Speciální nabídka byla přidána do 
Speciální nabídka byla přidána do

Zásady ochrany údajů

Těmito zásadami ochrany údajů Vás, jako uživatele platformy „Den soukromého podnikání“ na internetové adrese www.denpodnikani.cz („platforma“), informujeme o zpracování osobních údajů a dalších údajů společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČ: 26450691, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 (“poskytovatel“). Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany údajů v průběhu doby upravovat, bude-li to nutné nebo důvodné. V souvislosti s těmito zásadami ochrany údajů se použijí definice zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) s tím, že veškeré shromažďování a zpracování osobních údajů bude prováděno za podmínek uvedených v zákoně. 1. Zpracování osobních údajů a shromažďování dalších údajů Při návštěvě platformy dochází ke zpracování určitých technických a osobních údajů (datum a čas Vaší návštěvy, Vaši IP adresu, typ a verzi prohlížeče, operační systém a webové stránky, které jste navštívili, a odkazující stránku). Pokud používáte mobilní zařízení, shromažďujeme dále ID Vašeho mobilního zařízení. Během registračního procesu dochází dále také i ke zpracování Vašich osobních údajů, tak jako i dalších údajů o Vašem podnikatelském subjektu, které jsou uvedeny v registračním formuláři na platformě , které mohou zahrnovat osobní údaje jako je Vaše jméno a příjmení, Vaše e-mailová adresa, název Vašeho podnikatelského subjektu, jméno a příjmení včetně e-mailové adresy Vaší kontaktní osoby, jejíž údaje byly na platformě uvedeny, apod. 2. Účel zpracování údajů Výše definované technické údaje používáme, abychom Vám byli schopni platformu poskytovat. Výše definované osobní údaje zpracováváme za účelem provedení Vaší registrace na platformě a pro případnou komunikaci s Vaší kontaktní osobou pro administrativní účely. Vaše osobní údaje dále také zpracováváme pro účely aktualizace Vašich osobních údajů, pokud již zákazníkem poskytovatele jste. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely pravidelných aktualizací, které se týkají platformy, DSP nebo Vašeho uživatelského účtu. Vaše osobní údaje a údaje o Vašem podnikatelském subjektu dále zpracováváme i za účelem jejich publikování v příslušném rozsahu spolu s Vaším externím obsahem, abychom rozpoznali, že se jedná o Váš externí obsah. 3. Předávání údajů Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že jsme povinni k tomuto postupu ze zákona nebo na základě jiné platné právní povinnosti. Vaše osobní údaje, tak jako i údaje o Vašem podnikatelském subjektu, mohou být zpracovávány a předávány i mimo území České republiky za stejných výše uvedených podmínek. Vaše osobní údaje, tak jako i údaje týkající se Vašeho podnikatelského subjektu je poskytovatel oprávněn předat a sdílet s dalšími společnostmi skupiny METRO AG, tak jako i se smluvními partnery poskytovatele včetně provozovatelů sociálních sítí jako je například Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Pinterest, Vimeo, Snapchat, apod., pro výše uvedené účely. Kromě výše uvedeného žádné Vaše osobní údaje či údaje týkající se Vašeho podnikatelského subjektu nesdílíme s třetími stranami. 4. Další skutečnosti a práva Shromažďování a zpracování osobních údajů bude prováděno za podmínek uvedených v zákoně. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaší registrací na platformě potvrzujete, že veškeré sdělené údaje jsou pravdivé. Dále potvrzujete, že došlo řádným způsobem k poučení o Vašich právech, a tedy berete na vědomí, že máte práva dle § 11 a 21 zákona, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že udělený souhlas můžete bezplatně kdykoliv poskytovateli odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich výmaz, likvidaci, atd. V případě, že by bylo z Vaší strany zjištěno, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, může žádat poskytovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s dalším využíváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv požádat o výmaz poskytnutých dat z databáze zasláním emailu na adresu info@denpodnikani.cz nebo na adrese poskytovatele. 5. Cookies Poskytovatel současně uživatele informuje, že cookie je malý textový soubor, který se ukládá v IT zařízení uživatele, prostřednictvím kterého navštěvuje platformu a obnovuje se při opakované návštěvě uživatele. Poskytovatel používá cookie soubory s cílem zlepšit a zjednodušit návštěvy platformy uživatele. Poskytovatel nevyužívá cookies na uložení údajů či jiných osobních údajů uživatele a ani je neposkytuje třetím stranám. Uživatel jako uživatel webového prohlížeče může cookies vymazat nebo zablokovat pomocí nastavení příslušného prohlížeče. Omezení přístupu poskytovatele ke cookies uživatele je výlučně v kompetenci uživatele, a to prostřednictvím správného nastavení internetového prohlížeče. Uživatel souhlasí s poskytnutím cookies pro účely poskytovatele. V Praze dne 1.6.2017