Остават само

дни
часа
минути
секунди

Денятнапредприемача!Деннаголемияуспех,изпълненсхилядиспециалнимоменти.

Не пропускай следващия Ден на предприемача на 13 октомври 2020 г. Защото бизнесът не е същият без теб.

7
7
6
6
5
5
8
8
7
7
6
6
1
1
0
0
9
9
8
8
7
7
6
6
7
7
6
6
5
5
9
9
8
8
7
7

Пропусна всички тези специални оферти? Тогава се приготви за следващата година.