Informace o zpracovávání osobních údajů

Oznámení o ochraně údajů 1. Obecné informace a) Úvod Děkujeme vám za zájem o naše webové stránky a naše on-line služby. Údaje jsou základem toho, abychom mohli poskytovat skvělé služby. Nejdůležitějším aktivem je však důvěra našich zákazníků. Naší nejvyšší prioritou je chránit osobní údaje zákazníků a používat je pouze způsobem, který zákazníci očekávají. Proto jsou následující oznámení o ochraně údajů navržena tak, aby vás informovala o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech ohledně tohoto zpracování podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalších právních předpisů o ochraně údajů. b) Správce Správce My, společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, jsme správcem podle GDPR a jsme proto odpovědní za zpracování údajů, jak je objasněno níže. c) Pověřenec pro ochranu osobních údajů Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit kdykoli, a to prostřednictvím následujících kontaktních údajů: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Pověřenec GDPR, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, e-mail: poverenec@makro.cz 2. Zpracování osobních údajů během používání našich webových stránek Návštěvy našich webových stránek a používání našich on-line služeb se budou zaznamenávat. Zaznamenává se aktuálně používaná IP adresa koncového zařízení (například počítače nebo mobilního telefonu), datum a čas, typ prohlížeče, operační systém koncového zařízení a stránky, které navštívíte. Tyto údaje se shromažďují za účelem zabezpečení údajů a k optimalizaci a zlepšení našich on-line služeb. Právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene f) GDPR. Je v našem oprávněném zájmu chránit své webové stránky a zlepšovat služby. Jakékoliv další zpracování údajů, kromě zpracování ke statistickým účelům v anonymní formě, se provádí pouze v rozsahu tohoto oznámení o ochraně údajů. Mimo to se osobní údaje uchovávají, pouze pokud nám je poskytnete ze svého účtu, např. jako součást registrace nebo k plnění smlouvy. Přijali jsme příslušná technická opatření, abychom při registraci nebo během procesu přihlašování zajistili zašifrování údajů, tj. chránili je před neoprávněným přístupem. Další informace zejména o technologiích, které používáme, naleznete níže. A) Jakmile si vytvoříte účet a dokud proti tomu nevznesete námitku, budeme vám zasílat sdělení v rámci platformy Den soukromého podnikání s důležitými informacemi, které se týkají účasti na platformě Den soukromého podnikání, tj. např. informace tom, jak vylepšit vaše speciální nabídky, a také upozornění na aktivity v rámci Den soukromého podnikání. I pro tato sdělení využíváme údaje z vašeho účtu a vámi nahraných speciálních nabídek, např. pokud použijete pro speciální nabídky určité prvky. Jelikož platforma Den soukromého podnikání je opakující se událost, může se jednat i o oznámení o vašich událostech na platformě Den soukromého podnikání v příštích letech. Budete-li chtít, můžete se přihlásit i k příjmu dalších marketingových sdělení. Budeme vám pravidelně poskytovat marketingové informace a kontaktovat vás za účelem provádění anket a průzkumů o účasti (marketingová sdělení), a to formou emailu, SMS, faxem, telefonicky a přes sociální média, pokud jste nám na ně dali kontaktní informace. Pokud jste nám dali svolení k zasílání marketingových sdělení a protože je platforma Den soukromého podnikání obnovovaná událost, budeme vám zasílat emailové newslettery o letošních událostech, jakož i o událostech v rámci Own Business Day na příští roky, a to dokud své svolení nezrušíte. Zpracování je právně podloženo čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a) GDPR. Pro rozesílání emailových sdělení využíváme službu Episerver Campaign. Episerver Campaign je služba společnosti Episerver GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlín). Když otevřete emailovou zprávu, aktivuje se tzv. sledovací pixel. Následně se v Episerver Campaign uloží tyto informace: emailová adresa, datum a čas otevření. Odkazy v našich emailech obsahují sledovací informace, pomocí nichž dokážeme určit, které odkazy vás konkrétně zajímají, když na ně kliknete. Pomocí sledovacího odkazu se v Episerver Campaign ukládají tyto údaje: emailová adresa, emailová zpráva, odkaz, datum a čas. Vaše osobní údaje se ukládají pouze do doby, než se odhlásíte ze služby zasílání sdělení, a to kliknutím na odkaz „odhlásit“, který najdete ve spodní části každé emailové zprávy, kterou od nás obdržíte. Po odhlášení se vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymažou. Upozorňujeme, že po výmazu vašich osobních údajů již od nás nebudete dostávat žádná sdělení ani vouchery. B) Kontaktní formulář Kontaktní formulář Pokud máte jakýkoliv požadavek, můžete použít kontaktní formulář na našich webových stránkách (https://www.makro.cz/kontaktujte-nas). Osobní údaje, které do kontaktního formuláře zadáte, se zpracují pouze za účelem zodpovězení vašeho požadavku a pouze pokud k tomuto zpracování osobních údajů poskytnete svůj souhlas. Právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene a) GDPR. C) Registrace účtu majitele podniku Registrace účtu majitele podniku Pokud si přejete prezentovat svůj podnik a chcete zákazníkům poskytnout zvláštní nabídku, můžete na našich webových stránkách pomocí odkazu vytvořit zákaznický účet. Pokud vyplníte registrační formulář a poskytnete nám své osobní údaje, obdržíte od nás e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Chcete-li dokončit registraci účtu, musíte v tomto e-mailu klepnout na odkaz „aktivovat účet“ a vybrat si heslo. Se svým uživatelským jménem a heslem se budete moci přihlásit ke svému účtu a používat ho. Osobní údaje, které zadáte do registračního formuláře, se zpracují pouze pro účely vytvoření a údržby vašeho účtu. Právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene b) GDPR. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Své osobní údaje nám jednak nejste povinni poskytnout, ani toto poskytnutí není nutné ke splnění zákonného nebo smluvního požadavku či požadavku nutného k uzavření smlouvy. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude mít tato skutečnost pro vás žádné následky, pouze si u nás nebudete moci založit vlastní účet Den soukromého podnikání. Vaše osobní údaje se budou uchovávat pouze do té doby, než svůj účet deaktivujete. Po přihlášení ke svému účtu můžete svůj účet vymazat. Pokud svůj účet vymažete, vymažou se bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy jsme ze zákona povinni vaše údaje uchovávat. Vezměte prosím na vědomí, že po deaktivování vašeho účtu majitele podniku již nebudete moci tento účet používat. D) Cookies a sledování Aby se vám návštěva našich webových stránek více líbila a umožnili jsme používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na všem koncovém zařízení. Některé tyto cookies, které používáme, se vymažou po ukončení prohlížení, tj. po zavření prohlížeče (takzvané relační cookies). Další cookies zůstanou na vašem koncovém zařízení a umožní nám nebo našim partnerským společnostem rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (perzistentní cookies). Prohlížeč si můžete nastavit takovým způsobem, abyste byli o nastavení cookies informováni, mohli se rozhodovat o jejich jednotlivém přijetí nebo v určitých případech nebo obecně přijetí souborů cookies vyloučili. Více informací viz nápověda v internetovém prohlížeči. Pokud nebudou cookies přijaty, může být funkčnost našich webových stránek omezená. V následující části se budeme zabývat určitými cookies. Rozlišujeme mezi nezbytnými cookies a propagačními cookies. Nezbytné cookies jsou vyžadovány ke správnému fungování našich webových stránek. Odmítnutím těchto souborů cookies budete mít během prohlížení našich webových stránek odlišný uživatelský zážitek, a určité služby na našich webových stránkách proto nebudete moci použít. Propagační cookies jsou popsány níže. Přijetím naší „cookie lišty“ souhlasíte se zpracováním údajů prostřednictvím těchto cookies. Právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene a) GDPR. 1) Adobe Analytics Používáme Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko; „Adobe“). Tato služba využívá „cookies“, které jsou uložené na koncových zařízeních a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace generované tímto souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy, vašeho velkoobchodu, zákaznického čísla a počtu osob oprávněných k nakupování) se přenesou na servery Adobe v Irsku, kde se anonymizují a poté se v anonymizované podobě přenesou na servery v USA k dalšímu zpracování a uchování. Adobe tyto informace používá k vyhodnocení používání webových stránek, k tvorbě zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování služeb souvisejících s webovými stránkami a používáním internetu. Vyžaduje-li to zákon nebo pokud se takové informace zpracovávají jménem společnosti Adobe, mohou se takové informace přenášet třetím stranám. Za žádných okolností nebude vaše IP adresa spojena s dalšími údaji Adobe. Pokud vyberete vhodné nastavení svého prohlížeče, můžete používání souborů cookies odmítnout, vezměte, však prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete možná moci zcela využívat funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů společností Adobe lze kdykoliv zrušit s účinností do budoucna. Více o odvolání souhlasu lze nalézt na adrese http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 2) Google Analytics Používáme také Google Analytics, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“), která analyzuje web. Google Analytics také využívá cookies. Informace, které cookies generují o vašem používání těchto webových stránek, se obvykle přenášejí na server Google v USA a uchovávají se tam. V členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, však Google předem vaši IP adresu zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese celá IP adresa a zkrátí se až tam. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat k vyhodnocení používání těchto webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se používání webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším vyhledávačem v kontextu Google Analytics se neslučuje s dalšími údaji Google. Výběrem příslušného nastavení svého prohlížeče můžete používání cookies odmítnout. Pokud si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče dostupný následujícím odkazu, můžete také společnosti Google zabránit, aby shromažďovala údaje generované soubory cookies a týkající se vašeho používání webových stránek (včetně IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Službu můžete rovněž zakázat kliknutím na tento odkaz. Nastaví se opt-out cookie, který zabrání shromažďování údajů při příští návštěvě našich webových stránek:deaktivovat Google Analytics 3) Google Ads Jakožto zákazník Ads používáme měření konverzí Google. Jedná se o službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google AdWords se používá k zobrazování stránek www.densoukroméhopodnikani.czna Googlu v reklamním prostoru. Pokud na naše webové stránky vstoupíte přes reklamu společnosti Google, nastaví Google Adwords na vašem koncovém zařízení soubor cookie („konverzní cookie“). Platnost tohoto souboru cookie vyprší za 30 dní. Nepoužívá se k identifikaci osob. Když navštívíte určité stránky a platnost souboru cookie ještě nevypršela, my a Google vidíme, že někdo poklepal na reklamu a byl přesměrován na naše stránky. Každý zákazník AdWords obdrží jiný soubor cookie. Proto nelze soubory cookies sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromažďované konverzní cookie se používají ke generování statistických údajů pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro měření konverzí. Zákazníci AdWords vidí celkový počet uživatelů, kteří poklepali na jejich reklamu a byli přesměrování na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostanou však žádné informace, které by mohly uživatele identifikovat. Pokud si nepřejete podílet se na procesu měření, můžete také nastavení k tomu vyžadovaného souboru cookie odmítnout – například nastavením prohlížeče, který obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookies. Měření konverzí také můžete deaktivovat nastavením svého prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény „googleadservices.com“. 4) AdForm Využíváme službu AdForm, provozovanou společností se sídlem Adform A/S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Copenhagen, Denmark, která používá cookies pro personalizaci reklamních sdělení. Více informací o GDPR aktualizaci služby AdForm naleznete na: https://site.adform.com/privacy-center/gdpr-product-updates/. 5) Facebook pixel Na svých webových stránkách používáme k analýze, optimalizaci a ekonomickému fungování webových stránek Facebook pixel, nástroj provozovaný společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud sídlíte v EU společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Ca-nal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pomocí nástroje Facebook pixel dokáže Facebook určit návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam na Facebooku. Proto používáme Facebook pixel, čímž se reklamy na Facebooku zobrazí pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naše webové stránky. To znamená, že pomocí nástroje Facebook pixel se chceme ujistit, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potencionálním zájmům uživatelů a neobtěžují je. Facebook pixel také můžeme používat ke sledování účinnosti reklam na Facebooku, ke statistickým účelům a k průzkumu trhu, protože vidíme, zda uživatelé byli přesměrování na naše webové stránky po klepnutí na reklamu na Facebooku (takzvaná „konverze“ nebo „interakce návštěvníka“). V tomto případě právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene a) GDPR. Facebook využívá Facebook pixel, pokud navštívíte naše webové stránky a může ve vašem zařízení uložit cookie. Pokud se poté přihlásíte k Facebooku nebo navštívíte Facebook během přihlašování, návštěva našich webových stránek se zaznamená ve vašem profilu. Údaje, které se o vás shromažďují, jsou pro nás anonymní, takže nám o identitě uživatelů neposkytují žádné informace. Facebook však údaje uchovává a zpracovává, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem. To znamená, že ze zpracovaných údajů lze vytvořit uživatelské profily. Facebook údaje zpracovává v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Více informací o tom, jak Facebook pixel funguje a obecně, jak se reklamy na Facebooku zobrazují, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Shromažďování údajů pomocí služby Facebook pixel a používání vašich informací pro zobrazování reklam na Facebooku můžete odmítnout. Abyste si nastavili typ reklam, které vidíte na Facebooku, můžete jít do nastavení stránek na Facebooku a řídit se pokyny v nastavení pro reklamy založené na použití: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení je nezávislé na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, jako například stolní počítač i mobilní zařízení. Odmítnout použití cookies pro sledování a reklamní účely můžete také na stránkách Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/ a dále na amerických stránkách http://www.aboutads.info/choices nebo na evropských stránkách http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/Zakázat je můžete také kliknutím na odkaz níže. Nastaví se opt-out cookie, který zabrání shromažďování údajů při příští návštěvě našich webových stránek:Facebook Pixel deaktivovat 6) Mapy Google Naše webové stránky používají plugin Mapy Google, aby ukazovaly umístění podniků, které se zúčastňují Own Business Day. Tuto službu poskytuje Google. Právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene f) GDPR. Je naším oprávněný zájmem poskytnout vám mapu se zvláštními nabídkami v určité oblasti. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů společností Google, jakož i svá práva a možnosti nastavení pro ochranu svého soukromí můžete nalézt v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de,odmítnutí:https://adssettings.google.com/authenticated 7) Sklik Pro on-line inzerci dále využíváme reklamní službu Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5. Služeb reklamního systému Sklik využíváme na základě Smluvních podmínek pro inzerenty (https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/). Používáme k tomu konverzní kód, více na https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konverze/. Naše webové stránky také využívají technologie retargetingu od služby Sklik. Ta nám umožňuje ukázat uživatelům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Cílenou reklamu společnosti Seznam je možné vypnout na http://www.imedia.cz/. 8) Google reCAPTCHA Pro určité registrační a kontaktní formuláře nabízené na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA nabízenou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Služba reCAPTCHA se používá hlavně k rozlišení mezi vstupem fyzické osoby a zneužitím automatizovanými dotazy (tzv. Roboti). Služba reCAPTCHA shromažďuje a zasílá do Googlu následující, neúplně uvedená data: IP adresu, všechny cookies umístěné Google za posledních 6 měsíců, množství kliknutí nebo doteků, v závislosti na zařízení, informace o CSS pro příslušná stránka, datum, jazykové nastavení použitého prohlížeče, nainstalované doplňky a všechny objekty Javascript. Další informace o společnosti Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR. Je naším legitimním zájmem chránit naše zákaznické formuláře a naše webové stránky před útoky a ověřovat, že tyto formuláře používají skuteční zákazníci, nikoli roboti. E) Odkazy na poskytovatele sociálních médií / sociální pluginy Naše webové stránky používají sociální pluginy následujících sociálních sítí (dále jen „sociální sítě“): Facebook (provozovaný společností: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) Twitter (provozovaný společností: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) Google Plus (provozovaný společností: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) V zájmu co nejkomplexnější ochrany vašich osobních údajů používáme technická řešení, která zajišťují, aby přenos údajů přes sociální pluginy příslušnému poskytovateli sociální sítě neprobíhal, dokud sociální pluginy předem sami neaktivujete. Sociální pluginy jsou zprvu deaktivovány a bez aktivace kontakt se servery Facebooku nebo dalšími provozovateli sociálních sítí nenavážou. Pokud tyto deaktivované pluginy na našich webových stránkách aktivujete klepnutím na tlačítko „Aktivovat sociální média“, poskytujete tak svůj souhlas s přenosem osobních údajů popsaným v této části věnované sociálním sítím. V tomto případě právní základ zpracování vychází z čl. 6 odstavce 1 věty 1 písmene a) GDPR. Po aktivaci navážou sociální pluginy spojení s příslušnou sociální sítí. S dalším klepnutím můžete v rámci příslušné sociální sítě poslat doporučení. Pokud jste již při návštěvě našich webových stránek přihlášeni k sociálním sítím, nemusí se další dialogové okno s přihlášením zobrazit. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit klepnutím na tlačítko „Deaktivovat sociální média“. Pokud aktivujete sociální pluginy, které jsou ve výchozím nastavení deaktivované, naváže se spojení se servery sociální sítě. Každý sociální plugin poté přenáší údaje do příslušné sociální sítě. Nemáme žádný vliv na to, jaké množství údajů příslušná sociální síť pomocí sociálních pluginů shromažďuje. Pokud víme, získávají sociální sítě informace o tom, které z našich webových stránek jste navštívili v minulosti a nyní. S každým aktivovaným sociálním pluginem se soubor cookie s unikátním identifikátorem nastaví vždy, když se vyvolá příslušná webová stránka. To sociální síti umožní vytvořit profil vašeho uživatelského chování. Nelze vyloučit, že takový profil vám bude přiřazen, i když se k sociálním sítím registrujete poprvé až později. Jakmile aktivujete sociální pluginy a jste při návštěvě našich webových stránek již přihlášeni k sociální síti, provozovatel této sociální sítě může návštěvu přiřadit k vašemu osobnímu účtu. Při používání funkcí sociálních pluginů (např. tlačítka „Like“, přidávání komentářů nebo „tweetů“) se informace o tom přímo přenese z vašeho prohlížeče do odpovídající sociální sítě a uloží se tam. Totéž platí při klepnutí na odpovídající ikonu a vyvolání webových stránek provozovatele sociálního média. Pokud nejste členem sociální sítě, mohou i přesto sociální sítě po aktivaci sociálních pluginů získávat a ukládat vaši IP adresu a informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte. Chcete-li se dozvědět více o rozsahu a účelech shromažďování, zpracování a používání údajů sociálními sítěmi a získat informace o právech a možnostech ochrany osobních údajů, viz informace o ochraně osobních údajů. Naše webové stránky také obsahují odkazy na Facebook, Google Plus a Twitter. V tomto případě se zde zmiňovaný přenos údajů provozovateli sociálních sítí uskuteční, pouze pokud se klepne ne odpovídající tlačítko s ikonou (např. „F“ pro Facebook, symbol ptáčka pro Twiter,). Pokud klepnete na takové tlačítko s ikonou, otevře se ve vyskakovacím okně stránka odpovídajícího provozovatele sociálních médií. Tam můžete dle předpisů provozovatele sociálních médií uveřejňovat informace o našich produktech. F) Příjemci údajů Jsme součástí skupiny METRO, která je mezinárodně aktivní. Abychom dosáhli účelů uvedených výše v bodech 2 a) a b), používáme podle čl. 28 GDPR jako zpracovatele údajů poskytovatele služeb, například poskytovatele služeb pro cloud hosting, platformy a údržbu, zasílání e-mailů a SMS, zákaznické služby, kontaktování telefonem nebo personalizovanou reklamu. Jsou to externí poskytovatelé služeb a také poskytovatelé služeb v rámci skupiny METRO, jako například sdílená servisní centra skupiny METRO umístěná v zemích Evropské unie (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) i mimo ně (tj. mezinárodní datové centrum skupiny METRO, které provozuje společnost METRO Systems GmbH). Např. smluvními podmínkami zajišťujeme, aby tito poskytovatelé služeb zpracovávali osobní údaje v souladu s evropskými zákony o ochraně osobních údajů a zajišťovali vysokou úroveň ochrany údajů, a to i když se údaje přenášejí do země, ve které je obvyklá jiná úroveň ochrany a pro kterou neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU. Další přenos osobních údajů dalším příjemcům se neprovádí, kromě případů, kdy jsme tak povinni činit ze zákona. Pro více informací o vhodných bezpečnostních opatřeních při mezinárodním přenosu údajů nebo jejich kopie prosím kontaktujte naši společnost na e-mailové adrese: info@denpodnikani.cz. G) Povinné/dobrovolné poskytování údajů a doba uchovávání údajů Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout a ani toto poskytnutí není nezbytné k plnění zákonných nebo smluvních požadavků (nejste-li registrováni jako majitel podniku, v takovém případě je poskytnutí údajů uvedených v části 2.c) nezbytné k plnění smlouvy). Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebude mít tato skutečnost pro vás žádné následky, pouze nebudete moci využívat naše služby. Osobní údaje poskytnuté přes naše webové stránky se budou uchovávat, pouze dokud není splněn účel, pro který byly zpracovány. Je třeba dodržovat dobu uchovávání údajů dle platných právních předpisů, doba uchování určitých údajů může činit až 10 let. Jiná doba uchovávání údajů může také vyvstat v důsledku oprávněného zájmu společnosti MAKRO (např. k zabezpečení údajů, k zabránění zneužití nebo k stíhání pachatelů trestných činů). Údaje, které musíme uchovávat kvůli právním, zákonným nebo smluvním povinnostem uchování, budou zablokovány. H) Přenos údajů do třetích zemí Přenos údajů do třetích zemí Vaše údaje můžeme předávat stranám se sídlem mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) („třetí země“), které působí jako zpracovatelé naším jménem (např. poskytovatelé IT služeb nebo datová centra). Pokud neexistuje rozhodnutí Komise EU týkající se dostatečné úrovně ochrany údajů v dotčené zemi, uzavíráme smlouvy v souladu s pravidly EU na ochranu údajů, která zajistí, aby vaše práva a svobody byly dostatečně chráněny a zabezpečeny. Alternativně je přenos údajů založen na prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí. Na vyžádání vám rádi poskytneme relevantní a podrobné informace. Jinak vaše údaje do zemí mimo EU nebo EHP nebo mezinárodním organizacím nepřenášíme. I) Automatické rozhodování/profilování Automatické rozhodování/profilování Automatické rozhodování ani profilování nepoužíváme (automatizovaná analýza vašich osobních okolností). 3. Vaše práva: Pro uplatnění svých práv podle GDPR se jako subjekt údajů můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s neformálním oznámením na kontaktní údaje uvedené výše pod bodem 1. 3. Vaše práva jsou následující: • právo získat informace o zpracování údajů a kopii zpracovaných údajů (právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR), • právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů (právo na opravu, čl. 16 GDPR), • právo požadovat vymazání osobních údajů a, pokud byly osobní údaje zveřejněny, informování dalších správců o žádosti o vymazání údajů (právo na výmaz, čl. 17 GDPR), • právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR), • právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR), • právo vznést námitku proti zpracování údajů a tím zpracování zastavit (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR), • právo kdykoli odvolat udělený souhlas za účelem zastavení zpracování údajů, které je založeno na vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (právo na odvolání souhlasu, čl. 7 GDPR). • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů porušuje GDPR (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR). Informace o vašem právu vznést námitku dle čl. 21 GDPR Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování údajů na základě oprávněného zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu), pokud existují důvody k námitce vycházející z určité situace. To se také vztahuje na profilování na základě tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR. Pokud vznesete námitku a my neprokážeme přesvědčivé a použitelné důvody pro zpracování, které vyváží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění nebo obraně právních nároků, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat. Námitku lze vznést bez formalit a měla by být adresována na adresu uvedenou na začátku této Informace o zpracovávání osobních údajů.