowiedniego portalu społecznościowego. Nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które dana sieć społecznościowa gromadzi za pomocą wtyczki społecznościowej. O ile nam wiadomo, portale społecznościowe otrzymują informacje o tym, które z naszych stron internetowych odwiedzili Państwo teraz i w przeszłości. Po aktywowaniu każdej wtyczki społecznościowej przy każdym wywołaniu danej strony internetowej ustawiany jest plik cookie z unikalnym identyfikatorem. Umożliwia to portalom społecznościowym tworzenie profilu zachowań użytkowników. Nie można wykluczyć, że taki profil może być przypisany do Państwa osobiście, nawet jeśli zarejestrują się Państwo w serwisie społecznościowym po raz pierwszy w późniejszym terminie. Jeśli są już Państwo zalogowani w sieci społecznościowej podczas odwiedzania naszych stron internetowych, operator tej sieci społecznościowej może być w stanie przypisać tę wizytę do Państwa konta, jak tylko zostaną aktywowane wtyczki społecznościowe. W przypadku korzystania z funkcji wtyczki społecznościowej (np. przycisku „Lubię to”, komentarza lub „tweetów”) informacje na ten temat są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do odpowiedniej sieci społecznościowej i tam przechowywane. To samo dotyczy wywołania strony internetowej operatora mediów społecznościowych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z ikoną. Jeśli nie mają Państwo konta na portalu społecznościowym, portale społecznościowe mogą mimo to otrzymywać i przechowywać Państwa adres IP oraz informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego korzystają Państwo po aktywacji wtyczek społecznościowych. Zakres i cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez portale społecznościowe oraz informacje na temat praw i możliwości rekrutacji w celu ochrony Państwa prywatności znajdują się w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Nasze strony internetowe zawierają również proste odnośniki do serwisów Facebook i Twitter. W takim przypadku transfer danych do wymienionych operatorów portali społecznościowych następuje dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku z ikoną (np. symbolu Facebooka, symbolu Twittera). Kliknięcie na taki przycisk z ikoną powoduje otwarcie w wyskakującym oknie strony odnośnego operatora portali społecznościowych. Mogą tam Państwo publikować informacje o naszych produktach zgodnie z regulaminem operatora mediów społecznościowych. f) Odbiorcy danych Należymy do grupy kapitałowej METRO – firmy, która działa na skalę międzynarodową. Dla osiągnięcia celów, o których mowa powyżej w punktach 2a) i b), korzystamy z usług dostawców, tzn. podmiotów przetwarzających dane zgodnie z art. 28 RODO, na przykład naszych dostawców usług w zakresie hostingu w chmurze, platform i usług utrzymania, wysyłania e-maili i SMS-ów, obsługi klienta i kontaktu telefonicznego lub spersonalizowanej reklamy. Są to usługodawcy zewnętrzni, a także usługodawcy działający w ramach grupy kapitałowej METRO, jak np. centra usług wspólnych grupy kapitałowej METRO zlokalizowane w krajach Unii Europejskiej (UE) i poza jej granicami oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) (tzn. w międzynarodowym centrum danych grupy kapitałowej METRO, które jest zarządzane przez METRO-NOM GmbH). Zapewniamy, dzięki regulacjom umownym, że dostawcy ci przetwarzają dane osobowe zgodnie z europejskim prawem o ochronie danych w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony danych, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju, w którym powszechny jest inny poziom ochrony danych i w odniesieniu do którego nie istnieje decyzja Komisji UE dotycząca adekwatności. Dane osobowe nie są przekazywane do innych odbiorców, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń międzynarodowego transferu danych lub ich kopii, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. g) Obowiązkowe/dobrowolne przekazywanie danych i okres zatrzymywania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych ani nie jest to konieczne do spełnienia wymogów ustawowych lub umownych (chyba że zarejestrują się Państwo jako właściciel firmy, ponieważ w tym przypadku przekazanie danych, o których mowa w punkcie 2.c), jest konieczne do realizacji umowy). Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będzie to miało dla Państwa żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przechowywane tylko do momentu osiągnięcia celu, dla którego były przetwarzane. Ponieważ „Dzień Własnego Biznesu” jest wydarzeniem cyklicznym, będziemy przechowywać dane rejestracyjne konta, aby ułatwić Państwu rejestrację w przyszłości. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych i przechowywanie ich przez określony czas (okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat). Zróżnicowanie okresów przechowywania danych może również wynikać z uzasadnionego interesu prawnego firmy Makro (np. w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych, zapobiegania nadużyciom lub ścigania przestępstw). Dane, które musimy przechowywać w związku z obowiązkami prawnymi, ustawowymi lub umownymi, zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do żadnych innych celów. h) Przekazywanie danych do państw trzecich Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom mającym siedzibę poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) („kraje trzecie”), które działają w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane (np. dostawcy usług informatycznych lub centra danych). Jeżeli nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatnego poziomu ochrony danych w danym kraju, zawieramy umowy zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i zabezpieczenie Państwa praw i wolności. Przekazywanie danych może opierać się także na decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych. i) Automatyczne podejmowanie decyzji/profilowanie Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (zautomatyzowanej analizy sytuacji osobistej użytkownika). 3. Państwa prawa Aby skorzystać ze swoich praw zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych bez konieczności wypełniania jakichkolwiek formularzy, korzystając z danych kontaktowych wskazanych wyżej w punkcie 1.c). Są to następujące prawa: • prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych oraz kopii przetwarzanych danych (prawo dostępu, art. 15 RODO), • prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niepełnych danych (prawo do sprostowania, art. 16 RODO), • prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz, w przypadku gdy dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej, przekazania informacji o żądaniu usunięcia danych do innych administratorów (prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO), • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO), • prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do wystąpienia z wnioskiem o przekazanie tych danych innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO), • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania (prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO); jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i mające zastosowanie powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych, • prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zautomatyzowane podejmowanie decyzji, art. 22 RODO), • prawo do wycofania danej zgody w dowolnym momencie w celu wstrzymania przetwarzania danych, które odbywa się za zgodą użytkownika. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody, które miało miejsce przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody, art. 7 RODO), • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z RODO (prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO).