Právní aspekty

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a/nebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění. Obsah webových stránek společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha. Společnost Makro Cash & Carry ČR s.r.o. a správce těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli zablokovat přístup uživatelům, kteří poruší internetovou etiku. MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha, Česká republika IČO: 26450691, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.: 83051 DIČ: CZ26450691 Zodpovědný za obsah: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Kontaktní osoba: Romana Nýdrle manažerka korporátní komunikace MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. Tel.: +420 251 111 112 Fax: +420 251 111 150 E-mail: romana.nydrle@makro.cz Zde naleznete kontakty na jednotlivá zákaznická centra: https://www.makro.cz/prodejny