Privacyverklaring

1. Algemene informatie a) Inleiding Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze website en onze online diensten. Zonder gegevens kunnen wij geen uitmuntende dienstverlening bieden. Ons belangrijkste bedrijfsvermogen is echter het vertrouwen van onze klanten. Het beschermen van klantgegevens en het gebruik ervan alleen zoals onze klanten van ons verwachten heeft onze hoogste prioriteit. De volgende mededelingen betreffende gegevensbescherming zijn dan ook bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot verwerking op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en aanvullende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. b) Verwerkingsverantwoordelijke Wij, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (hierna: “Makro” of “wij”), De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht, Nederland zijn de verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG en zijn derhalve verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals uitgelegd in dit document. c) Functionaris Gegevensbescherming U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming zoals hierna aangegeven: • Metro Cash & Carry Nederland B.V., Functionaris Gegevensbescherming, De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht, Nederland, E-mail: privacy@makro.nl. 2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze website Uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze online diensten wordt vastgelegd. De gegevens die wij vastleggen zijn: het IP-adres dat momenteel door uw eindapparaat wordt gebruikt (bijvoorbeeld uw computer of mobiele telefoon), de datum en tijd, het browsertype en besturingssysteem van uw eindapparaat en de pagina's die geopend zijn. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van gegevensbeveiliging en ter verbetering/optimalisatie van onze online diensten. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub f) AVG. Het is in ons gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen en onze diensten te verbeteren. Alle andere vormen van gegevensverwerking, met uitzondering van geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden, geschieden uitsluitend binnen het kader van deze mededelingen betreffende gegevensbescherming. Verder worden persoonsgegevens uitsluitend opgeslagen wanneer u deze via uw eigen account aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie of voor het nakomen van een contract. We hebben passende technische voorzorgsmaatregelen getroffen zodat de gegevens bij het inloggen voor registratie of andere diensten worden versleuteld; dat wil zeggen dat deze beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegden. Hieronder vindt u meer informatie, met name over de technologieën die we gebruiken. a) Accountregistratie Wanneer u uw bedrijf wilt presenteren en klanten een speciaal aanbod wilt doen, dan kunt u via de link een account voor de Own Business Day (Dag van de Eigen Zaak) aanmaken op onze website. Wanneer u het registratieformulier invult en ons uw persoonsgegevens stuurt dan ontvangt u een e-mail op het door u aangegeven e-mailadres. Om de accountregistratie af te ronden klikt u in dit e-mailbericht op de link “account activeren”, en kiest u daarna een wachtwoord. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u op uw account inloggen en er gebruik van maken. De persoonsgegevens die u in het registratieformulier heeft ingevuld worden uitsluitend verwerkt voor het aanmaken en handhaven van uw account. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub b) AVG. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken; het is ook niet noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk voorschrift of contractuele eis en niet voor het sluiten van een contract. Wanneer u ons niet uw persoonsgegevens verstrekt, heeft dit alleen tot gevolg dat wij u niet kunnen registreren voor een account voor de Dag van de Eigen Zaak. Wanneer u zich inschrijft voor een Dag van de Eigen Zaak dan matchen wij uw gegevens met onze gegevens die wij hebben over bestaande klanten van Makro. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub f) AVG. Als uw gegevens overeenkomen met de gegevens die wij al van u hebben omdat u klant bent, dan kunnen we ook vastleggen wat uw voorkeursvestiging is, uitsluitend met als doel om de participatieratio van de verschillende vestigingen te analyseren. Het is in ons gerechtvaardigd belang om te weten of en zo ja, hoeveel van onze bestaande klanten aan de Dag van de Eigen Zaak deelnemen en hoe de onderlinge verdeling is van de verschillende vestigingen. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u uw account deactiveert. U kunt uw account verwijderen nadat u daarop bent ingelogd. Wanneer u uw account verwijdert, worden uw persoonsgegevens direct verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren. NB: na deactivering kunt u geen gebruik meer maken van uw account als eigenaar van uw bedrijf. b) Communicatie over uw Dag van de Eigen Zaak Nadat u een account heeft aangemaakt en zolang u geen bezwaar heeft gemaakt, sturen wij u berichten over de Dag van de Eigen Zaak met relevante informatie in verband met deelname aan de Dag van de Eigen Zaak, bijvoorbeeld informatie over hoe u speciale aanbiedingen kunt verbeteren en herinneringen voor Dag van de Eigen Zaak-activiteiten. Voor deze berichten gebruiken wij ook gegevens uit uw account en uw geüploade speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld wanneer u bepaalde features gebruikt voor de speciale aanbiedingen. Aangezien de Dag van de Eigen Zaak een terugkerend evenement is, kunnen dit eveneens berichten over Dag van de Eigen Zaak-evenementen in de komende jaren zijn. Desgewenst kunt u zich abonneren op extra marketingberichten. Wij leveren regelmatig marketinginformatie aan en nemen contact op ten behoeve van onderzoek naar feedback over deelname (marketingberichten); dit kan ook via e-mail, SMS, fax, telefoon en sociale media, voor zover u deze contactgegevens heeft verstrekt. Aangezien de Dag van de Eigen Zaak een terugkerend evenement is, sturen wij u, zolang u uw toestemming voor het versturen van onze marketingberichten niet intrekt, digitale nieuwsbrieven over het evenement van dit jaar en voor Dag van de Eigen Zaak-evenementen in de komende jaren. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. Wij maken gebruik van Episerver Campaign voor het verzenden van mailberichten. Episerver Campaign is een dienst van Episerver GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland). Op het moment dat u een e-mail opent, wordt een zogenaamde tracking pixel gebruikt. Deze slaat de volgende gegevens in Episerver Campaign op: e-mailadres, e-mail, datum en tijd van openen. Links in onze mails bevatten tracking-informatie waarmee wij kunnen zien welke links interessant voor u waren toen u erop klikte. De volgende gegevens worden in Episerver Campaign via de tracking-link opgeslagen: e-mailadres, e-mail, datum en tijd. Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de berichten via de link “afmelden”; u vindt deze onderaan elke mail die u van ons ontvangt. Wanneer u zich afmeldt worden uw persoonsgegevens direct verwijderd. NB: nadat uw persoonsgegevens zijn verwijderd, ontvangt u geen berichten of vouchers meer van ons. c) Contactformulier Via het contactformulier op onze website kunt u voor verzoeken contact met ons opnemen. De persoonsgegevens die u in het contactformulier heeft ingevuld worden uitsluitend verwerkt om op uw verzoek te reageren en alleen indien u toestemming voor de gegevensverwerking heeft gegeven. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. d) Cookies en tracking Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en om u in staat te stellen gebruik te maken van bepaalde functies, gebruiken wij op diverse pagina's “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden verwijderd na het eind van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig, zodat wij of onze partnerbedrijven uw browser kunnen herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de instellingen van elk afzonderlijke cookie en u telkens kunt beslissen over acceptatie ervan of over het uitsluiten van cookies voor bepaalde gevallen of voor altijd. Zie voor meer informatie de helpfunctie van uw internetbrowser. Wanneer cookies niet geaccepteerd worden kan dit de functionaliteit van onze website beperken. Hieronder worden specifieke cookies behandeld. We maken onderscheid tussen noodzakelijke cookies en advertentiecookies. Noodzakelijke cookies zijn vereist voor de juiste werking van onze website. Het weigeren van deze cookies is van invloed op uw gebruikerservaring bij het doorzoeken van onze website; ook kan het zijn dat u van bepaalde diensten op onze website geen gebruik kunt maken. Advertentiecookies worden hierna beschreven. Door de website te gebruiken en onze “cookie-banner” te erkennen, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens die via deze cookies zijn verkregen. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. 1) Adobe Analytics (Omniture) Wij gebruiken Adobe Analytics (Omniture), een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland; "Adobe"). Deze dienst gebruikt "cookies" die op uw eindapparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres, uw groothandel, uw klantnummer en het nummer van de inkoopgerechtigde) die wordt gegenereerd door de cookie wordt naar Adobe-servers in Ierland verzonden, waar deze na anonimisering wordt verzonden naar servers in de VS voor verdere verwerking en opslag aldaar. Adobe gebruikt deze informatie voor het beoordelen van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over websiteactiviteit voor website-operators en het verlenen van andere diensten in verband met website- en internetgebruik. Wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer deze gegevens namens Adobe worden verwerkt, dan kan deze informatie aan derden worden doorgegeven. Onder geen omstandigheden wordt uw IP-adres aan andere Adobe-data gekoppeld. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling op uw browser te selecteren. Wij wijzen er echter op dat u dan wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Op ieder moment kunt u bezwaar maken tegen het verder verzamelen van gegevens door Adobe. Op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html leest u hoe u bezwaar kunt maken. 2) Google Analytics Wij maken eveneens gebruik van Google Analytics, een zogeheten web analysis service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics gebruikt ook cookies. De informatie die over uw gebruik van deze website door de cookies wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en aldaar opgeslagen. Vooraf wordt uw IP-adres (mits dat afkomstig is uit EU-lidstaten of in andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte) echter door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en aldaar ingekort. Namens de operator van deze website gebruikt Google deze informatie voor het beoordelen van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteit en het verlenen van andere diensten in verband met website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden wordt niet samengevoegd met andere Google-data. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instelling op uw browser te selecteren. Ook kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookies gegenereerd worden in verband met uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt, door het downloaden en installeren van de browser plug-in die via de volgende link verkrijgbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en U kunt het voorgaande ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld, die voorkomt dat gegevens bij toekomstig bezoek aan onze website worden verzameld: Google Analytics deactivate 3) Google AdWords Als klant van AdWords gebruiken wij Google Conversion Tracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google AdWords wordt gebruikt voor het weergeven van pagina's van metro.de in de advertentieruimte op Google. Wanneer u onze website via een Google-advertentie opent, dan plaatst Google Adwords een cookie op uw eindapparaat ("conversiecookie"). Deze cookie verloopt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer de cookie nog niet verlopen is bij uw bezoek aan bepaalde pagina's, dan kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en naar onze pagina is doorgestuurd. Iedere klant van AdWords ontvangt een andere cookie. Vandaar dat cookies niet via de websites van klanten van AdWords kunnen worden gevolgd. De door de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt voor het genereren van conversiestatistieken ten behoeve van klanten van AdWords die hebben gekozen voor het volgen via conversiecookies. Klanten van AdWords zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar een pagina met een conversie tracking tag. U ontvangt echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet wilt deelnemen aan het tracking-proces, dan kunt u het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die het automatisch plaatsen van cookies deactiveert. Ook kunt u cookies voor conversie-tracking uitschakelen door in uw browser in te stellen dat cookies uit het "googleadservices.com" domein geblokkeerd worden. 4) Doubleclick by Google Met Doubleclick by Google gebruiken wij een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) om relevante advertenties aan u te tonen. Hiervoor worden cookies gebruikt die geen persoonsgegevens bevatten. In deze cookies wordt vastgelegd welke websites de gebruiker bezoekt, in welke content deze geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen deze heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en verdere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook wordt het IP-adres van de gebruiker verzameld, waarbij dit wordt ingekort (mits afkomstig uit EU lidstaten of staten binnen de Europese Economische Ruimte) en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt dit geheel naar een Google-server in de VS verzonden en aldaar ingekort. Google kan bovengenoemde informatie ook koppelen aan deze informatie vanuit andere bronnen. Doubleclick cookies gebruiken een gepseudonimiseerd identificatienummer dat aan uw browser wordt toegewezen om te controleren of advertenties worden getoond en of erop wordt geklikt. Hiermee kunnen Google en diens partnersites advertenties leveren die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan Makro-pagina's of andere websites. De door Doubleclick cookies gegenereerde informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google houdt zich aan het bepaalde inzake gegevensbescherming van de "Privacy Shield"-overeenkomst tussen de VS en de EU en is in het bezit van een "Privacy Shield” certificering. De gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven in het kader van regelgeving of verwerking van ordergegevens. Wanneer u akkoord gaat met het opslaan van cookies, maar geen Doubleclick cookies wilt gebruiken, dan kunt u dit doen via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Daarmee download u een browser plug-in die u installeert om de dienst Doubleclick by Google uit te schakelen. 5) Facebook Pixel Op onze website maken wij gebruik van Facebook Pixel, een tool die geëxploiteerd wordt door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, wanneer u in de EU gevestigd bent, door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook”), ten behoeve van analyse, optimalisatie en economische exploitatie van de website. Met behulp van Facebook Pixel kan Facebook bepalen of de bezoekers op onze website een doelgroep zijn voor het tonen van bepaalde Facebook-advertenties. Wij gebruiken Facebook Pixel dan ook voor het tonen van de Facebook-advertenties die we alleen voor Facebook-gebruikers met belangstelling voor onze website plaatsen. Dit betekent dat wij er met behulp van Facebook Pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties stroken met de potentiële belangstelling van gebruikers en niet ergerlijk zijn. Ook kunnen wij Facebook Pixel gebruiken voor het volgen van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te kijken of gebruikers naar onze website zijn omgeleid, nadat zij op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie" of "bezoekersinteractie"). In dat geval is de verwerking wettelijk gebaseerd op art. 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. Facebook Pixel wordt direct door Facebook ingezet bij uw bezoek aan onze website en kan een cookie op uw apparaat achterlaten. Wanneer u daarna op Facebook inlogt of Facebook bezoekt terwijl u op onze website bent ingelogd, dan wordt het bezoek aan onze website in uw profiel vastgelegd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen informatie over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een connectie naar het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is. Dit betekent dat de verwerkte gegevens gebruikt kunnen worden om gebruikersprofielen te creëren. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met haar eigen Privacybeleid. Meer informatie over hoe Facebook Pixel werkt en in het algemeen over hoe Facebook-advertenties worden weergeven, is te vinden in het Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. U kunt ervoor kiezen dat Facebook pixel geen gegevens verzamelt en gebruikt ten behoeve van het tonen van Facebook-advertenties. Om te configureren welke soorten advertenties u binnen Facebook ziet, gaat u naar de pagina-instelling in Facebook en volgt u de instructies voor het instellen van advertenties op basis van gebruik: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platform-onafhankelijk, d.w.z. dat ze voor alle apparaten gelden, zoals desktopcomputers en mobiele apparaten. U kunt eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor tracking- en reclamedoeleinden via de opt-out pagina van Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.U kunt dit gebruik ook voorkomen door de op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die voorkomt dat gegevens bij een toekomstig bezoek aan onze website worden verzameld: Facebook Pixel deactivate 6) Sizmek Wij gebruiken Sizmek om advertenties op basis van interesses via meerdere apparaten te leveren. Sizmek wordt geëxploiteerd door Sizmek inc., 401 Park Avenue S, 10016 New York City, VS en stelt ons in staat om relevante en gerichte reclame te leveren op basis van uw interesses en uw gebruik van onze website. Ook gebruiken wij Sizmek om te meten hoeveel succes onze reclameactiviteiten hebben (via interacties en kliks bijvoorbeeld). Sizmek gebruikt cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en statische apparaatidentificatie om uw gebruik en interacties te analyseren. Wij kunnen u niet persoonlijk identificeren met de gegevens die door Sizmek worden verzameld. De wettelijke grondslag voor verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. Meer informatie over het privacybeleid van Sizmek is te vinden op https://www.sizmek.com/privacy-policy. Om uw toestemming in te trekken kunt u gebruik maken van de opt-out tool van Sizmek, op: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options 7) Taboola Wij gebruiken Taboola voor het leveren van content die op uw gebruik is afgestemd. Taboola is een dienst die wordt geleverd door Taboola, Inc., 1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, VS. Taboola stelt ons in staat om gebruikersspecifieke aanbevelingen voor content en advertenties op basis van surfgedrag en interesses van klanten te leveren zodat onze website gebruiksvriendelijker wordt. De gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen en worden niet samengevoegd met informatie over degene die achter het pseudoniem schuilt. Er kunnen geen conclusies over de identiteit van een specifieke gebruiker worden getrokken. Taboola gebruikt cookies om de benodigde informatie te verzamelen. De wettelijke grondslag voor verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. Meer informatie over het privacybeleid van Taboola is te vinden op https://www.taboola.com/privacy-policy, waar u gebruik kunt maken van hun opt-out tools onder “Gebruikerskeuzes” om uw toestemming in te trekken. 8) Google Maps Onze website gebruikt de Google Maps plug-in om te tonen waar de bedrijven gevestigd zijn die deelnemen aan de Dag van de Eigen Zaak. Deze dienst wordt door Google aangeboden. De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 openingszin en sub f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u een kaart met speciale aanbiedingen binnen een bepaald gebied te leveren. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen, verder verwerken en gebruik van gegevens door Google, alsmede uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy zijn te vinden in Google's informatie over gegevensbescherming op https://www.google.com/policies/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated e) Links naar providers van sociale media / sociale plug-ins Onze website gebruikt sociale plug-ins uit de volgende sociale netwerken (hierna genoemd: "sociale netwerken"): Facebook (geëxploiteerd door: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) Twitter (exploitant: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) In het belang van de meest verstrekkende bescherming van uw gegevens gebruiken wij technische oplossingen waardoor er geen gegevensdoorgifte via sociale plug-ins naar de provider van het betreffende sociale netwerk kan plaatsvinden zonder voorafgaande inschakeling van de sociale plug-ins door u. Sociale plug-ins zijn aanvankelijk uitgeschakeld en maken zonder inschakeling geen verbinding met Facebook-servers of andere exploitanten van sociale netwerken. Wanneer u deze plug-ins inschakelt door op onze website op de knop "Sociale Media Inschakelen" te klikken, verklaart u daarmee toestemming te geven voor de doorgifte van de hierin beschreven persoonsgegevens naar de sociale netwerken. In dat geval is de verwerking wettelijk gebaseerd op art. 6 lid 1 openingszin en sub a) AVG. Na activering maken de sociale plug-ins een verbinding met het respectieve sociale netwerk. Met nog een klik kunt u een aanbeveling binnen het respectieve sociale netwerk verzenden. Wanneer u al in een sociaal netwerk bent ingelogd tijdens uw bezoek aan onze websites, wordt mogelijk geen verdere inlogdialoog weergegeven. De toestemming kan te allen tijde geannuleerd worden door op de knop "Sociale Media Uitschakelen" te klikken. Wanneer u de (standaard uitgeschakelde) sociale plug-ins inschakelt, dan wordt een verbinding met de servers van het sociale netwerk gemaakt. Elke sociale plug-in verzendt dan gegevens naar het respectieve sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die het respectieve sociale netwerk met behulp van de sociale plug-in verzamelt. Voor zover wij weten ontvangen sociale netwerken informatie over die websites van ons die u momenteel en eerder heeft bezocht. Met iedere ingeschakelde sociale plug-in wordt telkens wanneer de desbetreffende website wordt opgeroepen, een cookie met een uniek identificatienummer geplaatst. Hiermee kan het sociale netwerk een profiel van uw gebruiksgedrag maken. Het is niet uit te sluiten dat dit profiel aan u kan worden toegewezen, zelfs wanneer u zich op een latere datum voor het eerst bij het sociale netwerk registreert. Wanneer u bij een bezoek aan onze websites al op een sociaal netwerk bent ingelogd, dan kan de exploitant van dat sociale netwerk het bezoek aan uw persoonlijke account toewijzen zodra u de sociale plug-ins inschakelt. Bij het gebruik van sociale plug-in functies (bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", het maken van een opmerking of "Tweets"), wordt de informatie hierover direct van uw browser verzonden naar het corresponderende sociale netwerk en aldaar opgeslagen. Hetzelfde geldt bij het oproepen van een website van een exploitant van sociale media door op de bijbehorende pictogramknop te klikken. Wanneer u geen lid van een sociaal netwerk bent kunnen de sociale netwerken, nadat u de sociale plug-ins heeft ingeschakeld, nog steeds uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser en besturingssysteem ontvangen en opslaan. Wij verwijzen u naar de informatie over gegevensbescherming wat betreft de reikwijdte en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens door sociale netwerken en informatie over rechten en wervingsopties ter bescherming van uw privacy. Onze websites bevatten eveneens eenvoudige links naar Facebook en Twitter. In dat geval vindt uitsluitend gegevensdoorgifte naar de genoemde exploitanten van sociale media plaats wanneer op de bijbehorende pictogramknop (bijvoorbeeld de "f" van Facebook, het vogelsymbool van Twitter) wordt geklikt. Wanneer u op deze pictogramknop klikt, verschijnt er in een pop-up-venster een pagina van de bijbehorende exploitant van sociale media. Daar kunt u informatie over onze producten plaatsen volgens de voorschriften van de exploitant van die sociale media. f) Gegevensontvangers Wij maken deel uit van het METRO-concern, dat internationaal actief is. Om de hierboven onder 2.a) en b) genoemde doelen te bereiken, gebruiken wij dienstverleners, bijv. als gegevensverwerkers op grond van art. 28 AVG: onze dienstverleners voor cloudhosting, platform- en onderhoudsdiensten, voor het verzenden van e-mails en SMS, voor de klantenservice en voor telefonisch contact of voor gepersonaliseerde reclame. Er zijn externe dienstverleners en ook dienstverleners binnen het METRO-concern, zoals door METRO gedeelde servicecenters, die zich binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (zoals het internationale datacenter van METRO, dat wordt geëxploiteerd door METRO-NOM GmbH). Wij zorgen er door contractuele voorschriften voor dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingswetten om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zelfs wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land met een ander niveau van gegevensbescherming, waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Er vindt geen verdere doorgifte van persoonsgegevens naar andere ontvangers plaats, behalve wanneer dit bij wet vereist is. Neem voor meer informatie over passende waarborgen voor de internationale gegevensdoorgifte of een exemplaar daarvan via e-mail contact op met onze functionaris gegevensbescherming (zie de contactgegevens hierboven onder 1. c)). g) Verplichte/vrijwillige gegevensverstrekking en bewaartermijn Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken; ook is dat niet noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of contractuele vereisten (tenzij u zich registreert als bedrijfseigenaar, in dat geval is het verstrekken van de onder 2.c) genoemde gegevens noodzakelijk voor de nakoming van het contract). Wanneer u ons niet uw persoonsgegevens verstrekt, heeft dit alleen tot gevolg dat u geen gebruik van onze diensten kunt maken. Persoonsgegevens die via onze website aan ons worden verstrekt worden uitsluitend bewaard totdat is voldaan aan het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Aangezien de Dag van de Eigen Zaak een terugkerend evenement is, bewaren wij uw accountregistratiegegevens om toekomstige registraties voor u gemakkelijker te maken. Voor zover bewaartermijnen op grond van fiscaal recht in acht genomen moeten worden, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens tot 7 jaar bedragen. Er kunnen ook afwijkende bewaartermijnen gelden vanwege een gerechtvaardigd belang van METRO (bijvoorbeeld voor het waarborgen van gegevensbeveiliging, ter voorkoming van misbruik of voor strafrechtelijke vervolging van wetsovertreders). Gegevens die wij hebben opgeslagen vanwege juridische, wettelijke of contractuele verplichtingen worden geblokkeerd. h) Doorgifte van gegevens naar derde landen Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (“derde landen”) die namens ons als verwerkers handelen (bijvoorbeeld IT-dienstverleners of datacenters). Tenzij er een beslissing van de Europese Commissie is met betrekking tot een passend niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land, dan sluiten wij contracten in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsregels, die ervoor zorgen dat uw rechten en vrijheden adequaat beschermd en gewaarborgd worden. Daarnaast is de doorgifte van gegevens gebaseerd op Uitvoeringsbesluit 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 krachtens Richtlijn 95/46/EC van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van bescherming die wordt geboden door het EU-U.S. Privacy Shield. Op verzoek verschaffen wij u graag de desbetreffende gedetailleerde informatie. Anderszins onthouden wij ons van doorgifte van uw persoonsgegevens aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties. i) Geautomatiseerde besluitvorming/profilering Wij hanteren geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden). 3. Uw rechten Als betrokken kunt u te allen tijde contact met onze functionaris gegevensbescherming opnemen via een bericht (ongeacht de vorm waarin) aan de hand van de in 1. c) genoemde contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten op grond van de AVG. Deze rechten zijn als volgt: • Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens te krijgen (recht van inzage van betrokkene, art. 15 AVG), • Het recht om rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens te eisen (recht van rectificatie, art. 16 AVG), • Het recht om persoonsgegevens te laten wissen en, in geval de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, het informeren van andere verwerkingsverantwoordelijken over het verzoek tot wissing (recht op gegevenswissing, art. 17 AVG), • Het recht om beperking van de gegevensverwerking te eisen (recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG), • Het recht om de persoonsgegevens over de betrokkene in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en de overdracht van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken (recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 AVG), • Het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, zodat deze gestaakt wordt (recht van bezwaar, art. 21 AVG), • Het recht om gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om gegevensverwerking op basis van uw toestemming te doen stoppen. Het intrekken is niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking (recht van het intrekken van toestemming, art. 7 AVG). • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder wanneer u van mening bent dat de verwerking een schending van de AVG oplevert (recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, art. 77 AVG). Informatie over uw recht bezwaar te maken krachtens art. 21 AVG U heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG (gegevensverwerking op grond van een belangenevenwicht) of art. 6 lid 1 sub e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang), wanneer er op grond van uw speciale situatie redenen voor bezwaar zijn. Dit geldt eveneens voor profilering op grond van deze bepaling in de zin van art. 4 lid 4 AVG. Wanneer u bezwaar maakt, dan staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende en geldige redenen daarvoor kunnen aantonen, die zwaarwegender zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Het bezwaar kan zonder verdere formaliteit gemaakt worden en dient gericht te worden aan de contactgegevens als vermeld aan het begin van deze Mededelingen betreffende gegevensbescherming.