Politika privatnosti

1. Opće informacije i pojmovi Ova Politika privatnosti (dalje: Politika) opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i prava Ispitanika povezana s osobnim podacima. METRO Cash & Carry d.o.o., Jankomir 31, 10090 Zagreb, OIB: 38016445738 (dalje: "METRO" ili "mi") obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.own-business-day.com/hr-hr/ u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018 i drugi propisi). Službenik za zaštitu podataka i nadležno tijelo 13.1. U slučaju zahtjeva i upita koji se odnose na obradu podataka Korisnik i osoba za kontakt mogu se obratiti Službeniku za zaštitu podataka slanjem elektroničke pošte na adresu zastita-podataka@metro-cc.hr. Na svaki takav zahtjev METRO Cash&Carry d.o.o. će dati odgovor što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva. U smislu ove Politike određeni su sljedeći entiteti: • Posjetitelj je osoba koja pristupa i služi se web stranicama www.own-business-day.com/hr-hr/ • Korisnik je trgovačko društvo, javna ustanova, fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti, slobodno zanimanje, samostalna djelatnost ili drugi organizacijski oblik u Republici Hrvatskoj • Ispitanik je svaka fizička osoba čije osobne podatke METRO prikuplja i obrađuje na način kako je opisano ovom Politikom 2. Način i svrhe obrade osobnih podataka Korisnik će u svrhu postavljanja svoje ponude na platformu Dan mojeg poslovanja („DMP“) unijeti svoje podatke kako bi mogao staviti ponudu. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu održavanja, nadopunjavanja, izmjenjivanja i komunikacije s ostalim sudionicima platforme i METRO-om. Moguće je upotrijebiti podatke za kontaktiranje odnosno slanje upitnika o zadovoljstvu platformom DMP. 3. Kolačići ("Cookies") Kako bismo pratili aktivnost web stranice www.own-business-day.com/hr-hr/ koristimo markentinške odnosno statističke kolačiće kojima utvrđujemo broj posjetitelja na stranici i prosječnu duljinu njihovog zadržavanja na web stranici, a na temelju kojeg unaprjeđujemo kvalitetu platforme DMP. Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute. Sve o informacije o kolačićima možete naći na http://www.allaboutcookies.org/. 4.Primatelji osobnih podataka U skladu sa zakonskim obvezama te isključivo temeljem pisanog zahtjeva nadležnih državnih tijela (npr. sudovi, policija, regulatorni organi), tim tijelima ili drugim primateljima dostavit ćemo ili omogućiti pristup prikupljenim osobnim podacima. Prema potrebi, osobne podatke proslijedit ćemo i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa s kupcem. 5. Mjere zaštite osobnih podataka Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu osobnih podataka. Pristup osobnim podacima omogućen je samo onim METRO zaposlenicima i isključivo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo mogli pružati pojedine usluge. Prikupljene osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno koliko je određeno primjenjivim zakonskim propisima. 6. Prava vezana uz osobne podatke Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, moguće je potraživati sljedeće: • Pristup osobnim podacima • Ispravak osobnih podataka • Brisanje osobnih podataka • Ograničenje obrade osobnih podataka • Prigovor na obradu osobnih podataka 7. Kontakt za zaštitu osobnih podataka Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka moguće je uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca u našim poslovnicama ili slanjem elektroničke pošte na zastita-podataka@metro-cc.hr Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev, pritužbu ili upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Pri ostvarivanju kontakta i zaprimanju zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo identitet podnositelja zahtjeva i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka METRO Cash & Carry d.o.o. Jankomir 31 HR-10000 Zagreb zastita-podataka@metro-cc.hr U slučaju povrede bilo kojeg od prava iz poglavlja 5. ove Politike, moguće je podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je: Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva 14 HR-10000 Zagreb azop@azop.hr.